Hva er akupunktur?

Akupunktur er et praktisk og tradisjonsrikt fag med røtter så langt tilbake som 2000 år og som sannsynligvis er det eldste medisinske systemet vi kjenner til.

Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus; nål/spiss, og punktur; punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Den eldste skriftlige kilden funnet som nevner akupunktur går tilbake til sen Warring States periode (475-221 f.Kr) og Han dynastiet (206 f.Kr-220 e.Kr). I den klassisk medisinske litteraturen finner vi beskrivelser av anatomi og fysiologi, patofysiologi og diagnostiske prinsipper i tillegg til nåleteknikker og beskrivelse av akupunkturpunkter og deres funksjon. Det finnes mange retninger og skoler innenfor kinesisk medisin, men de bygger på de samme grunnleggende prinsippene (Unschuld 1985). Faget har vært i stadig utvikling i alle disse årene, og setter krav til både teoretisk og praktisk kompetanse hos utøveren. Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) omfatter flere behandlingsformer i tillegg til akupunktur; blant annet urtemedisin, kostholdterapi, moxa (varme), kopping, tuina-massasje og treningsformer (qi gong og tai ji).

Akupunktur har meget få bivirkninger og er en trygg behandlingsform når den utføres av akupunktører som praktiserer i tråd med kunnskapsbasert praksis. Individuell diagnostikk, behandling og oppfølging er tilpasset hver pasient under ulike trinn av behandlingen. Når det gjelder ivaretakelse av pasientsikkerhet er dette først og fremst knyttet til bruk av akupunkturnålene og hygiene, men også medisinsk kunnskap og evne til å identifisere alvorlige sykdommer. Forskning har vist at skadeomfang minimeres når utøveren har adekvat akupunkturutdanning, og øker når utøveren har kortere kurs i nålebehandling.

Akupunktur i Norge

I Norge er det i dag fire nasjonale kliniske retningslinjer som anbefaler bruk av akupunktur som behandling. Akupunktur anbefales som behandling ved kronisk lave ryggsmerter, ved kjemoterapi- og anestesiindusert kvalme, ved svangerskapskvalme og i behandling av kjevesmerter. Les mer her!

Akupunktur blir også nevnt som behandling i flere veiledere og Norsk Legemiddelhåndbok (NEL) ved flere tilstander.

Fra 2003 og fram til oktober 2019 har det vært avlagt ti doktorgrader knyttet til akupunktur ved norske universiteter. Hele 37% av landets sykehus tilbyr akupunktur som behandlingsform.

Hvordan virker akupunktur og hva benyttes det for?

Enkelt fortalt virker akupunktur via de perifere nervene og bindevevet som frigjør transmittere som har en effekt på det sentrale nervesystemet. Disse signalstoffene regulerer områder i hjernen som blant annet påvirker det autonome nervesystemet. Dette gjør akupunktur til en relevant behandling ved blant annet smertetilstander.

Effekten av akupunktur er godt dokumentert ved en rekke lidelser, blant annet kronisk smerte, hodepine, migrene, nakkesmerter, kvalme, allergi, søvnproblemer, depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse og flere andre tilstander.

Les mer om forskning på enkeltlidelser her.

Den smertedempende effekten til akupunktur er blitt forsket på i mer enn 60 år

Her kan du lese en mer detaljert beskrivelse om hva som skjer i kroppen under akupunktur.

Godkjent utdanning – din trygghet

Akupunktører som kvalifiserer til medlemskap i Akupunkturforeningen har god kompetanse i biomedisin og akupunktur. Akupunkturforeningen mener derfor at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er nødvendig for å være en kvalifisert utøver av akupunktur.

Som eneste høyskole i Norden tilbyr Høyskolen Kristiania et treårig NOKUTgodkjent bachelor-studium i akupunktur. Utdanningen fokuserer på biomedisinske forklaringsmodeller av akupunktur og inneholder både teori og praksis av ulike akupunkturteknikker. Studiet er basert på et vitenskapelig grunnlag og er oppdatert i tråd med nasjonal og internasjonal forskning.

Finn din kvalifiserte akupunktør her!