Faktaark: Stress og akupunktur

Stress er følelsen av å være under for mye mentalt eller følelsesmessig press. Press blir til stress når du føler deg ute av stand til å takle situasjonen. Folk har forskjellige måter å reagere på stress, så en situasjon som føles belastende for en person kan være motiverende for andre.

Stress er det nest mest vanlige helseproblemet på jobb (etter muskel- og skjelettplager) (1). 1 av 4 i Norge opplever at stress på arbeidsplassen ikke blir behandlet på en god måte (1). Andre faktorer som påvirker stressnivået kan være alkohol, røyking, eksamener, graviditet, skilsmisse, flytting , død i familien, livsstil, narkotika, dårlig ernæring og arbeidsledighet (2).

Tegnene på stress varierer fra individ til individ og kan være en utløsende faktor til andre sykdommer, eller kan vise seg fysisk som tretthet eller slapphet, såre stramme muskler, høyt blodtrykk, hjertebank, matt hud, tynt hår, smerter eller uforutsigbart søvnmønster. Psykisk stress kan føre til depresjoner, humørsvingninger, sinne, frustrasjon, forvirring, paranoide tanker, sjalusi eller tilbaketrekning (3).

Konvensjonelle behandlinger inkluderer angstdempende medisiner i korte perioder,kognitiv atferdsterapi og avspenningsteknikker (2,4).

Hva er akupunktur?

Akupunktur er en praktisk og tradisjonsrikt behandling med røtter så langt tilbake som 2000 år og er sannsynligvis er det eldste medisinske systemet vi kjenner til. Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus; nål/spiss, og punktur; punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Kinesisk medisin omfatter flere behandlingsformer i tillegg til akupunktur; blant annet urtemedisin, kostholdterapi, moxa (varme), kopping, tuina-massasje og treningsformer (qi gong og tai ji). Akupunktur er en persontilpasset behandling der diagnostikk, behandling og oppfølging er skreddersydd for hver pasient med sine egne særtrekk, symptom og preferanser under hvert trinn av behandlingen.

Effekten av akupunktur er godt dokumentert for en rekke lidelser, blant annet kronisk smerte, hodepine, kvalme, allergi, søvnproblemer, depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse og flere andre tilstander. Med et slikt spekter av fysiske og psykiske plager viser det at det er behov for akupunktører med god forståelse og kunnskap både i biomedisin, og i kinesisk medisinsk teori og praksis. Akupunkturforeningen mener derfor at en 4-årig utdanning tilsvarende 240 studiepoeng er nødvendig for å være en kvalifisert utøver av akupunktur.

Den smertedempende effekten av akupunktur er blitt forsket på i mer enn 60 år, og viser at både opoide nevropeptider som enkefalin, endorfin, dynorfin, endomorfin og nociceptin/orfanin FQ og non-opoide nevropeptider er involvert i den analgetiske effekten til akupunktur. De non-opoide nevropeptidene som syntetiseres ved akupunktur eller elektroakupunktur har blitt undersøkt både for sin analgetiske effekt, men også for sin anti-inflammatoriske effekt. Studier har vist at akupunktur eller elektroakupunktur er effektivt ved smerter forårsaket av inflammasjon og kreft, i tillegg til viscerale og nevropatiske smerter (60).

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved stress?

Stress er en vanlig plage som pasienter oppsøker akupunktur for. Mange pasienter kommer også med andre symptomer, hvor det mest vanlige er angst. Andre tilstander som påvirkes av stress, er for eksempel ryggsmerter, kronisk smerte, depresjon, hodepine, søvnløshet, irritabel tarm, symptomer på overgangsalder, migrene, premenstruelt syndrom og urininkontinens.

Det har vært utført lite forskning som kun undersøker om akupunktur virker ved stress. En liten randomisert kontrollert studie (RCT) antyder at akupunktur kan være vellykket i behandling av symptomer på kronisk stress (Huang 2011). Ytterligere tre randomisert kontrollerte studier har undersøkt akupunktur i svært spesifikke situasjoner: a) som et supplement til anestesi/narkose, ble det funnet at akupunktur bidrar til å holde det hemodynamiske miljøet stabilt (eks blodtrykket) og reduserer stressrespons under laparoskopisk cholecystectomy/fjerning av galleblæren (Wu 2011); b) akupunktur reduserer ikke spyttkortisolkonsentrasjoner eller emosjonelt stress hos kvinner med skader på stemmebåndet (Kwong 2010); c) akupunktur gitt direkte under psykisk stress hos pasienter med avansert hjertesvikt syntes å kontrollere overdreven sympatisk aktivering (Middlekauff 2002). En crossover studie med friske individer utsatt for stresstesting fant at akupunktur på “ekstra 1 punktet” indikert for stress, var mer effektivt enn kontrollpunktet (Fassoulaki 2003).

Flere ukontrollerte studier har sett på ulike aspekter av stress og effekt av akupunktur. Man har funnet at akupunktur kan være effektivt for å dempe psykologisk stress, så vel som å øke cellulær immunitet (Pavao 2011). I en annen studie ble akupunktur assosiert med mindre stress rundt embryo overførsel og et bedre svangerskap hos kvinner med IVF (Balk 2010). I en liten pilotstudie, førte bruk av et bestemt akupunkturpunkt til en markert reduksjon i av stressnivå (Chan 2002).

Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og føre til frigjøring av nevrokjemiske transportmolekyler. Disse biokjemiske endringer påvirker kroppens homeostatiske mekanismer, og dermed fremmer fysisk og følelsesmessig velvære.

Grunnforskning som har vist at akupunktur kan være spesielt nyttig ved stress viser:

  • Akupunktur påvirker områder av hjernen kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, samt fremme avslapning og deaktivering av den»analytiske» hjernen, som er ansvarlig for angst og bekymring (Hui 2010).
  • Akupunktur regulerer nivåer av nevrotransmittere (eller deres modulatorer) og hormoner som serotonin, noradrenalin, dopamin, GABA, nevropeptid Y og ACTH; dermed endres hjernens kjemi for å bidra til å bekjempe negative affektive/ følelsesmessige tilstander (Lee 2009; Samuels 2008; Zhou 2008, Yuan 2007).
  • Akupunktur stimulerer produksjonen av endogene opioider som påvirker det autonome nervesystemet (Arranz 2007). Stress aktiverer det sympatiske nervesystemet, mens akupunktur kan aktivere det parasympatiske nervesystemet, som initierer avslapping.
  • Akupunktur kan stimulere endring av patologiske forandringer i nivåene av inflammatoriske cytokiner som er forbundet med angst (Arranzs 2007)
  • Akupunktur kan bidra til reversering av stress-induserte endringer i atferd og biokjemi (Kim 2009).

Hvordan stilles en kinesisk medisinsk diagnose?

Under første konsultasjon blir det foretatt et grundig intervju som sammen med de funnene man gjør i klinisk undersøkelse; som er: observasjon, palpasjon, puls og tunge, gir dette akupunktøren et grunnlag for å stille diagnose. Opplysningene som kommer frem blir ført i en journal – enten elektronisk eller på papir. Akupunkturforeningens medlemmer plikter å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Det stilles spørsmål om plager og symptomer, hvor lenge plagene har vart, hva som forverrer eller lindrer dem, osv. Diagnosen er utgangspunktet for akupunktørens behandlingsstrategi og valg av akupunkturpunkter og hvordan disse skal stimuleres.

Hva skjer under akupunkturbehandling?

I akupunkturbehandlingen brukes svært tynne sterile engangsnåler som stikkes inn i spesielle punkter som finnes spredt i et system over hele kroppen. Vi har i underkant av fire hundre slike akupunkturpunkter på kroppen. Det er viktig at nålene stikkes inn på riktig måte – i forhold til retning og dybde på de forskjellige punktene. Nålene kan stå urørt under behandlingen, men like vanlig er det at nålene blir manipulert, varmet opp med moxa eller stimulert med strøm. Nålene står vanligvis inne i 20-40 minutter. Antall nåler som benyttes under en behandling kan variere. Antall behandlinger er avhengig av hvilke problem som behandles i tillegg til plagenes varighet. Akupunktøren vil også kunne benytte andre behandlingsteknikker som kopping, moxa (urt som brennes for å varme) og elektroakupunktur.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand; type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – minimal dosage effect.

Gjør akupunktur vondt?

De fleste synes akupunktur er en veldig avslappende og behagelig både under og etter behandling. Likevel er noen urolige for at det skal gjøre vondt å få akupunktur. Mange blir overrasket over hvor lite smertefullt det er å få nåler av en akupunktør med god nåleteknikk. Når nålen er riktig plassert i akupunkturpunktet skal pasienten kjenne et press eller en litt dump følelse i området der nålen står. Dette kalles De Qi – ”nålefølelsen”.

Er det noen bivirkninger forbundet med akupunktur?

Studier viser at akupunktur er en trygg behandlingsform i hendene på kvalifiserte akupunktører som praktiserer etter trygge og solide standarder (MacPherson 2001). Akupunkturforeningen stiller strenge krav til sine medlemmer når det gjelder forståelse og kunnskap i både biomedisin, men også i kinesisk medisinsk teori og kunnskap, i tillegg til kompetanse i farlige og sikre innstikk og hygiene.

Du kan oppleve å få milde og selvkorrigerende bivirkninger som et blåmerke etter nålene. Noen kan oppleve å få en oppblussing av symptomene etter nålestimuleringen. Noen pasienter kan oppleve tretthet under og etter behandling, mens andre opplever økt energi og livsglede. Andre følelser kan også frigjøres – og er helt naturlig. Mange kjenner en svak prikkende eller nummen følelse der nålene sitter – eller ømhet rundt stikket etter behandling.

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetens side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng er det som er kravet for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er et problem for pasientsikkerheten, om pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også et problem i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta medisinen slik legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behov for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

(1) https://www.unio.no/no/nyheter/nyheter-2014/en-av-fire-misfornoeyd-med-stresshaandtering-paa-arbeidsplassen

(2) https://www.nhs.uk/Conditions/stress-anxiety-depression/Pages/understanding-stress.aspx

(3) https://www.arbeidstilsynet.no/tema/stress/

(4) https://helsenorge.no/legemidler/vanedannende-medisiner/medisiner-mot-angst

 

Arranz L et al. Effect of acupuncture treatment on the immune function impairment found in anxious women. American Journal of Chinese Medicine.  2007;35(1):35-51

Balk J et al. The relationship between perceived stress, acupuncture, and pregnancy rates among IVF patients: a pilot study. Complement Ther Clin Pract 2010; 16: 154-7.

Chan J, et al. An uncontrolled pilot study of HT7 for ‘stress’. Acupunct Med 2002; 20: 74-7.

Cheng CH et al. Endogenous Opiates in the Nucleus Tractus Solitarius Mediate Electroacupuncture-induced Sleep Activities in Rats. Evid Based Complement Alternat Med 2009; Sep 3.

Fassoulaki A et al. Pressure applied on the extra 1 acupuncture point reduces bispectral index values and stress in volunteers. Anesth Analg. 2003; 96: 885-90.

Huang W et al. An investigation into the effectiveness of traditional Chinese acupuncture (TCA) for chronic stress in adults: a randomised controlled pilot study. Complement Ther Clin Pract 2011; 17: 16-21.

Hui K.K.-S. The salient characteristics of the central effects of acupuncture needling: limbic-paralimbic-neocortical network modulation. Human Brain Mapping 2009; 30: 1196-206.

Hui KK et al. Acupuncture, the limbic system, and the anticorrelated networks of the brain. Auton Neurosci 2010; 157: 81-90.

Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007; 6: 251-7.

Kim H et al. The effects of acupuncture stimulation at PC6 (Neiguan) on chronic mild stress-induced biochemical and behavioral responses. Neuroscience Letters. 2009; 460: 56-60.

Kim H et al. The effects of acupuncture (PC6) on chronic mild stress-induced memory loss. Neurosci Lett. 2011; 488: 225-8.

Komori M et al. Microcirculatory responses to acupuncture stimulation and phototherapy. Anesth Analg 2009; 108: 635-40.

Kwong EY, Yiu EM. A preliminary study of the effect of acupuncture on emotional stress in female dysphonic speakers. J Voice. 2010; 24: 719-23.

Lee B et al. Effects of acupuncture on chronic corticosterone-induced depression-like behavior and expression of neuropeptide Y in the rats. Neuroscience Letters 2009; 453: 151-6.

Middlekauff HR et al. Acupuncture inhibits sympathetic activation during mental stress in advanced heart failure patients. J Card Fail 2002; 8: 399-406.

Park HJ et al. Electroacupuncture to ST36 ameliorates behavioral and biochemical responses to restraint stress in rats. Neurol Res 2010; 32 Suppl 1: 111-5.

Pavao TS et al. Acupuncture is effective to attenuate stress and stimulate lymphocyte proliferation in the elderly. Neurosci Lett 2010; 484: 47-50.

Wu Y et al. Effect of acupuncture-assisted anesthesia on stress response during laparoscopic cholecystectomy in aged patients. [Article in Chinese] Zhongguo Zhen Jiu 2011; 31: 155-7.

Zhou Q et al. The effect of electro-acupuncture on the imbalance between monoamine neurotransmitters and GABA in the CNS of rats with chronic emotional stress-induced anxiety. Int J Clin Acupunct 2008; 17: 79-84.

Zijlstra FJ et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003; 12: 59-69.