Bruk av opioider i USA og Canada har utviklet seg til en epidemi. Det startet med en kraftig økning i bruk av smertestillende piller i befolkningen. Videre har det utviklet seg til et stort samfunnsproblem, med avhengighet, overdoser og ødelagte liv.

Status i Norge

I Norge vet vi for lite om omfanget av bruken av smertestillende piller. Derfor har Folkehelseinstituttet et pågående prosjekt for å finne ut om bruk av opioider har begynt å utvikle seg til en epidemi i Norge.
Det vi vet er at i 2022 døde 84 personer i Norge som følge av overdose på reseptbelagte smertestillende medisiner. Blant de som dør av overdose, er det en økende andel kvinner og personer som tidligere er behandlet for kreft eller kroniske smerter.

I dag er alle aktører i helsenorge skjønt enige om at bruken av sterke smertestillende medikamenter må begrenses, og pasienter som bruker slike medikamenter må følges opp tett. Men har vi kapasitet i til det i helsevesenet? Og hva er alternativene?

Akupunktur anbefales ved langvarige smerter

Vi vet i dag at akupunktur har effekt, og anbefales som behandling ved langvarige smerter. Britenes anerkjente NICE-guidelines anbefaler akupunktur som behandling ved kroniske smerter, samtidig som de fraråder bruk av opioider. I Norge er det Helsedirektoratet som står bak de nasjonale, kliniske retningslinjene. I flere veiledere anbefales akupunktur som en ikke-medikamentell behandling ved smertetilstander, og akupunktur nevnes som mulig alternativ til medikamenter ved mange andre tilstander. Alle disse anbefalingene er basert på forskning og dokumentert effekt.

Studier viser også at akupunktur har effekt som tilleggsbehandling av opioidavhengighet hos personer som får metadon. Det er gode indikasjoner på at behandlingen kan lindre abstinenssymptomer og bidra til at folk ikke lenger er avhengig av opioider.

Akupunktur brukes hver dag

Akupunkturbehandling brukes som smertelindring hver dag i det norske helsevesenet. De som jobber med smertepasienter ute i klinikk og sykehus ser at det virker, og de tilbyr det som kan hjelpe pasientene. Til tross for denne praksisen og omfattende dokumentasjon på effekt, får akupunktørene fortsatt ikke bidra i helsevesenet som autorisert helsepersonell.

Akupunktør er et yrke som krever en solid utdanning, både teoretisk og praktisk. Fullverdige medlemmer av Akupunkturforeningen har over 4 års høyskoleutdanning i akupunktur og medisinske fag. Det er mange som «setter nåler» som en del av sitt behandlingstilbud uten å ha utdanning i faget, og det er pasientene som bærer risikoen.

Akupunktører må autoriseres som helsepersonell

Akupunkturforeningen kjemper for at smertebehandling med akupunktur skal være tilgjengelig som alternativ for pasienter som trenger det. Vi mener det kan hjelpe oss å begrense bruken av smertestillende medikamenter, og bidra til å forhindre en opioidepidemi i Norge. For at akupunktørene skal kunne stille opp med sin kompetanse, må helsemyndighetene anerkjenne akupunktører som autorisert helsepersonell.

Debatt på Arendalsuka

Hvorfor er ikke akupunktur tilgjengelig som et alternativ for smertelindring, til tross for omfattende dokumentert effekt for mange pasientgrupper? Akupunkturforeningen, i samarbeid med SMB Norge, tar denne livsviktige debatten på Arendalsuka, onsdag 14. august klokken 11.00.