Faktaark: Artrose og akupunktur

Artrose, som tidligere ble kalt slitasjegikt, er en sykdom som rammer leddene der det skjer en gradvis endring og reduksjon av mengden brusk, og som i enkelte tilfeller forsvinner helt. Dette kan føre til både betennelse og forandringer i knoklene. Vanligvis gir dette smerte og redusert bevegelighet i leddene. Muskler og andre strukturer rundt ledd, kan også bli svakere som et resultat av sykdommen. Leddene i knærne, hoftene, hendene og ryggraden rammes hyppigst.

Forekomsten av sykdommen øker kraftig etter 50 års alder. Man antar at omkring én av ti menn, og to av ti kvinner over 60 år har artrose med symptomer i forskjellig grad.

Risikofaktorer for å utvikle artrose er overvekt, skader i ledd, svak muskulatur og overbelastning.

For å påvise artroseforandringer kan fastlegen vanligvis stille diagnosen ved hjelp av undersøkelse og symptomer som pasienten har. Blodprøver viser ikke denne tilstanden. Røntgen, eventuelt ultralyd eller MR kan i mange tilfeller påvise artrose-forandringene, men ikke alle har forandringer som vises på røntgen på tidspunktet som symptomene debuterer.

Det finnes ingen kur for artrose, men behandling består i å redusere smerte og ubehag. Behandling går i å redusere eventuell overvekt, moderat trening, støttebandasje, smertestillende og betennelsesdempende legemidler, og evt akupunktur. Når behandling ikke gir ønsket effekt, kan kirurgi kan noen ganger være nødvendig (1, 2, 3, 4).

Her kan du lese i vårt faktaark om leddgikt / revmatoid artritt. 

Kan akupunktur hjelpe ved artrose?

En stor metaanalyse publisert i 2018, som inkluderte 39 RCTer og 20 827 pasienter som led av fire kroniske smertetilstander (muskel- og skjelettsmerter, artritt, kronisk hodepine eller skuldersmerter) fant at akupunktur har bedre effekt enn sham-akupunktur og kontrollgruppen, for hver smertetilstand. De fant også klare bevis på at de smertestillende effektene av akupunktur vedvarte ved ett års oppfølging, noe som gjorde akupunktur til en av de eneste behandlingene som eksisterer med sterke bevis for langsiktige smertelindrende effekter (Vickers 2018).

En meta-analyse og systematisk gjennomgang fra 2022 viser at akupunktur har gunstig effekt både på smertelindring og forbedring av funksjon ved artritt i knær. Som et resultat av dette kan akupunktur anbefales som behandling hos pasienter med artritt i knær. Pasienter som har hatt langvarige smerter har spesielt nytte av behandling, da deres livskvalitet også øker. Likevel må dette bekreftes ytterligere gjennom flere randomiserte kontrollerte studier. Studiene som ble gått igjennom antyder at ekte akupunktur reduserer smerte og funksjon mer enn sham-akupunktur (Tian 2022).

Effekten av manuell akupunktur ved smertereduksjon og forbedring av fysisk funksjon ser ut til å forsterkes ytterligere ved bruk av elektroakupunktur, slik som vist i en meta-analyse fra 11 randomiserte kontrollerte studier på artrose i knær. I metaanalysen ble det rapportert at elektroakupunktur hadde 12 prosent bedre effekt enn ved manuell akupunktur på å redusere smerte og forbedre fysisk funksjon (Chen 2017).

En randomisert kontrollert studie, publisert i 2021, ville se på effekten av akupunktur sammenlignet med fysioterapi på artose i knær. Hundre pasienter med kne-artrose ble tilfeldig delt inn i akupunkturgruppen og fysioterapigruppen. Begge behandlingene ble gitt i 12 økter over 6 uker. Tretten akupunkturpunkter ble valgt for kneet. Resultatet viste ingen statistisk signifikant forskjell mellom akupunkturgruppen og fysioterapigruppen på reduksjon av smerte etter behandling, ei heller ved 12. uke etter behandling. Begge behandlingene forbedret funksjonsstatus signifikant. Både akupunktur- og fysioterapibehandling ga betydelig overlegne resultater sammenlignet med baseline-verdier (Atalay 2021).

Moxa, en tradisjonell kinesisk medisintilnærming, er kjent for å stimulere til blodsirkulasjon og brukes til tider i forbindelse med akupunktur ved kneartrose. I 2023 sammenlignet en systematisk gjennomgang og meta-analyse effekten av moxibustion og akupunktur i behandling av kneartrose. 21 RCTer som hadde sammenlignet effekten av moxa og akupunktur ved kneaartrose ble gjennomgått. Halvparten av studiene ble identifisert med høy risiko for bias, mens andre hadde lav risiko. I analysen ble det vist til at moxa hadde en overlegen effekt i å håndtere kneartrose sammenlignet med akupunktur (Siyuan 2023).

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere ved flere plager og lidelser. NICE Guidelines anbefaler også akupunktur som behandling ved kroniske smerter.

Akupunktur kan lindre smerter og bedre funksjon hos pasienter med artrose ved å:

  • Utløse frigjøring av stamceller som kan bidra til å fremme vevsreparasjon og lindre skadeindusert smerte (Salazar 2017)
  • Dempe smerte ved å gi økt aktivitet i smertemodulerende områder i hjernen (Rong-Lin Cai 2018)
  • Forbedre muskelstivhet og øke leddmobilitet ved å øke lokal mikrosirkulasjon (Komori 2009), som igjen hjelper til med å minske hevelse.
  • Stimulere nerver som ligger i muskler og andre vev, som igjen fører til frigivelse av endorfiner og andre nevrofaktorer og med dette endrer hvordan hjernen og ryggmargen prosesserer smerte (Zhao 2008).
  • Redusere betennelse ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kavoussi 2007Zijlstra 2003)
  • Aktivere en rekke av kroppens egne opioider i tillegg til å forbedre hjernens følsomhet for opioider. En rekke andre biokjemikalier involvert i smertereduksjon har vist seg å bli frigjort eller regulert av akupunkturstimulering, inkludert adenosin og adenosintrifosfat (ATP), gamma-amino-smørsyre (GABA) og substans P (Zhang 2014).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Du kan finne en akupunktør MAF (medlem i Akupunkturforeningen) her. 

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

(1) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/ortopedi/pasientinformasjon/ulike-sykdommer/artrose-oversikt
(2) https://www.helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/artrose/
(3) https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/?term=
(4) https://www.revmatiker.no/diagnose/artrose/?#section3
Vickers, A. J., Vertosick, E. A., Lewith, G., MacPherson, H., Foster, N. E., Sherman, K. J., Irnich, D., Witt, C. M. & Linde, K. Acupuncture for Chronic Pain: Update of an Individual Patient Data Meta-Analysis. Journal of Pain vol. 19 455–474 (2018).
Chen, N., Wang, J., Mucelli, A., Zhang, X. & Wang, C. Electro-Acupuncture is Beneficial for Knee Osteoarthritis: The Evidence from Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. American Journal of Chinese Medicine vol. 45 965–985 (2017).
Tian H. et al. Acupuncture for Knee Osteoarthritis: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials with Meta-Analyses and Trial Sequential Analyses. Meta-Analysis Biomed Res Int. 2022 Apr 21:2022:6561633. doi: 10.1155/2022/6561633. eCollection 2022.
Atalay S.G. et al. The Effect of Acupuncture and Physiotherapy on Patients with Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Study. Randomized Controlled Trial Pain Physician. 2021 May;24(3):E269-E278.
Siyuan Xin et al. Comparative effectiveness of moxibustion and acupuncture for the management of osteoarthritis knee: A systematic review and meta-analysis. Review Heliyon. 2023 Jul 4;9(7):e17805. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e17805.eCollection 2023 Jul.
Salazar T.E et al. Electroacupuncture promotes CNS-dependent release of mesenchymal stem cells. Stem Cells. 2017 May; 35(5): 1303–1315.doi: 10.1002/stem.2613.
Rong-Lin et al. Brain functional connectivity network studies of acupuncture: a systematic review on resting-state fMRI. Review J Integr Med. 2018 Jan;16(1):26-33. doi: 10.1016/j.joim.2017.12.002. Epub 2017 Dec 11.
Komori et al. Microcirculatory responses to acupuncture stimulation and phototherapy. Anesth Analg. 2009 Feb;108(2):635-40. doi: 10.1213/ane.0b013e31819317bc.
Zhi-Qi Zhao. Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol. 2008 Aug;85(4):355-75. doi:10.1016/j.pneurobio.2008.05.004.
Zijlstra et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Review Mediators Inflamm. 2003 Apr;12(2):59-69. doi: 10.1080/0962935031000114943.
Ben Kavoussi, B Evan Ross. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Review Integr Cancer Ther. 2007 Sep;6(3):251-7. doi: 10.1177/1534735407305892.
Zhang, R. et al. Mechanisms of acupuncture-electroacupuncture on persistent pain. Review Anesthesiology. 2014 Feb;120(2):482-503. doi: 10.1097/ALN.0000000000000101.
Oppdatert 5. november 2023.