Faktaark: Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) og akupunktur

Smerter i ansiktet kommer ofte fra en lidelse i kjeveleddet (temporomandibulære ledd; TMJ). Smertene kan forekomme i kjeveleddet, tyggemuskulatur, ansikt, hode og hos noen i øret. Mange behandlere stiller diagnosen TMD som en enkelt sykdom, men det er viktig å skille mellom de forskjellige formene for smerter i ansiktet. Ulike underdiagnoser kan f.eks være myofascial smerte eller kjeveleddbetennelse. TMD er vanlig og forekommer oftest hos personer i alderen mellom 20 og 40 år (1). Forekomsten av TMD er ikke kartlagt i Norge, men studier fra andre land rapporterer en forekomst på rundt 3 – 15 % (2).

TMD er en samlebetegnelse som dekker akutt eller kronisk smerte i tyggemusklene, eller på grunn av betennelse i kjeveledd (3). Kjeveledd er utsatt for sykdommene som påvirker andre ledd i kroppen f.eks ankylose, leddgikt, traumer, dislokasjon, utviklingsavvik, neoplasi og reaktive betennelser.

Symptomene opptrer ofte i to eller flere vev samtidig, enten i muskler, nerver, sener, leddbånd, bein, bindevev eller tenner. Symptomene kan være problemer med å bite eller tygge, ømhet eller smerter i kjeven, klikkelyd/poppe eller knirkelyd når man åpner eller lukker munnen, redusert evne til å åpne eller lukke munnen, verkende smerte i ansiktet, svimmelhet, hodepine eller migrene (spesielt om morgenen), nakke og skuldersmerter, blunking, øresmerter, hørselstap eller tinnitus.

Behandlingstiltak som anbefales av Helsedirektoratet i nasjonale retningslinjer omfatter øvelser (bevegelse/styrke/tøyning/avspenning), biteskinne, kognitiv atferdsterapi, akupunktur, smertestillende medikamenter (kortvarig) og/eller lokal behandling med NSAIDs (krem/gele) (2).

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved TMD?

I dette faktaarket fokuseres det på evidens for akupunktur i behandling av ansiktssmerter som følge av TMD (temperomandibulær ledd-dysfunksjon). Det finnes egne faktaark om Bells parese, tannsmerter, hodepine, migrene, nevropatiske smerter (inkludert trigeminusnevralgi) og bihulebetennelse.

Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og føre til frigjøring av nevrokjemiske transportmolekyler. De resulterende biokjemiske endringene påvirker kroppens homeostatiske mekanismer, og fremmer fysisk og følelsesmessig velvære.

I 4 systematiske oversikter på akupunktur for behandling av ansiktssmerter (TMD) har blitt utført (Jung 2011, La Touche 2010a, Cho 2010, La Touche 2010b). Alle viste at akupunktur kan være effektivt, men at flere og større studier av høy kvalitet er nødvendig for å bekrefte akupunktur om akupunktur har effekt ved TMD. Mange av de gjennomgåtte studiene brukte narreakupunktur kontrollgrupper (og noen studier sammenlignet bare med denne type behandling) til tross for at ‘narre’ akupunkturintervensjoner ikke er en uvirksom placebo, derav vil effekten av «ekte» akupunktur (Lundeberg 2011) undervurderes. Så langt tyder på at akupunktur er bedre enn placebo, bedre enn fysioterapi eller ingen behandling/ vente til det går over, og like bra som biteskinne, og akupunktur er like effektivt for både akutte og kroniske smerter.

En randomisert kontrollert studie (RCT) som ble publisert etter at disse 4 systematiske oversiktene ble publisert, viste at akupunktur er et effektivt supplement eller et akseptabelt alternativ til dekompresjonskinne i behandling av myofascielle smerter og kjeveleddsdysfunksjon-syndrom (Vicente-Barrero 2012). En annen studie viste at akupunktur reduserte smerter hos TMD pasienter mer enn narreakupunktur (Itoh 2012). Begge disse studiene var små, så konklusjonen til de tidligere systematiske gjennomgangene er fortsatt gyldig.

Et utvalg av RCT studier mellom 2007-9 (dvs. før de systematiske oversiktene) er inkludert i tabellen under for å gi ytterligere eksempler på forskning på dette området (Shen 2009, Sima 2009, Shen 2007, Wang 2009).

Flere studier og meta-analyser har i senere tid vist at akupunktur har effekt på TMD. Akupunktur er også anbefalt som behandling ved TMD i de norske kliniske retningslinjer. Helsedirektoratet skriver at akupunktur har vist å gi kortvarig smertereduksjon ved TMD og at akupunktur er et alternativ til, eller kan benyttes sammen med annen TMD-behandling.

Forskning har vist at akupunktur kan være spesielt nyttig i behandling av ansiktssmerter ved å:

  • påvirke områder i hjernen kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, samt fremme avslapning og deaktivere den analytiske delen av hjernen som er ansvarlig når angst og bekymring oppstår ( Hui 2010 ; Hui 2009)
  • øke frigivelse av adenosin, som har antinociseptive egenskaper (Goldman 2010)
  • indusere antinocisepsjon ved å aktivere opioidbanen (Almeida 2008a ) eller L- arg / NO / cGMP-banen (Almeida 2008b)
  • hemme anteriortemporalismuskelen via refleksbaner. Dette fører til at det er lettere å åpne og lukke kjeven (Wang 2007).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

(1)NICE (2009) Interventional procedure overview of total prosthetic replacement of the temporomandibular joint (IP 419). National Institute for Health and Clinical Excellence. www.nice.org.uk
(2) https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/om-tmd-definisjon-etiologi-symptomer-og-sykdomsbilde
(3)Zakrzewska JM. Facial pain: neurological and non-neurological. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;72:ii27-ii32 doi:10.1136/jnnp.72.suppl_2.ii27.
Jung A et al. Acupuncture for treating temporomandibular joint disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized, sham-controlled trials. J Dent. 2011;39(5):341-50. Epub 2011 Feb 25.
La Touche R et al. Acupuncture in the treatment of pain in temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin J Pain. 2010a;26(6):541-50.
Cho SH, Whang WW. Acupuncture for temporomandibular disorders: a systematic review. J Orofac Pain. 2010;24(2):152-62.
La Touche R et al. Effectiveness of acupuncture in the treatment of temporomandibular disorders of muscular origin: a systematic review of the last decade. J Altern Complement Med. 2010b;16(1):107-12.
Vicente-Barrero M et al.The efficacy of acupuncture and decompression splints in the treatment of temporomandibular joint pain-dysfunction syndrome. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012 May 1 Epub ahead of print.
Itoh K et al. Effects of trigger point acupuncture treatment on temporomandibular disorders: a preliminary randomized clinical trial. J Acupunct Meridian Stud. 2012;5(2):57-62.
Shen YF et al. Randomized clinical trial of acupuncture for myofascial pain of the jaw muscles. J Orofac Pain. 2009;23(4):353-9.
Simma I et al. Immediate effects of microsystem acupuncture in patients with oromyofacial pain and craniomandibular disorders (CMD): a double-blind, placebo-controlled trial. 20. Br Dent J. 2009;207(12):E26.
Wang XH, Zhang W. Acupuncture combined with magnetic therapy for treatment of temple-jaw joint dysfunction. [Article in Chinese] 21. Zhongguo Zhen Jiu. 2009;29(4):279-80.
Shen YF, Goddard G. The short-term effects of acupuncture on myofascial pain patients after clenching. Pain Pract. 2007;7(3):256-64.