Pasientinformasjon: Endometriose og akupunktur

Endometriose er en kronisk tilstand der vev av lignende type som slimhinnen i livmoren (endometriet), vokser utenfor livmoren. Dersom endometriet kun vokser seg inn i livmorveggen, kalles tilstanden for adenomyose.

Vevet reagerer på hormonelle endringer i menstruasjonssyklusen med påfølgende blødning, betennelse og smerte. De vanligste symptomene på endometriose er kraftige menstruasjonssmerter og kan forekomme både før og under menstruasjon, og ved eggløsning. Smerter ved samleie, ved vannlating, ved avføring o.l. kan også forekomme.

Ingen teori forklarer enda årsaken til endometriose eller hvorfor den oppstår, men det ser ut til at genetiske-, immunologiske- og miljøfaktorer spiller en rolle. Det er ukjent hvorfor noen har symptomer og aggressiv sykdom, mens andre ikke har det.

Endometriose kan være assosiert med redusert fertilitet, også selv for kvinner med lite symptomer. Noen kvinner oppdager ikke at de har endometriose før de forsøker å bli gravide.

Ved hjelp av lapraskopi kan diagnosen stilles med sikkerhet. Nåværende medisinske behandlinger for tilstanden omfatter medikamenter som NSAIDs og hormontilskudd, samt kirurgisk fjerning av endometriose vev. Det finnes ingen kur for endometriose, kun lindrende behandling (1, 2, 3, 4).

Akupunktur og endometriose

Akupunktur er kjent for å kunne redusere smerte, noe som også kan være relevant for smertene som oppleves av personer med endometriose. Behandling kan benyttes både i akutt situasjon (i perioden når kvinnen har menstruasjonssmerter og eggløsningssmerter), og forebyggende behandling (perioden før og etter menstruasjon).

Akupunktøren vil også forsøke å redusere eventuelle andre plager som er relatert til problemstillingen, som f.eks kvalme og mage-tarm plager.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan behandle med nåler. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Dette er kravene for at en akupunktør kan bli fullverdig medlem i Akupunkturforeningen i dag. Finn din akupunktør MAF her.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om forskningen på akupunktur og endometriose, se faktaarket for helsepersonell.

Referanser:
(1) https://endometriose.no/om-sykdommene/endometriose/
(2) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/gynekologi/tilstander-og-sykdommer/menstruasjonsproblemer/endometriose
(3) https://www.helsebiblioteket.no/innhold/artikler/pasientinformasjon/endometriose
(4) https://nhi.no/sykdommer/kvinne/ulike-sykdommer/endometriose/?page=1