Det har vært en stor layout- og designutvikling gjennom årene for medlemsbladet som har vært publisert for Akupunkturforeningen helt siden 1981. De første utgavene ble laget med en blanding av håndskrift og illustrasjoner, bruk av skrivemaskin og stiftemaskin, for videre å utvikle seg til en mer profesjonell trykksak med en moderne profil.

Frem til 2023 ble tidsskriftet laget i papirutgave, men alle utgaver vil fra 2024 publiseres digitalt. Noen publiseres som nyhetsartikler og noen vil publiseres kun for Akupunkturforeningens medlemmer.

deQI nummer 1 - juni 2024

deQI – Akupunkturforeningens tidsskrift

Her kommer den første digitale utgaven av deQI! God lesing!