Pasientinformasjon - oversikt over ulike lidelser

Akupunkturforeningen har utarbeidet informasjonsbrosjyrer for å gi enkle oppsummeringer for å vise om akupunktur kan være en aktuell behandling ved ulike sykdommer og lidelser. Du finner oversikt over ulike sykdommer og lidelser under. Nye pasientbrosjyrer vil bli lagt ut fremover.