Faktaark: Akupunktur og kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand som er preget av alvorlig invalidiserende utmattelse og symptomer som muskel- og skjelettsmerter, søvnforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer og hodepine (Reid 2007).

Forekomsten av kronisk utmattelsessyndrom anslås til å være fra 0,007% til 2,8% i den voksne befolkningen, og fra 0,006% til 3,0% i primærhelsetjenesten avhengig av hvilke kriterier som benyttes (Afari 2003). Kronisk utmattelsessyndrom gir store økonomiske kostnader for samfunnet, hovedsakelig i form av behov for pleie og tapt arbeidskraft (McCrone 2003).

Årsaken til syndromet er fortsatt dårlig forstått men hypoteser inkluderer endokrine og immunologiske forandringer, unormal aktivitet i det autonome nervesystemet, unormal prosessering av smerter og visse smittsomme sykdommer slik som Epstein-Barr virus og viral meningitt (Gur 2008, White 2001). Personer med tidligere psykiatrisk lidelse har nesten tre ganger større sannsynlighet for å få kronisk utmattelsessyndrom senere i livet enn de som ikke har hatt psykiatrisk lidelse. (Harvey 2008). Prognosen er dårlig med bare rundt 5% av voksne tilbake i fullt funksjonsnivå lik det som var før sykdommen (Cairns 2005).

Målet med behandlingen er å redusere nivåene av tretthet og tilhørende symptomer, å øke aktivitetsnivå, og å forbedre livskvaliteten. Konvensjonelle tilnærminger inkluderer gradert treningsterapi, kognitiv atferdsterapi (CBT) og antidepressiva (DTB 2001).

 

Hva er akupunktur?

 

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved kronisk utmattelsessyndrom?

Akupunktur har vist effekt på noen av de vanligste symptomene ved kronisk tretthetssyndrom: kroniske smerter, søvnløshet, og depresjon. Akupunktur ved kronisk tretthetssyndrom viser positive resultater i observasjonsstudier (Wang 2008, Huang 2008, Guo 2007). Det er utført svært få randomiserte kontrollerte studier per i dag, så mer forskning er nødvendig. (Wang 2009a, 2009b; Yiu 2007; Li 2006). I mellomtiden, på grunn av de ofte utilfredsstillende resultatene fra konvensjonell behandling, kan akupunktur være verdt å forsøke, gjerne sammen med konvensjonell behandling. For kronisk tretthetssyndrom som helhet er det behov for mer forskning av god kvalitet.

Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og øke utskillelsen av nevrotransmittere. Stimulering av enkelte akupunkturpunkt har vist seg å påvirke områder av hjernen som er kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, samt fremme avslapping og deaktivering av den ‘analytiske’ hjernen som er ansvarlig ved søvnløshet (Wu 1999).

Akupunktur kan bidra til å lindre symptomer på kronisk tretthetssyndrom som muskel- og skjelettsmerter, hodepine, søvnproblemer, tretthet og depresjon ved å:

  • stimulere nerver som ligger i muskler og annet vev, som fører til frigjøring av endorfiner og andre nevro faktorer, og endrer hvordan smertesignaler i hjernen og ryggmargen behandles (Pomeranz 1987, Zhao 2008).
  • stimulere opioidnevroner for å øke konsentrasjonen av beta-endorfin, og derved lindre smerte (Cheng 2009).
  • redusere betennelse, ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kavoussi 2007, Zijlstra 2003).
  • forbedre muskelstivhet og generell mobilitet ved å øke lokal mikrosirkulasjon (Komori 2009), noe som kan redusere hevelse og smerte.
  • redusere søvnløshet gjennom å øke utskillelsen av melatonin om natten (Spence 2004).

Hvordan stilles en kinesisk medisinsk diagnose?

 

Hva skjer under akupunkturbehandling?

 

Antall behandlinger

 

Gjør akupunktur vondt?

De fleste synes akupunktur er en veldig avslappende og behagelig både under og etter behandling. Likevel er noen urolige for at det skal gjøre vondt å få akupunktur. Mange blir overrasket over hvor lite smertefullt det er å få nåler av en akupunktør med god nåleteknikk. Når nålen er riktig plassert i akupunkturpunktet skal pasienten kjenne et press eller en litt dump følelse i området der nålen står. Dette kalles De Qi – ”nålefølelsen”.

 

Er det noen bivirkninger forbundet med akupunktur?

 

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetens side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng er det som er kravet for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er et problem for pasientsikkerheten, om pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også et problem i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta medisinen slik legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behov for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

Afari N, Buchwald D. Chronic fatigue syndrome: a review. Am J Psychiatry 2003;160:221-36.

Cairns R, Hotopf M. A systematic review describing the prognosis of chronic fatigue syndrome. Occup Med (Oxford) 2005;55:20-31.

Gur A. Oktayoglu P. Central nervous system abnormalities in fibromyalgia and chronic fatigue syndrome: New concepts in treatment. Current Pharmaceutical Design 2008; 14: 1274-94.

Harvey SB et al. The relationship between prior psychiatric disorder and chronic fatigue: evidence from a national birth cohort study. Psychol Med 2008;38:933-40.

Reid S et al. Chronic fatigue syndrome. BMJ Clinical Evidence. Search date September 2007.

What to do about medically unexplained symptoms. DTB 2001; 39: 5-8.

White P et al. Predictions and associations of fatigue syndromes and mood disorders that occur after infectious mononucleosis. Lancet 2001;358:1946-54.

McCrone P et al. The economic cost of chronic fatigue and chronic syndrome in UK primary care. Psychological Medicine 2003; 33: 253-61.

Cheng CH et al. Endogenous Opiates in the Nucleus Tractus Solitarius Mediate Electroacupuncture-induced Sleep Activities in Rats. Evid Based Complement Alternat Med 2009 Sep 3. [Epub ahead of print]

Guo J. Chronic fatigue syndrome treated by acupuncture and moxibustion in combination with psychological approaches in 310 cases. Journal of Traditional Chinese Medicine 2007; 27(2): 92-5.

Huang Y et al. Clinical observation on the effects of Bo’s abdominal acupuncture in 40 cases of chronic fatigue syndrome. Journal of Traditional Chinese Medicine 2008; 28(4): 264-6.

Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007; 6(3): 251-7.

Komori M et al. Microcirculatory responses to acupuncture stimulation and phototherapy. Anesth Analg 2009; 108(2): 635-40.

Li Y et al. The therapeutic effects of electrical acupuncture and auricular-plaster in 32 cases of chronic fatigue syndrome. Journal of Traditional Chinese Medicine 2006; 26(3): 163-4.

Pomeranz B. Scientific basis of acupuncture. In: Stux G, Pomeranz B, eds. Acupuncture Textbook and Atlas. Heidelberg: Springer-Verlag; 1987: 1-18.

Spence et al. Acupuncture increases nocturnal melatonin secretion and reduces iInsomnia and anxiety: a preliminary report. J Neuropsych Clin Neurosciences 2004; 16: 19-28.

Wang JJ et al.  [Randomized controlled study on influence of acupuncture for life quality of patients with chronic fatigue syndrome]. Zhongguo Zhenjiu 2009a; 29: 780-4.

Wang JJ et al. [Randomized controlled clinical trials of acupuncture treatment of chronic fatigue syndrome]. [Chinese]. Chen Tzu Yen Chiu Acupuncture Research 2009b; 34: 120-4.

Wang T et al. A systematic review of acupuncture and moxibustion treatment for chronic fatigue syndrome in China. American Journal of Chinese Medicine 2008; 36:1-24.

Wu MT et al. Central nervous pathway for acupuncture stimulation: localization of processing with functional MR imaging of the brain–preliminary experience. Radiology 1999; 212: 133-41.

Yiu YM et al. A clinical trial of acupuncture for treating chronic fatigue syndrome in Hong Kong. Journal of Chinese Integrative Medicine 2007; 5(6): 630-3.

Zhao ZQ.  Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol 2008; 85(4): 355-75.

Zijlstra FJ et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003; 12(2): 59-69.