Hvordan stilles en kinesisk medisinsk diagnose?

Under første konsultasjon blir det foretatt et grundig intervju som sammen med de funnene man gjør i klinisk undersøkelse; som i kinesisk medisin er: observasjon, palpasjon, pulstagning og observasjon av tunge, og gir akupunktøren et grunnlag for å stille diagnose. Opplysningene som kommer frem blir ført i en journal – enten elektronisk eller på papir. Akupunkturforeningens medlemmer plikter å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Det stilles spørsmål om plager og symptomer, hvor lenge plagene har vart, hva som forverrer eller lindrer dem, osv.

Diagnosen er utgangspunktet for akupunktørens behandlingsstrategi og valg av akupunkturpunkter og hvordan disse skal stimuleres. Akupunktur er en persontilpasset behandling der diagnostikk, behandling og oppfølging er skreddersydd for hver pasient med sine egne særtrekk, behov og preferanser under hvert trinn av behandlingen.