Pasientinformasjon: Kvinnelig infertilitet og akupunktur

Infertilitet betyr manglende evne til å bli gravid til tross for regelmessig samleie uten prevensjon. Et par kan regnes som ufrivillig barnløse dersom de ikke har blitt gravide ved vanlig samleie i løpet av i et år. Det er beregnet at 1 av 10 av befolkningen opplever periodevis eller vedvarende ufrivillig barnløshet (1).

Det er mange mulige årsaker til at par har problemer med å få barn. Én eller begge kan ha et problem. Hos menn kan lav sædkvalitet eller få sædceller være årsak til infertilitet. Se eget faktaark.

De viktigste årsakene til nedsatt fruktbarhet hos en kvinne er:

  • at eggstokkene ikke frigjør eggceller regelmessig (vanligste årsak er polycystisk ovariesyndrom – PCOS)
  • skadede eller blokkerte eggledere (oppstår hos 15 av 100 kvinner ofte forårsaket av ubehandlet klamydiainfeksjon)
  • endometriose (om lag 5 av 100 kvinner som ikke blir gravide pga endometriose)
  • alder (evnen til å bli gravid (fertiliteten) synker fra kvinnen er 35 år, og enda mer fra man er 40)
  • livmorknuter eller myomer i livmoren
  • produksjon av for lite luteiniserende hormon (LH) og follikkelstimulerende hormon (FSH)

Studier viser også at stress kan påvirke eggkvaliteten og minske sjansen for å bli gravid (2). Vanskelighetene par møter når de står overfor fertilitetsproblemer kan føre til stress, som da ytterligere kan redusere sjansene for graviditet.

Hos 10 av 100 par kan ikke legene avdekke årsaken til den reduserte fruktbarheten.

Behandling for infertilitet omfatter legemidler, hormonbehandling, kirurgi og IVF (in vitro fertilisering) (2). Akupunktur er et populært valg av behandling ved infertilitet (3).

Kan akupunktur hjelpe ved infertilitet?

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med infertilitet hos kvinner. Behandlingsprinsippene går ut på å regulere menstruasjonssyklus, fremme eggløsning og sirkulasjon i livmor og underliv generelt. Dersom kvinnen har andre plager som for eksempel søvnforstyrrelser, slitenhet, irritabel tarm, stress etc. vil akupunktøren også forsøke å bedre dette i behandlingen.

En akupunktør MAF har også kunnskap om hva som er gunstig å gjøre i perioden hun planlegger graviditet, som for eksempel å begynne med å ta et tilskudd med folat.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan behandle med nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen. Finn din akupunktør MAF her.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om forskning på akupunktur og kvinnelig infertilitet, se faktaarket for helsepersonell.

Sist oppdatert: 18/3 2022.

Kilder:

(1) https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/planlegger-graviditet/barnloshet-infertilitet/

(2) https://www.helsenorge.no/sykdom/ufrivillig-barnloshet/barnloshet-infertilitet/

(3)Smith JF, Eisenberg ML, Millstein SG, Nachtigall RD et al. The use of complementary and alternative fertility treatment in couples seeking fertility care: data from a prospective cohort in the United States. Fertil Steril. 2010;93(7):2169-74.