Pasientinformasjon: Assistert befruktning og akupunktur

Assistert befruktning betyr at befruktning av kvinners eggceller skjer utenfor kroppen eller ved inseminasjon. Dette kan enten skje med parets egne kjønnsceller, eller med sæd- eller eggdonasjon.

IVF, eller prøverørsbefruktning, innebærer at egg som er hentet ut fra eggstokkene til kvinnen føres sammen med mange spermier fra mannen eller en donor i et «prøverør» der befruktningen kan skje. Ved inseminasjon innfører man sæd i kvinnens livmor på annen måte enn ved et samleie. Mikroinjeksjon (ICSI) er en prøverørsmetode der én sædcelle velges ut i laboratoriet, som deretter injiseres direkte inn i et ubefruktet egg (1, 2).

Både ved IVF og ICSI-behandling stimuleres kvinnen med hormonsprøyter. Dette gjøres for at flere egg skal modnes, noe som øker sjansen for å bli gravid (flere egg å velge). Når modningen er klar, settes det en sprøyte med et virkestoff slik at eggene er klare for uthenting, før eggene hentes ut (etter 36 timer). Det er vanlig at tilskudd av hormonet progesteron gis etter at befruktet egg er satt inn i livmoren for å øke sjansen for et vellykket resultat. Akupunktur er også et behandlingsvalg man kan benytte seg av som muligens kan øke sjansen for graviditet.

Usunt levesett, røyking, alkohol, for høy eller lav vekt og stress minsker sjansen for å bli gravid (3, 4).

For informasjon om akupunktur og kvinnelig infertilitet, så kan du lese mer om dette her.

Kan akupunktur hjelpe ved assistert befruktning?

Akupunktur er et behandlingsvalg som muligens kan øke sjansen for graviditet ved assistert befruktning. Behandling kan benyttes både før egguttak og etter at befruktet egg er satt inn i kvinnens livmor. Siden stress minsker sjansen for å bli gravid, vil akupunktøren også sette fokus på å redusere stress i behandlingen, dersom kvinnen er preget av dette.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan behandle med nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen. Finn din akupunktør MAF her.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om forskning på akupunktur og assistert befruktning, se faktaarket for helsepersonell.

 

Kilder:

1) https://sml.snl.no/assistert_befruktning
2) https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/assistert-befruktning
3) https://www.fhi.no/publ/eldre/akupunktur-og-assistert-befruktning/
4) https://nhi.no/familie/graviditet/andre-relaterte-tema/assistert-befruktning-det-du-trenger-a-vite?page=3