Faktaark: Assistert befruktning og akupunktur

Assistert befruktning betyr at befruktning av kvinners eggceller skjer utenfor kroppen eller ved inseminasjon. Dette kan enten skje med parets egne kjønnsceller, eller med sæd- eller eggdonasjon.

IVF, eller prøverørsbefruktning, innebærer at egg som er hentet ut fra eggstokkene til kvinnen føres sammen med mange spermier fra mannen eller en donor i et «prøverør» der befruktningen kan skje. Ved inseminasjon innfører man sæd i kvinnens livmor på annen måte enn ved et samleie. Mikroinjeksjon (ICSI) er en prøverørsmetode der én sædcelle velges ut i laboratoriet, som deretter injiseres direkte inn i et ubefruktet egg (1, 2).

Både ved IVF og ICSI-behandling stimuleres kvinnen med hormonsprøyter. Dette gjøres for at flere egg skal modnes, noe som øker sjansen for å bli gravid (flere egg å velge). Når modningen er klar, settes det en sprøyte med et virkestoff slik at eggene er klare for uthenting, før eggene hentes ut (etter 36 timer). Det er vanlig at tilskudd av hormonet progesteron gis etter at befruktet egg er satt inn i livmoren for å øke sjansen for et vellykket resultat. Akupunktur er også et behandlingsvalg man kan benytte seg av som mulig kan øke sjansen for graviditet.

Usunt levesett, røyking, alkohol, for høy eller lav vekt og stress minsker sjansen for å bli gravid (3, 4).

For informasjon om kvinnelig infertilitet, så kan du lese mer om dette i eget faktaark.

Kan akupunktur øke sjansen for å bli gravid ved assistert befruktning?

En systematisk gjennomgang og metaanalyse fra 2024 ville se på effekter av akupunktur på utfallet av gravide kvinner som gjennomgår IVF. Tjuefem studier med totalt 4757 deltakere ble inkludert i denne gjennomgangen. Den samlede graviditetsraten (25 studier) av alle akupunkturgruppene (43,6 %) var signifikant høyere enn for alle kontrollgruppene (33,2 %, P < 0,00001), og den samlede fødselsraten (11 studier) for alle akupunkturgruppene (38,0) %) var signifikant høyere enn for alle kontrollgruppene (28,7 %, P < 0,00001). Ulike akupunkturmetoder (manuell akupunktur, elektrisk akupunktur og transkutan elektrisk stimulering med akupunktur), tidspunkt for behandling (før eller under perioden med kontrollert ovariehyperstimulering og rundt tidspunktet for embryooverføring), og antall akupunkturbehandlinger har henholdsvis positive effekter på resultater ved IVF (Xu 2024).

En singel blindet randomisert kontrollert studie fra 2024 ville evaluere effekten av akupunktur på blodstrømmen i livmorveggen (endometriet) med ultralyd hos kvinner som gjennomgikk IVF embryooverføring. 70 kvinner som skulle gjennomgå IVF ble delt i to grupper. Den ene fikk ekte akupunktur og den andre fikk 4 ikke-meridianpunkter. Alle fikk behandling fra samme dag som oocyttaspirasjon til dagen for embryooverføring (fire dager). Evalueringen inkluderte endometrieultralydmålinger som vaskulariseringsindeks (VI), flytindeks (FI) og vaskulariseringsstrømningsindeks (VFI), endometrietykkelse og volum, subendometrial VI (sVI), subendometrial FI (sFI), subendometrial VFI (sVFI), implantasjonsrate, klinisk graviditetsrate, abortrate, levendefødte og antall levendefødte. Konklusjonen i studien var at akupunktur øker blodstrømmen i endometriet og øker endometriets mottakelighet for befruktede egg, og derfor kan akupunktur være fordelaktig for kvinner som gjennomgår IVF-ET (Dong 2024).

En systematisk gjennomgang og metaanalyse fra 2018 ville undersøke hvilken behandlingseffekt akupunkturbehandling kan ha på fødselsrater (antall levende fødte barn) ved hjelp av IVF eller ICSI. Totalt 3 188 subfertile kvinner fra 12 randomiserte kontrollerte studier ble inkludert i denne studien. Akupunktur forbedret signifikant levendefødselsraten til subfertile pasienter som gjennomgikk IVF eller ICSI (Zang 2018).

Akupunktur kan øke sjansen for å bli gravid ved assistert befruktning ved å:

  • Øke blodstrømmen i endometriet og øke endometriets mottakelighet for befruktede egg (Xu 2024).
  • Forbedre blodtilførselen til eggstokkene (Xu 2018).
  • Forbedre nivået av endokrine hormoner og ovariereservasjonsfunksjon hos pasienter med dårlig ovarierespons (POR) som gjennomgår IVF-ET (Dong 2019).
  • Forbedre kvaliteten på oocyttene og dermed forbedre resultatet av IVF-assistert graviditet (Xia 2023).
  • Mulig redusere angst etter embryooverføring eller oocytthenting (Hullender 2022).
  • Redusere høyt stressnivå og kronisk stress (Wild 2020)

Antall behandlinger

Et av de sentrale problemene ved akupunkturforskning er at akupunkturen som gis ikke alltid er det samme som akupunktur i praksis. Forsøk utført på fordelene med akupunktur for å støtte personer som går gjennom IVF har ofte for begrenset antall behandlinger til kun tidspunktet for egguttak eller kun embryooverføring.

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling en til to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike problemstillinger – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen. Du kan finne en akupunktør MAF (medlem i Akupunkturforeningen) her. 

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Kilder:

1) https://sml.snl.no/assistert_befruktning
2) https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/assistert-befruktning
3) https://www.fhi.no/publ/eldre/akupunktur-og-assistert-befruktning/
4) https://nhi.no/familie/graviditet/andre-relaterte-tema/assistert-befruktning-det-du-trenger-a-vite?page=3
Xu M, Zhu M, Cheng C. Effects of acupuncture on pregnancy outcomes in women undergoing in vitro fertilization: an updated systematic review and meta-analysis. Arch Gynecol Obstet. 2024 Mar;309(3):775-788. doi: 10.1007/s00404-023-07142-1. Epub 2023 Jul 12.
Dong H-X et al. Effect of Acupuncture on Endometrial Blood Flow in Women Undergoing in vitro Fertilization Embryo Transfer: A Single Blind, Randomized Controlled Trial. Chin J Integr Med. 2024 Jan;30(1):10-17. doi: 10.1007/s11655-023-3731-4. Epub 2023 Feb 15.
Zang X et al. Effects of acupuncture during in vitro fertilization or intracytoplasmic sperm injection: an updated systematic review and meta-analysis. European Journal of Integrative Medicine. 23, pp. 14-25. https://doi.org/10.1016/j.eujim.2018.09.001.
Xu ZZ, GaoY (2018). Effects of acupuncture on ovarian blood supply and pregnancy outcomes in patients receiving assisted reproduction. Journal of Acupuncture and Tuina Science16(4):253–259.
Dong XL et al. [Acupuncture combined with medication improves endocrine hormone levels and ovarian reserve function in poor ovarian response patients undergoing in vitro fertilization-embryo transplantation]. Randomized Controlled Trial. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Aug 25;44(8):599-604. doi: 10.13702/j.1000-0607.180779.
Xia Q. et al. The role of acupuncture in women with advanced reproductive age undergoing in vitro fertilization-embryo transfer: A randomized controlled trial and follicular fluid metabolomics study. Medicine (Baltimore). 2023 Sep 8;102(36):e34768. doi: 10.1097/MD.0000000000034768.
Hullender Rubin L. E. et al. Effect of acupuncture on IVF-related anxiety: a systematic review and meta-analysis. Reprod Biomed Online. 2022 Jul;45(1):69-80. doi: 10.1016/j.rbmo.2022.02.002. Epub 2022 Feb 10.
Wild Beate et al. Acupuncture in persons with an increased stress level-Results from a randomized-controlled pilot trial. Randomized Controlled Trial PLoS One. 2020 Jul 23;15(7):e0236004. doi: 10.1371/journal.pone.0236004. eCollection 2020.