Faktaark: Menstruasjonssmerter/dysmenoré og akupunktur

Dysmenoré betyr smertefull menstruasjon, og det skilles mellom primær dysmenorè (dvs. uten noe organisk patologi) og sekundær dysmenorè (dvs. assosiert med en patologisk tilstand, slik som endometriose eller ovariecyster). Smerten varer vanligvis mellom 8 -72 timer (1).

Unge kvinner har større sannsynlighet for sterke menstruasjonssmerter, enn litt eldre kvinner som har primær dysmenoré. Primær dysmenoré forekommer hyppig i tiden etter puberteten og frem til midten av 20-årene, mens sekundær dysmenoré oftest inntreffer hos kvinner mellom 30 og 40 år. Sekundær dysmenoré tenderer å være mindre vanlig hos ungdom, mulig fordi primærårsaken ikke har brutt ut enda.

Mellom 25-50% av voksne kvinner og 75% av ungdom opplever smerte i forbindelse med menstruasjon (2,3). 10-15 prosent er så smertepåvirket at de er arbeidsuføre, én eller flere dager per måned. Tilstanden er også den vanligste årsaken til gjentatt fravær fra skole hos tenåringsjenter (4).

De vanligste symptomene er markante krampesmerter i midtre, eller nedre del av magen. Tilstanden kan også føre til smerter i korsryggen og nedover beina. Noen blir kvalme og kan kaste opp. Andre får hodepine, ørhet eller svimmelhet. De fleste opplever at smertene starter når blødningen kommer, eller noen timer før, og er på sitt verste når blødningen er kraftigst (5).

Årsaken til primær dysmenoré er ukjent. Man antar at det skyldes rikelig utskillelse av stoffer som kalles prostaglandiner i slimhinnen i livmoren. Sekundær dysmenoré er en følge av tilstander i underlivet/bekkenet som f.eks endometriose, myomer i livmor, cervicitt eller irritasjoner i slimhinnen som f.eks som følge av kobberspiral.

Konvensjonell behandling avhenger av årsaken til smertene, men inkluderer først og fremst smertestillende medikamenter som NSAIDs og evt. paracetamol, men mange rapporterer bedre effekt av varmebehandling enn ved bruk av paracetamol. P-piller eller et gestagenholdig livmorinnlegg er også et alternativ dersom man også har behov for prevensjon (4, 5).

Kan akupunktur ha effekt på menstruasjonssmerter?

En systematisk oversikt og meta-analyse, publisert i juni 2018, gikk gjennom randomiserte kontrollerte studier (RCT) av kvinner med primær dysmenoré. Gjennomgangen inkluderte 60 RCTer, og i metaanalysen ble 49 RCTer inkludert. De fleste studier viste lav eller uklar risiko for «bias». RCTene sammenlignet akupunktur med ingen behandling, placebo eller medisiner, og målte menstruasjons-smerteintensitet og tilhørende symptomer. Resultatene fra denne analysen antyder at akupunktur kan redusere menstruasjonssmerter og tilhørende symptomer mer effektivt sammenlignet med ingen behandling eller NSAIDs, og ​​effekten kan opprettholdes i løpet av en kortvarig oppfølgingsperiode. Akupunktur kan benyttes som en effektiv og sikker behandling for kvinner med primær dysmenoré, selv om de inkluderte studiene hadde metodologiske mangler og kvaliteten på flere av studiene ble regnet som lav (Hye Lin Woo 2018).

Systematiske oversikter av randomiserte kontrollerte studier (RCT) viste i 2010 at både akupunktur (Cho 2010a) og akupressur (Cho 2010b) har positiv effekt for primær dysmenoré, og gir betydelig bedre smertelindring enn farmakologisk behandling. Sammenligninger av akupunktur med sham akupunktur viste variable resultater, og ingen signifikant forskjell samlet (Cho 2010a). Dette stemmer overens med det synspunktet at placebokontrollene er aktive tiltak og ikke placebo, og gir derfor upålitelige resultater med en tendens til å undervurdere akupunktureffekten (Lundeburg 2009, Sherman 2009).

To tidligere systematiske oversikter (Yang 2008; Proctor 2002) viste at det var mangel på god utført forskning på akupunktur for dysmenoré, så man kunne ikke trekke en god konklusjon. Siden da har det vært utført flere RCT studier, spesielt fra Kina (Wong 2010; Chen 2010, Zhu 2010; Wang 2009), hvorav det er sterkere evidens i de systematiske oversiktene fra 2010.

En metaanalyse fra en stor, tysk studie av høy kvalitet, viste også at akupunktur var kostnadseffektivt (Witt 2008).

Se også våre andre faktaark om Premenstruelt syndrom og Endometriose.

Hvordan kan akupunktur ha effekt på menstruasjonssmerter?

  • regulerer nevroendokrin aktivitet og relaterte reseptoruttrykk av hypothalamus -hypofyse – ovarie -aksen (Liu 2009 ; Yang 2008)
  • øker nitrogenoksid nivå, som bidrar til at glatt muskulatur slapper av og dermed hemmer uteruskontraksjonene (Wang 2009)
  • øker avslapning og redusere spenning (Samuels 2008)
  • regulerer hjernens kjemi som påvirker humøret – redusere serotonin (Zhou 2008 ) og øke endorfiner (Han 2004) og neuropeptid Y nivå ( Lee 2009 ), noe som kan bidra til å bekjempe negative affektive tilstander
  • stimulerer nerver som ligger i muskler og annet vev, som igjen fører til frigivelse av endorfiner og andre nevrofaktorer og endrer hvordan hjernen og ryggmargen behandler smerte (Pomeranz , 1987; Zijlstra 2003 ; Cheng 2009)
  • reduserer betennelse ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Zijlstra 2003; Kavoussi 2007)

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

(1) Fraser I. Prostaglandins, prostaglandin inhibitors and their roles in gynaecological disorders. Bailliere’s Clinical Obstet Gynaecol 1992;6:829-57.
(2) Zondervan KT et al. The prevalence of chronic pelvic pain in the United Kingdom: a systematic review. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:93-9
(3)Harlow SD, Campbell OM. Epidemiology of menstrual disorders in developing countries: a systematic review. BJOG 2004;111:6-16.
(4) https://nhi.no/symptomer/kvinne/menstruasjonssmerter-dysmenore/?page=1
(5) https://helsenorge.no/sykdom/underliv/menstruasjon-og-smerter
Hye Lin Woo et al. The efficacy and safety of acupuncture in women with primary dysmenorrhea. A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018 Jun; 97(23): e11007.
Cho SH, Hwang EW. Acupuncture for primary dysmenorrhoea: A systematic review. BJOG 2010a; 117: 509-21.
Cho SH, Hwang EW. Acupressure for primary dysmenorrhoea: A systematic review. Complementary Therapies in Medicine 2010b; 18: 49-56.
Yang H et al. Systematic review of clinical trials of acupuncture-related therapies for primary dysmenorrhea. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2008; 87:1114-22.
Proctor ML et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation and acupuncture for primary dysmenorrhoea. Cochrane database of systematic reviews. (1) (pp CD002123), 2002.
Smith CA, Carmady B. Acupuncture to treat common reproductive health complaints: An overview of the evidence. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical 2010; 157: 52-6.
Wong CL et al. Effects of SP6 acupressure on pain and menstrual distress in young women with dysmenorrhea. Complementary Therapies in Clinical Practice 2010; 16: 64-9.
Chen HM, Chen CH.  Effects of acupressure on menstrual distress in adolescent girls: a comparison between Hegu-Sanyinjiao matched points and Hegu, Zusanli single point. Journal of clinical nursing 2010; 19: 998-1007.
Zhu Y et al. Efficacy observation of primary dysmenorrhea treated with isolated-herbal moxibustion on Shenque (CV 8) [Article in Chinese]. Zhongguo Zhen Jiu 2010 ; 30: 453-5.
Wang MC et al. Effects of auricular acupressure on menstrual symptoms and nitric oxide for women with primary dysmenorrhoea. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2009; 15: 235-42.
Witt CM et al. Acupuncture in patients with dysmenorrhea: a randomized study on clinical effectiveness and cost-effectiveness in usual care. Am J Obstet Gynecol 2008;198:166.e1-8.
Liu F et al. Study on the underlying mechanism of acupuncture in regulating neuroendocrine activity in dysmenorrhea rats. Zhen ci yan jiu = Acupuncture research 2009; 34: 3-8
Yang YQ, Huang GY. Study on effects of acupuncture on mice dysmenorrhea model and the mechanism.  Zhongguo zhen jiu = Chinese acupuncture & moxibustion 2008; 28: 119-21.
Cheng KJ. Neuroanatomical basis of acupuncture treatment for some common illnesses. Acupunct Med 2009;27: 61-4.
Lee B et al. Effects of acupuncture on chronic corticosterone-induced depression-like behavior and expression of neuropeptide Y in the rats. Neuroscience Letters 2009; 453: 151-6.
Samuels N et al. Acupuncture for psychiatric illness: a literature review. Behav Med 2008; 34: 55-64.
Zhou Q et al. The effect of electro-acupuncture on the imbalance between monoamine neurotransmitters and GABA in the CNS of rats with chronic emotional stress-induced anxiety. Int J Clin Acupunct 2008 ;17: 79-84.
Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007;  6:  251-7.
Han JS. Acupuncture and endorphins. Neurosci Lett 2004; 361: 258-61.
Zijlstra FJ et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003;12: 59-69.
Pomeranz B. Scientific basis of acupuncture. In: Stux G, Pomeranz B, eds. Acupuncture Textbook and Atlas. Heidelberg: Springer-Verlag; 1987:1-18.
Lundeberg T et al. Is Placebo Acupuncture What It is Intended to Be? Evid Based Complement Alternat Med. 2009 Jun 12. [Epub ahead of print]
Sherman KJ, Coeytaux RR. Acupuncture for Improving Chronic Back Pain, Osteoarthritis and Headache. J Clin Outcomes Manag. 2009 May 1;16(5):224-230.