Om oss

Vår "mission"

I 2018 har Akupunkturforeningen jobbet i 40 år for å profesjonalisere faget, virke for en høy faglig og yrkesetisk standard i utdanningen og blant foreningens medlemmer, ivareta akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin som eget medisinsk system, og selvstendig profesjon. Vi ønsker med vår kunnskap å bidra til bedre helse i befolkningen, og å være et supplement der helsevesenet slik vi kjenner det ikke har tilfredsstillende behandling, eller der medikamenter har plagsomme og farlige bivirkninger. De senere årene har akupunkturforskningen økt i omfang og kvalitet, og kan dokumentere effekt på flere ulike lidelser. Pr. 01.01.2017 hadde Akupunkturforeningen 590 medlemmer fordelt over hele landet.

Styret

Faglig utvalg

Etisk råd

Etter- og videreutdanningsutvalget

Valgkomiteen

Distriktskontakter