Pasientinformasjon: Allergisk rhinitt og akupunktur

Allergi

Allergisk rhinitt (flerårig og sesongavhengig) påvirker rundt 10 – 25 % av befolkningen. Tilstanden kan forårsake mange plager og oppfattes som en systemsykdom. Typiske symptomer er nysing, kløe, tett og rennende nese med vannaktig sekret og øyesymptomer (f.eks røde, kløende og rennende øyne), hoste, tung- og kortpustethet. Allmennsymptomer som tretthet, slapphet og hodepine er også vanlige. Tilstanden kan også forekomme samtidig med astma, eksem og kronisk sinusitt.

De vanligste allergener er gresspollen, støvmidd og avskallinger fra pels og fjær hos dyr og fugler. Omtrent halvparten har pollenallergi, men de fleste har også symptomer utenom pollensesongen (1).

Det er økt sjanse for å få allergisk rhinitt dersom en av foreldrene har atopisk sykdom (omkring 50%), og omkring 75% hvis begge foreldrene er allergikere (2). Allergisk rhinitt kan påvirke vår livskvalitet negativt ved at vår arbeidskapasitet reduseres, øker søvnbehovet vårt og forhindrer oss i å ha et aktivt liv (2).

Hensikten med konvensjonelle behandlinger for allergisk rhinitt er å minimalisere eller eliminere symptomer, forbedre livskvaliteten og redusere risikoen for å utvikle andre sykdommer. Medisiner som blir foreskrevet er lokale eller systemiske antihistaminer, kortikosteroider, leukotriene reseptorantagonister og medisiner som minsker hevelse i slimhinner. De siste årene har hyposensibilisering også blitt mer vanlig. Å bli utsatt for små doser av stoffene man reagerer på over flere år, kan føre til at kroppen venner seg til disse stoffene. Etterhvert kan dosen økes og forskning viser at dette kan føre til at de allergiske reaksjonene avtar og i beste fall opphører (3).

Akupunktur og allergisk rhinitt

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med allergisk rhinitt, enten sammen med bruk av medikamenter eller uten.

Akupunktur kan bidra med å redusere hovne slimhinner, kløe og irriterte slimhinner. Målet ved behandlingen er flere symptomfrie dager og gode langtidseffekter.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og allergisk rhinitt, les faktaark for helsepersonell.

 

Referanser:

(1) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/ore-nese-hals/tilstander-og-sykdommer/nese-og-bihuler/rhinitt-allergisk
(2) Blaiss MS. Quality of life in allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol 1999; 83: 449-454.
(3) http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/allergisk-nesetetthet-3439.html?page=6