Pasientinformasjon - oversikt over ulike lidelser

Akupunkturforeningen har utarbeidet informasjonsbrosjyrer for å gi enkle oppsummeringer av akupunkturforskningen og vise hvordan akupunktur kan være en aktuell behandling ved ulike sykdommer og lidelser. Du finner oversikt over ulike sykdommer og lidelser under. Nye pasientbrosjyrer vil bli lagt ut fremover.