Virkningsmekanismer

Den smertedempende effekten til akupunktur er blitt forsket på i mer enn 60 år, og viser at både opoide nevropeptider som enkefalin, endorfin, dynorfin, endomorfin og nociceptin/orfanin FQ og non-opoide nevropeptider er involvert i den analgetiske effekten til akupunktur. De non-opoide nevropeptidene som syntetiseres ved akupunktur eller elektroakupunktur har blitt undersøkt både for sin analgetiske effekt, men også for sin anti-inflammatoriske effekt. Studier har vist at akupunktur eller elektroakupunktur er effektivt ved smerter forårsaket av inflammasjon og kreft, i tillegg til viscerale og nevropatiske smerter.

Hva skjer i kroppen under akupunktur?

Lokalt
Når en nål penetrerer huden og roteres, vil det oppstå en irritasjon i vevet på stikk stedet. Dette fører til utskillelse av utallige biokjemiske signalsubstanser, som i detalj diskuteres i en artikkel publisert i det fagfellevurdere tidsskriftet Evidence-Based Complemetary and Alternative Medicine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22474503

Kort oppsummert skjer følgende i vevet:
1. Irritasjonen i vevet gir en lokal vasodilatasjon og nevroaktive signalsubstanser fra immunceller utskilles fra blodårene.

2. Mastceller,blodplater og andre immunceller strømmer til skadestedet, og vil sammen med de skadede cellene utskille nevroaktive mediatorer slik som histamin, serotonin, substans P, acetylcholin, γ-aminobutyrsk syre, somatostatin, nitrogenoksyd, adenosin, bradykinin, prostaglandiner, cytokiner og mange andre. På skadestedet vil disse substansene binde seg til reseptorer på overflaten av afferente nerver. Disse nervene sender signalene videre til sentralnervesystemet (CNS). Det som er spesielt interessant er at forskjellig nålestimulering (rotasjon, dybde, hurtighet, elektro/strøm på nålene osv.) aktiverer forskjellige type nervefibre. De fleste studiene viser at Aβ/δ-type afferente nerver er involvert i den smertedempende effekten av elektroakupunktur, mens under manuell akupunktur oppstår den smertedempende effekten fra C-fibrene i afferente nerver: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18582529

I sentralnervesystemet
Akupunktursignalet treffer dorsalhorn i ryggmargen på spesifikt nivå, avhengig av nerver aktivert ved innsetting og rotering av nålen. Dette signalet utløser en refleksreaksjon fra det samme eller tilstøtende segment i ryggmargen som igjen påvirker indre organer innervert av nerver fra samme del av ryggmargen. Signalet sendes også oppover til hjernen. De nevrale akupunkturbanene (altså signalbanene i nervesystemet som settes i gang ved akupunktur) er tett forbundet med smerteveier, som hovedsakelig stiger opp gjennom ventrolaterale funiculis.

I hjernen
I 2013 ble det publisert en veldig interessant artikkel som beskriver effekten av akupunktur i sentral autonom regulering i ulike deler av hjernen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23762116

Hypothalamus
Hypothalamus er det viktigste senter for autonom regulering, og akupunktur modulerer (endrer) disse funksjonene:

• Akupunktur endrer uttrykket av nitrogenoksydsyntase i hypothalamus

• Akupunktur reduserer nevropeptid y produksjon på grunn av stimulering av den paraventrikulære kjernen i hypothalmus. Arcuate nukleus forbinder seg med mange andre strukturer i hjernen slik som periaqueductale grå substans i midthjernen, den rostralt ventrolaterale marg (rVLM) og kjernen av tractus solitarus, og spiller en viktig rolle for å forklare hvordan akupunkturens virkning på hjerte funksjoner.

Medulla Oblongata
Akupunktur modulerer (endrer) nevroner i rostral ventrolateral marg (rVLM), som resulterer i hemming av sympatisk innervert utskillelse og kadiovaskulær respons. Opioider og GABA deltar i akupunktur-relatert hemming av sympatiske signaler (inhibering) på lang sikt. Serotonerge raphe nucleus nerveceller fra pallidus (NRP) og 5-HT1A-reseptorer i rVLM er viktig i den kardiovaskulære responsen til akupunktur.

Nukleus Ambigous (som er et viktig opprinnelsessted for preganglionistiske paraympatiske vagale motornevroner moduleres også ved stimulering av spesifikke akupunkturpunkter.

Midthjernen
Den ventrolaterale periaqueductale grå substans(vlPAG) spiller en avgjørende rolle i hvordan midthjernen behandler akupunktursignaler. Dette ble undersøkt i sammenheng med akupunkturens rolle i regulering av blodtrykk. Tilknytningen mellom vlPAG og buede nevroner i hypothalmus spiller en viktig rolle for at akupunktur effekten skal beholdes over tid.

Prefrontal Cortex
Akupunktur hemmer aktiviteten av dorsomedial prefrontal cortex som fører til reduksjon av sympatisk aktivitet og økning av parasympatisk aktivitet. Denne handlingen er gunstig ved behandling av kroniske smerter som skyldes hyperaktivitet i det sympatisk nervesystem.

Hvilke mekanismer i nervesystemet som er involvert i den smertedempende effekten av akupunktur er detaljert beskrevet i artikkelen fra 2008 av Zhi-Qi Zhao fra Fudan Univesitetet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18582529

Hvilke nevrale mekanismer som er involvert i hvordan akupunktur kan senke blodtrykket er beskrevet i artikkelen av Peng Li og John C Longhurst fra 2010: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20444652

Mekaniske signaler gjennom bindevevet

Nevrologiske studier (som beskrevet i punktene over) har vist at signaler fra akupunktur overføres i det minste delvis via nervesystemet. Forskere har oppdaget mange lokale og sentrale effekter av akupunktur på nevroner og hjernens funksjon. Men nervebaner kan ikke være de eneste banene som aktiveres under akupunktur. Som et resultat av svært interessante eksperimenter, presenterte et team som ble ledet av professor Helene Langevin en annen forklaring på akupunkturens signaloverføring: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11641255

1. Når en nål penetrerer huden og en akupunktør stimulerer nålen, vil nålen roteres.

2. Lokale kollagenfibre blir så viklet rundt nålen (på grunn av rotasjon av nålen) og dette resulterer i en deformering av den ekstracellulære kollagenmatrisen. Fibroblaster, endotelceller og sensoriske nevroner er forbundet i den ekstracellulær kollagenmatrise ved lokale skader. En deformasjon av kollagenmatrisen utløser et bredt spekter av intracellulære responser som inkluderer endring i aktin cytoskjelettet med dannelse av stressfibre. Cytoskjelettets reorganisering fører til cellesammentrekning, forflytning og proteinsyntese.

3. Denne signaloverføringen fører til forskjellige endringer som inkluderer en endring/ modifisering av den ekstracellulære matrisen rundt stikk-stedet, autokrine og parakrine endringer.

Teamet viste også at et stort flertall av akupunkturpunkter ligger over bindevevsdrag: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12467083

Mekanisk signaloverføring i bindevevsdrag er bekreftet av flere etter dette. Når en kollagenmatrise ødelegges lokalt ved injeksjon av kollagenase l blir den gunstige effekten av å stimulere dette punktet betydelig redusert: http://medycynachinska.org/akupunktura-mechanizmy-dzialania/

For mer oppdatert info om potensielle mekanismer for akupunktur for nevropatisk smerte basert på det somatosensoriske systemet, kan du lese mer om dette her.

Sist oppdatert: 23. sept. 2022.