Forskningsoppsummering

Akupunkturforskning - en oversikt for helsepersonell

Flere av forskningsoppsummeringene er utarbeidet av British Acupuncture Counsil (BAcC) for å gi en oversikt over akupunkturforskning og hvordan akupunktur kan være en aktuell behandling ved ulike lidelser. Akupunkturforeningen har fått tillatelse av BAcC til å oversette disse. Nyere studier og systematiske oversikter har kommet til de siste årene, slik at oppsummeringene vil bli oppdatert fremover.