Faktaark: Akupunktur og migrene

Migrene er en tilbakevendende primærhodepine som manifesterer seg som tilbakevendende anfall og varer vanligvis mellom 4 til 72 timer med smerter av moderat til alvorlig intensitet (1). Typiske kjennetegn ved migrenehodepinen er at den er ensidig med pulserende kvalitet som forverres av fysisk aktivitet. Mange opplever også aura, lysskyhet, fonofobi, kvalme og oppkast. Migrene er en vanlig lidelse (2); 15% av voksne norske kvinner og 7% av menn har migrene (3).

Mange mennesker med migrene kan ha nytte av behandling når anfallene kommer, men for noen er forebyggende tiltak nødvendig, enten fordi anfallene er for hyppige eller fordi behandlingen ikke virker godt nok. Flere legemidler som betablokkere, amitriptylin eller natriumvalproat blir benyttet i profylakse av migrene for å forsøke å redusere hyppighet av anfall. Disse medisinene har også bivirkninger (4).

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved migrene?

En fersk studie (2020) i det kjente medisinske tidsskriftet BMJ, viser at akupunktur virker forebyggende mot migrene. I studien sammenlignet man ekte akupunktur med narreakupunktur, og med ingen behandling (utover gode råd om hvordan man unngår migreneanfall). I studien konkluderes det med at akupunktur førte til en signifikant større reduksjon i antall dager med migrene. Akupunktur ga 3,9 færre dager med migrene i måneden. For denne gruppen betydde det nesten en halvering av antall dager med migrene.

Det har i de siste årene vært utført mange kontrollerte studier på akupunktur og migrene, der noen av studiene er store, og av høy kvalitet.

Resultatene av forskningen på akupunktur og migrene er relativt konsistent: «Akupunktur er betydelig bedre enn ingen behandling, og bedre enn standard behandling for migrene, og ser ut til å være minst like effektiv som forebyggende medikamentell behandling, i tillegg er det få kontraindikasjoner eller ubehagelige bivirkninger (Linde 2009, Wang 2008 Sun 2008, Scott 2008)». Akupunktur har noe bedre effekt enn narreakupunktur, (og narreakupunktur har samme effekt som medisiner) noe som indikerer at narreakupunktur ikke er en inaktiv placebo, men en alternativ intervensjon.

Akupunktur ser i tillegg ut til å være kostnadseffektivt (Witt 2008; Wonderling 2004). Akupunktur kan benyttes til forebygging av migreneanfall, men også for å lindre symptomer under akutte anfall (Li 2009).

Det har også blitt utført kvalitative studier som viser at akupunktur kan øke mestringsstrategier samt minske migrenesymptomer (Rutberg 2009).

Det ser ut til at migrene begynner som et elektrisk fenomen i cerebrum som deretter påvirker blodkar, biokjemisk sammensetning, og forårsaker nevrogen inflammasjon.

Akupunktur kan hjelpe i behandlingen av migrene ved å:

Redusere smerte – ved å stimulere nerver som ligger i muskler og annet vev fører akupunktur til utskillelse av endorfiner og andre nevrofaktorer, som endrer hvordan hjernen og ryggmargen behandler smertesignaler (Zhao 2008, 2003 Zijlstra, Pomeranz, 1987).

Redusere betennelse – ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kim 2008, Kavoussi 2007, Zijlstra 2003).

Redusere graden av kortikal spredningsaktivitet (en elektrisk bølge i hjernen som er assosiert med migrene) og plasmanivå av kalsitonin genrelatertpeptid, og substans P. Begge er implisert i patofysiologien til migrene (Shi 2010).

Modulere ekstrakraniell og intrakranielle blodstrøm (Park 2009).
Påvirke serotonin (5-hydroxytriptamine) nivå i hjernen (Zhong 2007). (Serotonin kan være knyttet til utløsning av migrene; 5-HT-agonister (triptaner) blir benyttet for akutte migreneanfall).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand; type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – minimal dosage effect.

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetens side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng er det som er kravet for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er et problem for pasientsikkerheten, om pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også et problem i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Er det noen bivirkninger forbundet med akupunktur?

Studier viser at akupunktur er en trygg behandlingsform i hendene på kvalifiserte akupunktører som praktiserer etter trygge og solide standarder (MacPherson 2001). Akupunkturforeningen stiller strenge krav til sine medlemmer når det gjelder forståelse og kunnskap i både biomedisin, men også i kinesisk medisinsk teori og kunnskap, i tillegg til kompetanse i farlige og sikre innstikk og hygiene.

Du kan oppleve å få milde og selvkorrigerende bivirkninger som et blåmerke etter nålene. Noen kan oppleve å få en oppblussing av symptomene etter nålestimuleringen. Noen pasienter kan oppleve tretthet under og etter behandling, mens andre opplever økt energi og livsglede. Andre følelser kan også frigjøres – og er helt naturlig. Mange kjenner en svak prikkende eller nummen følelse der nålene sitter – eller ømhet rundt stikket etter behandling.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta medisinen slik legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behov for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

Lurer du på om akupunktur gjør vondt, les mer om dette her.

Lurer du på hva som skjer under en akupunkturbehandling, les mer om dette her.

Lurer du på hvordan en kinesisk medisinsk diagnose stilles, les mer om dette her.

Referanser:

(1) IHS 2004. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition. Cephalalgia 2004;24:1-160.

(2) Managing migraine. Drug and Therapeutics Bulletin 1998;36:41-44 Olesen J et al. Funding of headache research in Europe. Cephalalgia 2007;27:995-9.

(3) http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/hjerne-nervesystem/migrene-hos-kvinner-7256.html

(4) Managing migraine. Drug and Therapeutics Bulletin 1998;36:41-44

 

Allais G et al. Acupuncture in the prophylactic treatment of migraine without aura: a comparison with flunarizine. Headache 2002;42:855-61.

Diener HC et al. Efficacy of acupuncture for the prophylaxis of migraine: a multicentre randomised controlled clinical trial. Lancet Neurol 2006;5:310-6.

Jena S et al. Acupuncture in patients with headache. Cephalalgia 2008;28:969-79.

Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther. 2007 Sep;6(3):251-7.

Kim HW, Uh DK, Yoon SY et al. Low-frequency electroacupuncture suppresses carrageenan-induced paw inflammation in mice via sympathetic post-ganglionic neurons, while high-frequency EA suppression is mediated by the sympathoadrenal medullary axis. Brain Res Bull. 2008 Mar 28;75(5):698-705.

Li Y, Liang F, Yang X, Tian X et al.  Acupuncture for treating acute attacks of migraine: A randomized controlled trial.  Headache. 2009; 49 (6) (pp 805-816)

Linde K et al. Acupuncture for migraine prophylaxis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009 Issue 1. Art.No.: CD001218. DOI: 10.1002/14651858.CD001218.pub2.

Park K.-H. Kim H.-J. Baek S.-Y. Cho B.-M. Yoo T.-W. Effect of acupuncture on blood flow velocity and volume in common carotid and vertebral arteries in migraine patients. Medical Acupuncture.  2009; 21(1)(pp 47-54

Pomeranz B. Scientific basis of acupuncture. In: Stux G, Pomeranz B, eds. Acupuncture Textbook and Atlas. Heidelberg: Springer-Verlag; 1987:1-18.

Rutberg S., Ohrling K.  Experiences of acupuncture among women with migraine. Advances in Physiotherapy. 2009; 11 (3)(pp 130-136)

Scott SW, Deare JC. Acupuncture for migraine: a systematic review. Australian Journal of Acupuncture and Chinese Medicine 2006;1:3-14.

Shi H, Li JH, Ji CF, Shang HY, Qiu EC et al. [Effect of electroacupuncture on cortical spreading depression and plasma CGRP and substance P contents in migraine rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2010 Feb;35(1):17-21.

Streng A et al. Effectiveness and tolerability of acupuncture compared with metoprolol in migraine prophylaxis. Headache 2006;46:1492-502.

Sun Y, Gan TJ. Acupuncture for the management of chronic headache: a systematic review. Anesth Analg 2008;107:2038-47.

Vickers AJ et al. Acupuncture for chronic headache in primary care: large, pragmatic, randomised trial. BMJ 2004;328:744.

Wang YY, Zheng Z, Xue CCL. Acupuncture for Migraine. Austral J Acupunc Chin Med 2008;3(1):1-16

Witt CM, Reinhold T, Jena S, Brinkhaus B, Willich SN. Cost-effectiveness of acupuncture treatment in patients with headache. Cephalalgia. 2008 Apr;28(4):334-45

Wonderling D, Vickers AJ, Grieve R, McCarney R. Cost effectiveness analysis of a randomised trial of acupuncture for chronic headache in primary care. BMJ. 2004 Mar 27;328(7442):747.

Zhang Y., Zhang L., Li B., Wang L.P. Effects of acupuncture preventive treatment on the quality of life in patients of no-aura migraine. Zhongguo zhen jiu [Chinese acupuncture & moxibustion].  2009;29 (6) (pp 431-435)

Zhao ZQ.  Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol. 2008 Aug;85(4):355-75.

Zhong G.-W. Li W. Effects of acupuncture on 5-hydroxytryptamine1F and inducible nitricoxide synthase gene expression in the brain of migraine rats.  Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research. 2007;11(29)(pp 5761-5764)

Zijlstra FJ, van den Berg-de Lange I, Huygen FJ, Klein J. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm. 2003 Apr;12(2):59-69.