Faktaark: Polycystisk ovariesyndrom og akupunktur

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) rammer 10 til 15 prosent av alle kvinner i Norge. Omtrent 75 av 100 kvinner strever med å bli gravide.

PCOS er en multiorgan-tilstand. Ubalanse i kvinnens hormoner fører til at eggcellene i eggstokkene ikke modnes skikkelig. Resultatet av dette er at eggløsningen uteblir og eggcellene i eggstokkene blir til væskefylte hulrom (cyster). Menstruasjonsforstyrrelser, infertilitet, overvekt (sentralisert fedme) og metabolsk syndrom kan oppstå som et resultat av den hormonelle ubalansen. Noen kvinner med PCOS (20-30 %) har også forhøyede nivåer av mannlige kjønnshormoner (androgener), noe som gir symptomer som økt mannlig type hårvekst, vedvarende uttalt akne og tap av hår på hodet. På lang sikt kan det være en økt sannsynlighet for å få diabetes type 2. Det er også økt sannsynlighet for å utvikle kardiovaskulære risikofaktorer, astma og en dårligere psykisk helse (depresjon og angst).

Man vet ikke hvorfor noen kvinner får PCOS, men både genetikk, epigenetikk, intrauterint miljø, miljøfaktorer og livsstil kan påvirke tilstanden.

Det finnes ingen behandling som kurerer PCOS, men sunt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet er viktig hos alle med PCOS for å opprettholde/oppnå normal vekt og optimal helse og livskvalitet. Vekttap hjelper på PCOS-symptomer dersom man er overvektig. Behovet for medisinsk behandling avhenger av kvinnens livsfase, livssituasjon og preferanser, og behandlingen av PCOS tar sikte på å behandle symptomene som feks. permanent hårfjerning, acne behandling, vekttap, p-piller hvis kvinnen ikke ønsker å bli gravid (dette kan også hjelpe til med å stabilisere menstruasjonen og hudproblemene). Metformin gis ofte til kvinner med PCOS som ønsker å bli gravide, da dette ser ut til å stabilisere eggløsningen noe (1, 2, 3, 4).

Kan akupunktur hjelpe ved PCOS?

En systematisk gjennomgang og meta-analyse i 2020 viste at det foreløpig var utilstrekkelig bevis for å støtte at akupunktur kan fremme fødsel, graviditet og eggløsning hos kvinner med PCOS. Imidlertid viste analysen at akupunktur kan fremme en gjenoppretting av kvinners menstruasjonssyklus, samt nedregulere nivåene av luteiniserende hormon (LH) og testosteron hos pasienter med PCOS (Wu 2020).

I 2022 viste en en randomisert klinisk studie på 83 deltakere at behandling med akupunktur kan forbedre tykkelsen på endometriet (type A), regulere nivåene av serumøstradiol og progesteron på dagen for hCG-injeksjon, og forbedre graviditetsraten hos infertile pasienter med PCOS som gjennomgår IVF-ET (in vitro fertilization-embryo transfer) (Wu 2022).

En systematisk gjennomgang og meta-analyse viser at akupunktur kombinert med Metformin har en positiv effekt på graviditetsrate, eggløsningsrate og insulinresistens ved PCOS, sammenlignet med de som fikk metformin alene. Likevel må konklusjonene ovenfor verifiseres av ytterligere høykvalitetsstudier på grunn av begrensningene når det gjelder antall og kvalitet på de inkluderte studiene (Chen 2022).

Elektro-akupunktur kan ha en gunstig effekt i behandling av PCOS ved å forbedre glukose- og lipidmetabolismen. Det viser en randomisert kontrollert studie, men i denne studien (likt som mange andre studier) viser det seg at falsk (sham) akupunktur ikke er helt ineffektiv (Dong 2021). Studier med sham-akupunktur fyller derfor ikke kravene til placebo-studier slik mange tidligere har trodd.

En sekundær analyse av en randomisert klinisk studie av 458 (akupunktur) og 468 (sham) deltakere viste at akupunktur kan forbedre ikke bare de emosjonelle endringene i SF-36-score og ChiQOL-score, men også lipidmetabolisme, noe som antyder at det kan ha en sammenheng mellom emosjonell endring og lipidmetabolisme. Videre kan akupunktur også regulere endringene av serum Ca, K og Cl (Chang 2023).

Akupunktur kan være spesielt nyttig for symptomer på PCOS ved å:

  • Påvirke hormonnivået ved å fremme utgivelsen av beta-endorfin i hjernen, noe som påvirker frigjøring av gonadotropin frigjørendehormon av hypothalamus, follikkelstimulerende hormon fra hypofysen, og østrogen og progesteron fra eggstokken (Ng 2008, Lim 2010, Stener-Victorin 2010).
  • Regulere follikel stimulerende hormon (FSH), luteiniserende hormon (LH) og androgener (Lim 2010)
  • Kontrollere hyperglykemi ved å øke insulinfølsomheten og redusere blodsukker og insulin nivå (Lim 2010)
  • Fremme en gjenoppretting av kvinners menstruasjonssyklus, samt nedregulere nivåene av luteiniserende hormon (LH) og testosteron (Wu 2022)
  • Justere dyslipidemi og korrigere IR (insulin resistens) og forbedre endokrin lidelse (Yu 2020)
  • Redusere sympatisk nerveaktivitet og balansere hormonnivået, redusere antall cyster på eggstokkene, stimulere eggløsning, forbedre blastocystimplantasjon og regulere menstruasjonssyklusen hos kvinner med PCOS (Stener-Victorin 2000, 2008, 2009, Zhang 2009). Dette kan også bidra til å kontrollere sekundære effekter som fedme (Lim 2010).
  • Redusere betennelse ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kavoussi 2007Zijlstra 2003)

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling en til to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Dette er kravene for at en akupunktør kan bli fullverdig medlem i Akupunkturforeningen i dag.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

Referanser:

1) https://www.helsenorge.no/sykdom/hormoner/polycystisk-ovariesyndrom/
2) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/gynekologi/tilstander-og-sykdommer/ulike-sykdommer/polycystisk-ovariesyndrom
3) https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/pcos/
4) https://nhi.no/sykdommer/kvinne/svulster-og-cyster/polycystisk-ovariesyndrom/
Wu J et al. Effectiveness of acupuncture in polycystic ovary syndrome: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Meta-Analysis Medicine (Baltimore). 2020 May 29;99(22):e20441. doi: 10.1097/MD.0000000000020441.
Wu J et al. Effects of Acupuncture on Endometrium and Pregnancy Outcomes in Patients with Polycystic Ovarian Syndrome Undergoing in vitro Fertilization-Embryo Transfer: A Randomized Clinical Trial. Randomized Controlled Trial Chin J Integr Med. 2022 Aug;28(8):736-742. doi: 10.1007/s11655-022-3498-z. Epub 2022 Apr 13.
Chen X et al. Acupuncture combined with metformin versus metformin alone to improve pregnancy rate in polycystic ovary syndrome: A systematic review and meta-analysis. Meta-Analysis Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Aug 29;13:978280. doi: 10.3389/fendo.2022.978280. eCollection 2022.
Dong H-X et al. Impact of Low Frequency Electro-acupuncture on Glucose and Lipid Metabolism in Unmarried PCOS Women: A Randomized Controlled Trial. Randomized Controlled Trial Chin J Integr Med. 2021 Oct;27(10):737-743. doi: 10.1007/s11655-021-3482-z. Epub 2021 Jul 28.
Chang H et al. Acupuncture improves the emotion domain and lipid profiles in women with polycystic ovarian syndrome: a secondary analysis of a randomized clinical trial. Randomized Controlled Trial Front Endocrinol (Lausanne). 2023 Aug 29;14:1237260. doi: 10.3389/fendo.2023.1237260. eCollection 2023.
Yu L-Q et al. [Efficacy and mechanism of electroacupuncture on insulin resistant polycystic ovary syndrome]. Randomized Controlled Trial Zhongguo Zhen Jiu. 2020 Apr 12;40(4):379-83. doi: 10.13703/j.0255-2930.20190903-k0003.
Stener-Victorin E et al. Effects of electro-acupuncture on anovulation in women with polycystic ovary syndrome Acta Obstet Gynecol Scand. 2000 Mar;79(3):180-8.
E Stener-Victorin, E Jedel, L Mannerås. Acupuncture in polycystic ovary syndrome: current experimental and clinical evidence. J Neuroendocrinol. 2008 Mar;20(3):290-8. doi: 10.1111/j.1365-2826.2007.01634.x.
Stener-Victorin E et al. Low-frequency electroacupuncture and physical exercise decrease high muscle sympathetic nerve activity in polycystic ovary syndrome. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2009 Aug;297(2):R387-95.
Stener-Victorin, Xiaoke Wu. Effects and mechanisms of acupuncture in the reproductive system. Auton Neurosci. 2010 Oct 28;157(1-2):46-51. doi: 10.1016/j.autneu.2010.03.006.
Zhang WY, Huang GY, Liu J. [Influences of acupuncture on infertility of rats with polycystic ovarian syndrome] [in Chinese] Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2009 Nov;29(11):997-1000.
Chi E D Lim, Wu S F Wong. Current evidence of acupuncture on polycystic ovarian syndrome. Gynecol Endocrinol. 2010 Jun;26(6):473-8. doi: 10.3109/09513591003686304.
Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007; 6: 251-7.
Zijlstra FJ et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003; 12: 59-69.
Oppdatert 26. september 2023.