Pasientinformasjon: Sykdommer i mage-tarmkanalen og akupunktur

En undersøkelse som ble utført i 33 land og som ble publisert i april 2020, viser at mage-tarmlidelser utgjør et betydelig helseproblem. 4 av 10 voksne har problemer med magen og tarmen, og sykdommer som irritabel tarm og forstoppelse er utbredt i verden, viser undersøkelsen. De som har mage-tarmlidelser, går oftere til legen og bruker mer medisiner. Selv om noen bare har bare milde plager, opplever de jevnt over dårligere livskvalitet. Mage-tarmlidelsene utgjør dermed et betydelig helseproblem, konkluderer forskerne i undersøkelsen.

Rundt 2-4 av 1000 personer i Nord-Europa har Ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom (1). Begge sykdommene er kroniske, gjentagende, inflammatoriske sykdommer i mage-tarmkanalen med flere felles kliniske funn. Disse sykdommene har ulike risikofaktorer, genetikk, immunologi, anatomi og histologi. Effekten av behandlingen er forskjellig (2). Behandling av Ulcerøs kolitt og Crohns omfatter medisinske og kirurgiske tilnærminger og behandles i to faser; ved akutt inflammasjon, og ved langsiktig behandling for å hindre tilbakefall (2).

Gastritt er en betennelse, irritasjon eller fortynnelse av slimhinnen i magesekken. Gastritt kan være akutt eller kronisk. Årsaker kan være overdreven alkoholbruk, kronisk oppkast, stress, bruk av visse legemidler (f.eks NSAIDs), Helicobacter pyloriinfeksjon og pernisiøs anemi. Symptomer på gastritt varierer mellom individer. Mange har lite symptomer, men de vanligste symptomene er kvalme, oppkast (muligens med blod), magesmerter, oppblåsthet, dårlig fordøyelse, tap av matlyst og blod i avføringen. Behandlingen er vanligvis medikamentell.

Gastroøsofageal refluks rammer opptil 25% av alle voksne og er en tilbakevendende tilstand som er forårsaket av gjentagende tilbakestrømming av mageinnhold til nedre spiserør (3). Den presenterer seg på ulike måter; noen pasienter har bare noen symptomer, andre har endoskopiske slimhinneskader (øsofagitt), med eller uten symptomer. Noen få har komplikasjoner som blødninger, endring i epitel (Barretts) i nedre spiserørslimhinne som videre disponerer for adenokarsinom. Konvensjonelle behandlingstilbud omfatter medikamenter og kirurgi.

Omtrent 20-40% av nordmenn har episoder med plager som funksjonell dyspepsi og irritabel tarmsyndrom (4). Funksjonelle gastrointestinale lidelser kjennetegnes ved vedvarende gastrointestinale symptomer (f.eks smerter og oppblåsthet) i fravær av en identifiserbar, underliggende strukturell eller biokjemisk forklaring (5). Disse blir vanligvis behandlet med medikamenter eller med psykologiske behandlinger, som kognitiv atferdsterapi, kort psykoterapi og/eller hypnoterapi (6).

Akupunktur og mage-tarm lidelser

Akupunktur kan benyttes ved lidelser i mage-tarmsystemet og kan gi smertelindring. Det kan se ut til at akupunktur kan påvirke en del av nervesystemet som sørger for avspenning og som kan bidra til at tarmene slapper av og fordøyer mat. Stress har motsatt effekt og fører til spasmer. Akupunktur kan også benyttes ved plager som kvalme/oppkast.

En akupunktør vil ofte gi forslag til kostholds – og livsstilsendringer. Avspenningsøvelser, urtemedisin og psykoterapi kan også være til god hjelp for å bygge opp ny tro på egen helse og finne bedre mestringsstrategier, noe som kan ha en positiv innvirkning både på humør og symptomer.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og sykdommer i mage-tarmkanalen, se faktaark for helsepersonell.

 

Referanser:

(1) Rubin GP et al. Inflammatory bowel disease: epidemiology and management in an English general practice population. Aliment Pharmacol Ther 2000; 14: 1553-9.

(2) Inducing remission in inflammatory bowel disease. DTB 2003; 41: 30-2.

(3) Moayyedi P, Delaney B. GORD in adults. Clinical Evidence. Search date July 2007.

(4) http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/mage-tarm/ubehag-i-ovre-del-av-magen-funksjonell-dyspepsi-2200.html

(5) Drossman DA (Ed). Diagnostic Criteria for the Functional Gastrointestinal Disorders. Second edition. Kansas: Degnon Associates, 2000: 659-69.

(6) Hypnotherapy for functional gastrointestinal disorders. DTB 2005; 43: 45-8.