Faktaark: Stress og akupunktur

Stress defineres på tre ulike måter:

  1. Ytre påvirkning
  2. Fysisk/emosjonell reaksjon på ytre påvirkning
  3. Responsen på samspillet mellom de ytre påvirkningene og reaksjonene på dem

Vi skiller mellom sunt, og usunt stress. Sunt stress er en type stress som oppleves som opprømthet eller spenning, mens usunt stress er når det blir kronisk. Stress som kommer fra plutselige situasjoner og som trenger en rask reaksjon, trenger ikke være negativt så lenge personen raskt finner en egnet måte å reagere på, eller har gode måter å slappe av på etter hendelsen.

Kronisk stress oppstår ofte når man har en følelse av å være under for mye mentalt eller følelsesmessig press. Man har ofte følelsen av at det blir stilt for store krav og forventninger, og at man føler seg ute av stand til å takle situasjonen. En stressende jobb eller et ulykkelig familieliv er typiske eksempler. Andre faktorer som påvirker stressnivået er for eksempel arbeidsledighet, økonomiske utfordringer, flytting, skilsmisse/samlivsbrudd, dødsfall i nære relasjoner, mobbing, graviditet, helseangst, eksamen osv.

Kronisk stress kan føre til mange helseplager, både fysisk og psykisk. Plager som hodepine, nakkesmerte, smerter generelt i muskel- og skjelettsystemet, mage-tarmproblemer, hudproblemer, søvnproblemer, dårlig hukommelse, angst og depresjon er ikke uvanlig. Kronisk stress kan også være en utløsende faktor til flere sykdommer som for eksempel hjerte-/karlidelser, overvekt, diabetes type 2, metabolsk syndrom og fibromyalgi (1, 2, 3).

Her kan du også lese hva som skjer i kroppen når den responderer på stress.

Behandling av stress vil i første omgang være å prøve å gjøre noe med den situasjonen som utløser stresset. I tillegg finnes det ulike verktøy og teknikker for å redusere stress (4, 5).

Kan akupunktur hjelpe ved stress?

Kronisk stress er en vanlig plage som pasienter oppsøker akupunktur for. Mange av disse pasientene er også ofte plaget med for eksempel angst, ryggsmerter, kronisk smerte, depresjon, hodepine, migrene, søvnløshet, irritabel tarm, plager i overgangsalder, premenstruelt syndrom og/eller urininkontinens, og som er presentert i egne faktaark.

Det har vært utført lite forskning som kun undersøker om akupunktur virker ved stress, men vi kan forvente at det vil komme flere studier på dette fremover. En liten randomisert kontrollert studie (RCT) antyder at akupunktur kan være vellykket i behandling av symptomer på kronisk stress (Huang 2011). Estimerte parametere fra en liten randomisert kontrollert studie fra 2020, skal brukes til å designe en større RCT for å bevise effekten av akupunktur for å redusere stress (Wild 2020).

Ytterligere tre randomisert kontrollerte studier har undersøkt akupunktur i svært spesifikke situasjoner:

a) som et supplement til anestesi/narkose, ble det funnet at akupunktur bidrar til å holde det hemodynamiske miljøet stabilt (eks blodtrykket) og reduserer stressrespons under laparoskopisk cholecystectomy/fjerning av galleblæren (Wu 2011); b) akupunktur reduserer ikke spyttkortisolkonsentrasjoner eller emosjonelt stress hos kvinner med skader på stemmebåndet (Kwong 2010); c) akupunktur gitt direkte under psykisk stress hos pasienter med avansert hjertesvikt syntes å kontrollere overdreven sympatisk aktivering (Middlekauff 2002). En crossover studie med friske individer utsatt for stresstesting fant at akupunktur på “ekstra 1 punktet” indikert for stress, var mer effektivt enn kontrollpunktet (Fassoulaki 2003).

Flere ukontrollerte studier har sett på ulike aspekter av stress og effekt av akupunktur. Man har funnet at akupunktur kan være effektivt for å dempe psykologisk stress, så vel som å øke cellulær immunitet (Pavao 2010). I en annen studie ble akupunktur assosiert med mindre stress rundt embryo overførsel og et bedre svangerskap hos kvinner med IVF (Balk 2010).

Årsaker til at akupunktur kan være spesielt nyttig ved stress:

  • Akupunktur påvirker områder av hjernen som er kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, samt fremme avslapning og deaktivering av den»analytiske» hjernen, som er ansvarlig for angst og bekymring (Hui 2010).
  • Akupunktur stimulerer produksjonen av endogene opioider som påvirker det autonome nervesystemet (Arranz 2007). Stress aktiverer det sympatiske nervesystemet, mens akupunktur kan aktivere det parasympatiske nervesystemet, som initierer avslapping.
  • Akupunktur kan stimulere endring av patologiske forandringer i nivåene av inflammatoriske cytokiner som er forbundet med angst (Arranzs 2007)
  • Akupunktur kan bidra til reversering av stress-induserte endringer i atferd og biokjemi (Kim 2011).
  • Stimulering av enkelte akupunkturpunkter har vist seg å påvirke områder av hjernen som er kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, samt fremme avslapping og deaktivering av den analytiske delen av hjernen som er mest aktiv under angst (Wu 1999, Hui 2009)

Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og føre til frigjøring av nevrokjemiske transportmolekyler. Disse biokjemiske endringer påvirker kroppens homeostatiske miljø, og dermed fremmer fysisk og følelsesmessig velvære. Les mer under virkningsmekanismer.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to til en gang i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Du kan finne en akupunktør MAF (medlem i Akupunkturforeningen) her. 

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.


Referanser:
(1) https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/stress-og mestring/Stress%20og%20mestring.pdf/_/attachment/inline/11df8af9-831e-4535-aaef-43178fa9b389:faf7b30a63b6004ff91eb7d4bbf2c6a89c4d4718/Stress%20og%20mestring.pdf
(2) https://snl.no/stress
(3) https://www.arbeidstilsynet.no/tema/stress/
(4) https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen/til-deg-som-onsker-hjelp/den-mentale-tannborsten/2-bruk-teknikker-som-reduserer-stress-og-skaper-avspenning-ukentlig
(5) https://nhi.no/psykisk-helse/psykiske-lidelser/stress-og-sykdom/?page=9
Arranz L et al. Effect of acupuncture treatment on the immune function impairment found in anxious women. American Journal of Chinese Medicine.  2007;35(1):35-51
Balk J et al. The relationship between perceived stress, acupuncture, and pregnancy rates among IVF patients: a pilot study. Complement Ther Clin Pract 2010; 16: 154-7.
Fassoulaki A et al. Pressure applied on the extra 1 acupuncture point reduces bispectral index values and stress in volunteers. Anesth Analg. 2003; 96: 885-90.
Huang W et al. An investigation into the effectiveness of traditional Chinese acupuncture (TCA) for chronic stress in adults: a randomised controlled pilot study. Complement Ther Clin Pract 2011; 17: 16-21.
Wild B. et al. Acupuncture in persons with an increased stress level-Results from a randomized-controlled pilot trial. Randomized Controlled Trial PLoS One. 2020 Jul 23;15(7):e0236004. doi: 10.1371/journal.pone.0236004. eCollection 2020.
Wu MT et al. Central nervous pathway for acupuncture stimulation: localization of processing with functional MR imaging of the brain–preliminary experience. Radiology 1999 ; 212: 133-41.
Hui K.K.-S. The salient characteristics of the central effects of acupuncture needling: limbic-paralimbic-neocortical network modulation. Human Brain Mapping 2009; 30: 1196-206.
Hui KK et al. Acupuncture, the limbic system, and the anticorrelated networks of the brain. Auton Neurosci 2010; 157: 81-90.
Kim H et al. The effects of acupuncture (PC6) on chronic mild stress-induced memory loss. Neurosci Lett. 2011; 488: 225-8.
Kwong EY, Yiu EM. A preliminary study of the effect of acupuncture on emotional stress in female dysphonic speakers. J Voice. 2010; 24: 719-23.
Lee B et al. Effects of acupuncture on chronic corticosterone-induced depression-like behavior and expression of neuropeptide Y in the rats. Neuroscience Letters 2009; 453: 151-6.
Middlekauff HR et al. Acupuncture inhibits sympathetic activation during mental stress in advanced heart failure patients. J Card Fail 2002; 8: 399-406.
Pavao TS et al. Acupuncture is effective to attenuate stress and stimulate lymphocyte proliferation in the elderly. Neurosci Lett 2010; 484: 47-50.
Wu Y et al. Effect of acupuncture-assisted anesthesia on stress response during laparoscopic cholecystectomy in aged patients. [Article in Chinese] Zhongguo Zhen Jiu 2011; 31: 155-7.
Sist oppdatert: 31. januar 2023