Faktaark: Facialisparese (Bells parese) og akupunktur

Facialisparese (Bells parese) er en akutt, ensidig perifer lammelse i ansiktet og som gir svakhet av ansiktsmuskulaturen som igjen medfører en skjevhet i ansiktet. Pasienten får problemer med å lukke øyet og bevege munnen på den affekterte siden av ansiktet. Andre vanlige symptomer er smerter rundt øret og nedsatt smakssans på samme side som paresen.

Sykdommen forekommer i alle aldersgrupper, men forekommer hyppigst i aldersgruppen 15 – 45 år. I løpet av livet vil 1 av 60 personer få facialis parese.

Det kan være flere årsaker til at facialisparese oppstår. Det kan se ut til at lidelsen kan være forårsaket av en hevelse som trykker rundt nervus facialis. Borreliose kan også være årsak til tilstanden. Andre årsaker er sarkoidose, Guillain-Barrés syndrom, tuberkulose, skader etter operasjoner i området eller andre sjeldne sykdommer. Det er også rapportert om tilfeller etter influensavaksinasjon. Noen har hatt en opplevelse av at lammelsen har kommet etter å ha vært utsatt for trekk.

Omtrent 70 % av pasientene får normal nervefunksjon i løpet av seks måneder uten noen form for behandling, mens de resterende 30 % får permanent svakhet av ansiktsmuskulaturen.

I forsøk på å fremskynde tilhelingen er det vanlig å foreslå en 10 dagers kur med prednisolon (kortikosteroider). Dette forutsatt at man starter behandlingen i løpet av de 3 første dagene lammelsen oppsto (1). Dersom årsaken er borreliose, brukes antibiotika i stedenfor prednisolon. For å beskytte skade på øyets hornhinne, anbefales kunstig tårevæske og salve til øyet (2)(3).

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved facialis/Bells parese?

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere i Norge. Norsk legemiddelhåndbok nevner blant annet akupunktur som behandling ved facialisparese.

Kliniske studier viser at akupunktur har minst like god effekt som kortikosteroider (prednisolon), og kan øke tilfriskningsgraden hos pasienter med facialisparese, enten med akupunktur alene, eller i kombinasjon med medikamentell behandling (Tong 2009, Li 2004).

De fleste forskningsstudier utført frem til 2010 vært av for dårlig kvalitet som har gjort det vanskelig å trekke en sikker konklusjon på effekt (Chen 2010), men studier i senere tid viser at akupunktur med intens stimulering av nålene (oppnåelse av punktfølelsen, deQi) førte til signifikant bedre muskulær funksjon og mindre subjektive plager, sammenlignet med forsiktig akupunktur (uten oppnåelse av punktfølelsen, deQi) (Sha-bei Xu 2013).

Akupunktur kan hjelpe i behandlingen av facialis/Bells parese ved å:

  • Redusere betennelse og fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kim 2008, Kavoussi 2007, Zijstra 2003).
  • Forsterke lokal mikrosirkulasjon ved å øke diameteren og blodstrømningshastigheten i perifere arterioler (Komori 2009).
  • Stimulere til bedre sirkulasjon i nerve- og muskler (Cheng 2009).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:  

(1) https://tidsskriftet.no/2015/06/kommentar-og-debatt/far-pasienter-med-bells-parese-riktig-behandling

(2) https://nhi.no/sykdommer/kreft/lindrende-behandling/kortikosteroider-palliasjon/

(3) https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/nevrologi/facialisparese-bells-parese

Sha-bei Xu Bo Huang, Chen-yan Zhang, Peng Du, Qi Yuan, Gui-juan Bi, Gui-bin Zhang, Min-jie Xie, Xiang Luo, Guang-ying Huang, Wei Wang. Effectiveness of strengthened stimulation during acupuncture for the treatment of Bell palsy: a randomized controlled trial. CMAJ 2013 Apr 2;185(6):473-9. doi: 10.1503/cmaj.121108. Epub 2013 Feb 25.

Chen N, Zhou M, He L, Zhou D, Li N. . Acupuncture for Bell’s palsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010 Aug 4;(8):CD002914 

Cheng KJ. Neuroanatomical basis of acupuncture treatment for some common illnesses. Acupunct Med 2009;27: 61-4.  

Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007; 6: :251-7.  

Kim HW, Uh DK, Yoon SY, Roh DH, Kwon YB, Han HJ, Lee HJ, Beitz AJ, Lee JH. Low-frequency electroacupuncture suppresses carrageenan-induced paw inflammation in mice via sympathetic post-ganglionic neurons, while high-frequency EA suppression is mediated by the sympathoadrenal medullary axis. Brain Res Bul. 2008; 75: 698-705.  

Komori M, Takada K, Tomizawa Y, Nishiyama K, Kondo I, Kawamata M, Ozaki M. Microcirculatory responses to acupuncture stimulation and phototherapy. Anesth Analg 2009; 108: 635-40.  

Li Y et al. Efficacy of acupuncture and moxibustion in treating Bell’s palsy: a multicenter randomized controlled trial in China. Chin Med J (Engl) 2004; 117: 1502-6.  

Tong FM, Chow SK, Chan PY, Wong AK, Wan SS, Ng RK, Chan G, Chan WS, Ng A, Law CK . A prospective randomised controlled study on efficacies of acupuncture and steroid in treatment of idiopathic peripheral facial paralysis. Acupunct Med. 2009 Dec;27(4):169-73. 

Zijlstra FJ, van den Berg-de Lange I, Huygen FJ, Klein J. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003;12: 59-69.