Om oss

Vår "mission"

Akupunkturforeningen har jobbet i over 40 år for å profesjonalisere faget, virke for en høy faglig og yrkesetisk standard i utdanningen og blant foreningens medlemmer, ivareta akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin som eget medisinsk system, og selvstendig profesjon. Vi ønsker med vår kunnskap å bidra til bedre helse i befolkningen, og å være et supplement der helsevesenet slik vi kjenner det ikke har tilfredsstillende behandling, eller der medikamenter har plagsomme og farlige bivirkninger. De senere årene har akupunkturforskningen økt i omfang og kvalitet, og kan dokumentere effekt på flere ulike lidelser.

Styret

Faglig utvalg

Etisk råd

Etter- og videreutdanningsutvalget

Valgkomiteen

Distriktskontakter

Pasientskadeutvalget

  • Medlem i pasientskadeutvalget
  • Bjørn Rismyhr
  • +47
  • Medlem i pasientskadeutvalget
  • Arne Johan Norheim
  • +47