Faktaark: Kvinnelig infertilitet og akupunktur

Infertilitet betyr manglende evne til å bli gravid til tross for regelmessig samleie uten prevensjon. Et par kan regnes som ufrivillig barnløse dersom de ikke har blitt gravide ved vanlig samleie i løpet av i et år. Det er beregnet at 1 av 10 i befolkningen opplever periodevis eller vedvarende ufrivillig barnløshet (1).

Det er mange mulige årsaker til at par har problemer med å få barn. Én eller begge kan ha et problem. Hos menn kan lav sædkvalitet eller få sædceller være årsak til infertilitet.

De viktigste årsakene til nedsatt fruktbarhet hos en kvinne er:

  • at eggstokkene ikke frigjør eggceller regelmessig (vanligste årsak er PCOS – polycystisk ovariesyndrom)
  • skadede eller blokkerte eggledere (oppstår hos 15 av 100 kvinner ofte forårsaket av ubehandlet klamydiainfeksjon)
  • endometriose (det er om lag 5 av 100 kvinner som ikke blir gravide pga endometriose)
  • alder (evnen til å bli gravid (fertiliteten) synker fra kvinnen er 35 år, og enda mer fra man er 40 år)
  • livmorknuter eller myomer i livmoren
  • produksjon av for lite luteiniserende hormon (LH) og follikkelstimulerende hormon (FSH)

Studier viser også at stress kan påvirke eggkvaliteten og minske sjansen for å bli gravid (2). Vanskelighetene par møter når de står overfor fertilitetsproblemer kan føre til stress, som da ytterligere kan redusere sjansene for graviditet. Vi vet også at usunt levesett, røyking, alkohol og for høy eller lav vekt minsker sjansen for å bli gravid.

Hos 10 av 100 par kan ikke legene avdekke årsaken til den reduserte fruktbarheten.

Behandling for infertilitet omfatter legemidler, hormonbehandling, kirurgi og IVF (in vitro fertilisering) (2). Akupunktur er et populært valg av behandling ved infertilitet (3).

Kan akupunktur hjelpe?

I dette faktaarket fokuserer vi på forskning på akupunktur ved infertilitet. Det vil etterhvert komme et eget faktaark for akupunktur og IVF behandling (assistert befruktning).

En systematisk gjennomgang og meta-analyse som ble publisert i 2019, gikk gjennom randomiserte kontrollerte studier (RCT) som er blitt gjort på kvinner med infertilitet behandlet med akupunktur. 22 studier med totalt 2591 deltakere ble inkludert. Graviditetsraten i studiene ble signifikant forbedret med behandling, sammenlignet med kontrollgruppen. Den såkalte undergruppeanalysen viste at sammenlignet med ren vestlig medisin, uansett intervensjon, med akupunktur alene, med akupunktur pluss vestlig medisin, med akupunktur pluss kinesisk medisin, eller akupunktur pluss kinesisk medisin og vestlig medisin, viste alle disse undergruppene betydelig forbedring. Undergruppen i henhold til ulike typer infertilitet viste en signifikant forbedring i infertilitet som var forårsaket av PCOS, tubal infertilitet, ovulatorisk dysfunksjon eller andre faktorer. I tillegg var eggløsningshastigheten og endometrietykkelsen betydelig økt. Nivået av LH var åpenbart redusert. I tillegg var det færre bivirkninger med akupunktur. Konklusjon: Akupunktur alene, og akupunktur kombinert med annen behandling (vestlig medisin og kinesisk medisin) kan være effektivt for behandling av kvinnelig infertilitet. De inkluderte studiene er imidlertid ikke av god nok kvalitet til å trekke en helt sikker konklusjon. Fremtidige høykvalitets RCT er nødvendig for å bekrefte funnene (Yun 2019).

Flere randomiserte studier fra Kina har vist betydelig bedre svangerskapsrate for akupunktur enn medisiner (Yang 2005, Chen 2007, Song 2008), men disse studiene er av lav kvalitet. I den vestlige verden har kliniske studier på akupunktur for naturlig fruktbarhet (dvs. ikke som et supplement til assistert befruktning) vært nesten ikke-eksisterende, men det er noen få studier som viser positiv effekt ved hjelp av akupunktur (Gerhard 1992, Stener-Victorin 2000, 2008, 2010).

Akupunktur kan være nyttig å øke kvinnens fruktbarhet ved å:

  • Regulere kjønnshormoner. Stress og andre faktorer kan forstyrre funksjonen av hypothalamus hypofyse-ovarie-banen(HPOA) som forårsaker hormonelle ubalanser som kan negativt påvirke fruktbarheten. Akupunktur har vist seg å påvirke hormonnivået ved å fremme utgivelsen av beta-endorfin i hjernen, noe som påvirker frigjøring av gonadotropin frigjørendehormon av hypothalamus, follikkelstimulerende hormon fra hypofysen, og østrogen og progesteron fra eggstokken (Ng 2008, Huang 2008, Lim 2010, Stener-Victorin 2010). Ytterligere detaljer fra disse prosessene dukker opp, for eksempel som mRNA uttrykk av hormoner, vekstfaktorer og andre nevropeptider (Han 2009).
  • Øke blodstrømmen til de reproduktive organene. Stress stimulerer det sympatiske nervesystemet noe som fører til innsnevring av eggstokkarterier. Akupunktur hemmer denne sympatiske aktiviteten slik at blodtilførselen til eggstokkene bedres (Stener-Victorin 2006, Lim 2010), og miljøet der folliklene utvikleles styrkes. Akupunktur øker også blodtilførselen til livmoren (Stener-Victorin 1996, Huang 2008), bedrer tykkelsen på livmorslimhinnen og øke sjansene for inplantasjon av befruktet egg.
  • Motvirker symptomene på polycystisk ovariesyndrom (PCOS). PCOS er en av de vanligste årsaker til infertilitet hos kvinner. Ved å redusere sympatisk nerveaktivitet og balansere hormonnivået har akupunktur vist seg å redusere antall cyster på eggstokkene, stimulere eggløsning, forbedre blastocystimplantasjon og regulere menstruasjonssyklusen hos kvinner med PCOS (Stener-Victorin 2000, 2008, 2009, Zhang 2009). Det kan også bidra til å kontrollere sekundære effekter som fedme og anoreksi (LIM 2010).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike problemstillinger – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen. Du kan finne en akupunktør MAF (medlem i Akupunkturforeningen) her. 

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

Sist oppdatert: 18/3 2022.
Kilder:
(1) https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/planlegger-graviditet/barnloshet-infertilitet/
(2) https://www.helsenorge.no/sykdom/ufrivillig-barnloshet/barnloshet-infertilitet/
(3)Smith JF, Eisenberg ML, Millstein SG, Nachtigall RD et al. The use of complementary and alternative fertility treatment in couples seeking fertility care: data from a prospective cohort in the United States. Fertil Steril. 2010;93(7):2169-74.
Liu Yun et al. Acupuncture for infertile women without undergoing assisted reproductive techniques (ART). A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019 Jul; 98(29): e16463.
Stener-Victorin, Xiaoke Wu. Effects and mechanisms of acupuncture in the reproductive system. Auton Neurosci. 2010 Oct 28;157(1-2):46-51. doi: 10.1016/j.autneu.2010.03.006.
Chi E D Lim, Wu S F Wong. Current evidence of acupuncture on polycystic ovarian syndrome. Gynecol Endocrinol. 2010 Jun;26(6):473-8. doi: 10.3109/09513591003686304.
Ernest Hung Yu Ng et al. The role of acupuncture in the management of subfertility. Fertil Steril. 2008 Jul;90(1):1-13. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.02.094.
Sheng-Teng Huang, Annie Pei-Chun Chen. Traditional Chinese medicine and infertility. Curr Opin Obstet Gynecol. 2008 Jun;20(3):211-5.
E Stener-Victorin, E Jedel, L Mannerås. Acupuncture in polycystic ovary syndrome: current experimental and clinical evidence. J Neuroendocrinol. 2008 Mar;20(3):290-8. doi: 10.1111/j.1365-2826.2007.01634.x.
Elisabet Stener-Victorin, Peter Humaidan. Use of acupuncture in female infertility and a summary of recent acupuncture studies related to embryo transfer. Acupunct Med. 2006 Dec;24(4):157-63. doi: 10.1136/aim.24.4.157.
Jongbae J Park et al. Unexplained infertility treated with acupuncture and herbal medicine in Korea. J Altern Complement Med. 2010 Feb;16(2):193-8. doi: 10.1089/acm.2008.0600.
Duo-Sheng Jiang, Ding Ding. [Clinical observation on acupuncture combined with medication for treatment of continuing unovulation infertility]. Zhongguo Zhen Jiu. 2009 Jan;29(1):21-4.
Feng-jun Song et al. [Clinical observation on acupuncture for treatment of infertility of ovulatory disturbance]. Zhongguo Zhen Jiu. 2008 Jan;28(1):21-3.
Dong Chen et al. [Clinical study on needle-pricking therapy for treatment of polycystic ovarial syndrome]. Zhongguo Zhen Jiu. 2007 Feb;27(2):99-102.
Ji-Ruo Yang et al. [Controlled study on acupuncture for treatment of endocrine dysfunctional infertility]. Zhongguo Zhen Jiu. 2005 May;25(5):299-300.
Stener-Victorin E et al. Effects of electro-acupuncture on anovulation in women with polycystic ovary syndrome Acta Obstet Gynecol Scand. 2000 Mar;79(3):180-8.
Gerhard I, Postneek F. Auricular acupuncture in the treatment of female infertility. Gynecol Endocrinol. 1992 Sep;6(3):171-81.
Stener-Victorin E et al. Low-frequency electroacupuncture and physical exercise decrease high muscle sympathetic nerve activity in polycystic ovary syndrome. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2009 Aug;297(2):R387-95.
Zhang WY, Huang GY, Liu J. [Influences of acupuncture on infertility of rats with polycystic ovarian syndrome] [in Chinese] Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2009 Nov;29(11):997-1000.
He D.J. Huang G.Y. Zhang M.M. [Effects of acupuncture on the luteal function of rats with dysfunctional embryo implantation] [Chinese]. Zhongguo zhen jiu. 2009; 29(11):910-913.
Stener-Victorin E, Waldenström U, Andersson SA, Wikland M. Reduction of blood flow impedance in the uterine arteries of infertile women with electro-acupuncture. Hum Reprod. 1996 Jun;11(6):1314-7.