Pasientinformasjon: Allergisk rhinitt og akupunktur

Allergisk rhinitt betyr betennelse i neseslimhinnen som kan være sesongavhengig (f.eks. pollensesongen) eller er helårig. Typiske symptomer er nysing, kløe, tett og rennende nese med vannaktig sekret. Røde, kløende og rennende øyne, hoste, tung- og kortpustethet og andre plager som tretthet, feber, trykkfølelse i hodet er også vanlige (2). Det ser ut til at arv kan spille en rolle og om du er mann, førstefødt og/eller kommer fra en liten familie (3,4).

Allergisk rhinitt påvirker rundt 10-40 % av befolkningen over hele verden og har store helse- og økonomiske konsekvenser for samfunnet (1). Allergi kan påvirke livskvalitet, arbeidsinnsats, søvn og fritidsaktiviteter (5).

Medikamentene som benyttes forsøker å minimalisere eller fjerne symptomer, forbedre livskvaliteten og redusere risikoen for å utvikle andre sykdommer. De vanligste medisinene er antihistaminer som virker lokalt eller i hele kroppen, kortikosteroider, leukotriene reseptorantagonister og medisiner som minsker hevelse i slimhinner. De siste årene har vaksinering også blitt mer vanlig (6).

Akupunktur og allergisk rhinitt

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med allergisk rhinitt, enten sammen med bruk av medikamenter eller uten. Akupunktur kan bidra til å lindre hovne slimhinner, kløe og irriterte slimhinner. Målet ved behandlingen er flere symptomfrie dager og gode langtidseffekter.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og allergisk rhinitt, les faktaark for helsepersonell.

 

Referanser:

(1) Sibbald B, Rink E. Epidemiology of seasonal and perennial rhinitis; clinical presentation and medical history. Thorax 1991; 46: 895-901.

(2) Lund VJ, Aaronsen D, Bousquet J, et al. International consensus report on the diagnosis and management of rhinitis. Allergy 1994; 49: 1-34

(3) Parikh A, Scadding GK. Seasonal allergic rhinitis. BMJ 1997; 314: 1392.

(4) Ross AM, Fleming DM. Incidence of allergic rhinitis in general practice, 1981-92. BMJ 1994; 308: 897-900

(5) Blaiss MS. Quality of life in allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol 1999; 83: 449-454.

(6) http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/allergisk-nesetetthet-3439.html?page=6