Samarbeid for/til pasientenes beste

Akupunkturforeningen ønsker å fremme et tettere samarbeid med de som møter pasienter i sin hverdag i helsevesenet, da vi tror at dette er til det beste for pasientene. Vi ønsker å dele informasjon om akupunktur som behandlingsmetode, akupunkturforskning og hva kvalifiserte akupunktører kan bidra med for pasientene. Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på her, send oss gjerne en e-post til info@akupunktur.no.