Pasientinformasjon: Artrose (slitasjegikt) og akupunktur

Artrose, som tidligere ble kalt slitasjegikt, er en sykdom som rammer leddene som kan føre til både betennelse og forandringer i knoklene. Årsaken er at det det skjer en gradvis endring og reduksjon av mengden brusk, som i enkelte tilfeller forsvinner helt. Vanligvis gir dette smerte og redusert bevegelighet i leddene. Muskler og andre strukturer rundt ledd, kan også bli svakere som et resultat av sykdommen. Leddene i knærne, hoftene, hendene og ryggraden rammes hyppigst.

Risikofaktorer for å utvikle artrose er overvekt, skader i ledd, svak muskulatur og overbelastning.

For å påvise artroseforandringer kan fastlegen vanligvis stille diagnosen ved hjelp av undersøkelse og symptomer som pasienten har. Blodprøver viser ikke denne tilstanden. Røntgen, eventuelt ultralyd eller MR kan i mange tilfeller påvise artrose-forandringene, men ikke alle har forandringer som vises på røntgen på tidspunktet som symptomene debuterer.

Det finnes ingen kur for artrose, men behandling består i å redusere smerte og ubehag. Behandling går i å redusere eventuell overvekt, moderat trening, støttebandasje, smertestillende og betennelsesdempende legemidler, og evt akupunktur. Når behandling ikke gir ønsket effekt, kan kirurgi kan noen ganger være nødvendig (1, 2, 3, 4).

Akupunktur og artrose

NICE Guidelines (National Institute for Health and Care Excellence) anbefaler i dag akupunktur som behandling ved kroniske smerter. Akupunktur nevnes også som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere ved flere plager og lidelser i hele verden. Norge har kliniske retningslinjer og veiledere som nevner akupunktur som behandling.

Akupunktur benyttes ofte ved problemer som oppstår ved artrose. Målet er å redusere smerte og forbedre fysisk funksjon. Dette vil kunne føre til at pasienten lettere kan gjøre øvelser som styrker muskulaturen rundt det affiserte leddet. Elektroakupunktur og varmebehandling kan akupunktøren også velge å benytte i behandlingen dersom dette er nødvendig.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling en til to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan behandle med nåler. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Dette er kravene for at en akupunktør kan bli fullverdig medlem i Akupunkturforeningen i dag.

Finn din akupunktør MAF her.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om forskningen på akupunktur og artrose, se faktaarket for helsepersonell.

 

Referanser:

(1) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/ortopedi/pasientinformasjon/ulike-sykdommer/artrose-oversikt
(2) https://www.helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/artrose/
(3) https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/?term=
(4) https://www.revmatiker.no/diagnose/artrose/?#section3