Forskningsoppsummering

Akupunkturforskning - en oversikt for helsepersonell

Bevis for at akupunktur virker har økt kraftig de siste årene og akupunktur anbefales i dag som behandling i mer enn 2000 kliniske retningslinjer i verden. Flere av forskningsoppsummeringene her er utarbeidet for å gi en oversikt over akupunkturforskning og hvordan akupunktur kan være en aktuell behandling ved ulike lidelser. Nyere studier og systematiske oversikter har kommet til de siste årene, slik at oppsummeringene vil bli oppdatert jevnlig fremover.