Faktaark: Søvnløshet og akupunktur

Insomni, eller søvnløshet, er den vanligste søvnforstyrrelsen. Søvnløshet som ikke skyldes en organisk årsak er definert som en tilstand av utilfredsstillende mengde og/eller søvnkvalitet som varer i en lengre periode (1). Insomni kjennetegnes av dårlig, eller lite søvn, enten på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn, tidlig oppvåkning på morgenen eller at man opplever at søvnen er av dårlig kvalitet. Noen opplever alle disse søvnplagene, mens andre sliter kun med et av symptomene, for eksempel innsovningsvansker.

Søvnforstyrrelser inkluderer innsovningsvansker, lett oppvåkning fra søvnen eller for tidlig oppvåkning om morgenen (1,3).

Ifølge en intervju undersøkelse av Office of National Statistics, rapporterte rundt 29% av voksne at de opplever søvnproblemer i uken. Søvnproblemer er mer vanlig hos kvinner (34%) enn menn (24%) (2).

Behandling av søvnløshet er avhengig av både varighet og symptomer. Pasienter bør motta råd om hensiktsmessige rutiner for å oppmuntre til god søvn, slik som å unngå sentralstimulerende midler, vedlikeholde vanlig søvnmønster, samt sove i et egnet miljø for søvn (4).

Gode søvnvaner fremmer bedre søvn og forebygger framtidige søvnproblemer – du kan lese mer om tipsene her.

Andre ikke-medikamentelle tiltak, som for eksempel kognitiv atferdsterapi, brukes til behandling av vedvarende søvnløshet (5).

Legemidler for å indusere søvn (hypnotika) kan gi lindring av symptomer ved søvnløshet, men behandler ikke underliggende årsak. Faginstanser har lenge gjort oppmerksom på at bruk av sovemidler for søvnløshet bør begrenses til kortvarig bruk for pasienter i akutt krise. Hypnotika kan ha mange uønskede bivirkninger, slik som risiko for avhengighet, ustøhet og sløvhet (4).

Hvordan kan akupunktur hjelpe?

Systematiske oversiktsartikler konkluderer alle med at de fleste studier har vist at akupunktur (eller akupressur eller relaterte prosedyrer), har signifikant bedre effekt enn medikamenter (vanligvis benzodiazepiner), ingen behandling eller narreakupunktur (Sun 2010, Cao 2009, Yeung 2009, Lee 2008, Cheuk 2007). Metaanalyser støtter disse konklusjonene. Forfatterne har likevel vært forsiktige i sine anbefalinger på grunn av dårlig metodologisk kvalitet på de fleste studiene. Store studier av god kvalitet er nødvendig for å trekke en sikker konklusjon. Et betydelig antall randomiserte studier viser også til positive resultater (Luo 2010, Reza 2010, Yeung 2009, Lee 2009a, Huang 2009, og andre).

Ved senere forskning har akupunktur vist god effekt ved depresjons-relatert søvnløshet (Dong 2017), og ved sammenligning av medikamenter for insomni (Huijuan C et al 2009). Det ser også ut til at akupunktur kan bidra til å redusere kreftrelatert insomni (Choi Ty et al 2017).

Gitt den evidens vi har nå ser akupunktur ut til å være minst like effektivt som de eksisterende konvensjonelle legemidler, uten deres nivå av bivirkninger. Akupunktur bør derfor betraktes som en av alternativene for behandling av søvnforstyrrelser.

Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og føre til frigjøring av nevrokjemiske transportmolekyler. De resulterende biokjemiske endringer påvirker kroppens homeostatiske mekanismer, og fremmer fysisk og følelsesmessig velvære. Stimulering av enkelte akupunkturpunkter har vist seg å påvirke deler av hjernen som er kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, samt fremme avslapning og deaktivering av «den analytiske delen» av hjernen, som er ansvarlig for søvnløshet og angst (Hui 2010).

Forskning har vist at akupunktur kan være spesielt nyttig hos personer med søvnløshet ved å:

  • øke nattlig endogen melatonin sekresjon (Spence et al 2004).
  • stimulerende opioid (spesielt b-endorfin) produksjon og μ-opioid reseptor aktivitet (Cheng et al 2009).
  • øke nitrogenoksid synteseaktivitet og nitrogenoksid innhold som bidrar til å fremme normal funksjon i hjernevevet, noe som kan bidra til å regulere søvn (Gao et al 2007).
  • øke cerebral blodgjennomstrømning (Yan 2010).
  • redusere sympatisk aktivitet i nervesystemet, noe som gir en beroligende effekt (Lee 2009a).
  • regulere nivåer av nevrotransmittere (eller deres modulatorer) slik som serotonin, noradrenalin, dopamin, GABA og neuropeptid Y. Med dette endres hjernens kjemi som bidrar til å øke velvære og redusere spenninger (Lee 2009b; Samuels 2008; Zhou 2008).

Akupunktur kan trygt kombineres med konvensjonell, medisinsk behandling for søvnløshet (som for eksempel benzodiazepiner), og bidra til å redusere bivirkninger av disse og forbedre de gunstige effektene (Cao et al 2009).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

1) World Health Organization 2007. International Statistical Classification of Disease 10th revision (ICD-10) [online]. Available: http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/
2) Office of National Statistics 2000. Psychiatric Morbidity among Adults living in Private Households. [online] Available: http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_health/psychmorb.pdf
3) American Psychiatric Association, 2000. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th Ed., Text Revision). Washington DC: American Psychiatric Association.
4) Joint Formulary Committee. British National Formulary. Edition 58. London: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain and British Medical Association, September 2009.[online]. Technology appraisal 77.Available: http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/TA077fullguidance.pdf
5) Curran HV et al. Older adults and withdrawal from benzodiazepine hypnotics in general practice: effects on cognitive function, sleep, mood and quality of life. Psychol Med 2003; 33: 1223-37.
6) https://helsenorge.no/sykdom/sovnproblemer/sovnloshet-insomni
Spence et al. Acupuncture Increases Nocturnal Melatonin Secretion and Reduces Insomnia and Anxiety: A Preliminary Report. J Neuropsych Clin Neurosciences 2004; 16: 19-28.
Gao XY et al. [Effects of acupuncture at «Sishencong» (EX-HN 1) on physiological functions in the sleep disorder model mouse]. [Chinese] Zhongguo Zhenjiu 2007; 27: 681-3.
Zhou Q et al. The effect of electro-acupuncture on the imbalance between monoamine neurotransmitters and GABA in the CNS of rats with chronic emotional stress-induced anxiety. Int J Clin Acupunct 2008 ;17: 79-84
Samuels N et al. Acupuncture for psychiatric illness: a literature review. Behav Med 2008; 34: 55-64.
Lee B et al. Effects of acupuncture on chronic corticosterone-induced depression-like behavior and expression of neuropeptide Y in the rats. Neuroscience Letters 2009b; 453: 151-6.
Cheng CH et al. Endogenous Opiates in the Nucleus Tractus Solitarius Mediate Electroacupuncture-induced Sleep Activities in Rats. Evid Based Complement Alternat Med 2009 Sep 3. [Epub ahead of print]
Yan XK et al.  [Effect of tranquilizing and allaying excitement needling method on brain blood flow in the patients of insomnia of heart and spleen deficiency]. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Feb;30(2):113-6.
Hui KK et al. Acupuncture, the limbic system, and the anticorrelated networks of the brain. Auton Neurosci. 2010 Oct 28;157(1-2):81-90.
da Silva JB et al. Acupuncture for insomnia in pregnancy – a prospective, quasi-randomised, controlled study. Acupuncture in Medicine 2005; 23: 47-51.
Freire AO et al. Immediate effect of acupuncture on the sleep pattern of patients with obstructive sleep apnoea. Acupunct Med. 2010 Sep;28(3):115-9.
Freire AO et al. Treatment of moderate obstructive sleep apnea syndrome with acupuncture: a randomised, placebo-controlled pilot trial. Sleep Med. 2007 Jan;8(1):43-50.
Sjoling M et al Auricular acupuncture versus sham acupuncture in the treatment of women who have insomnia. J Altern Complement Med 2008; 14: 39-46.
Nordio M, Romanelli F. Efficacy of wrists overnight compression (HT 7 point) on insomniacs: possible role of melatonin? Minerva Med 2008; 99: 539-47.
Huang L.-S et al. The needle-rolling therapy for treatment of non-organic chronic insomnia in 90 cases.  Journal of Traditional Chinese Medicine.  29(1)(pp 19-23), 2009.
Lee SY et al. Intradermal acupuncture on shen-men and nei-kuan acupoints improves insomnia in stroke patients by reducing the sympathetic nervous activity: a randomized clinical trial. Am J Chin Med. 2009a;37(6):1013-21.
Yeung WF et al. Electroacupuncture for primary insomnia: a randomized controlled trial. Sleep 2009; 32: 1039-47.
Reza H et al. The effect of acupressure on quality of sleep in Iranian elderly nursing home residents. Complement Ther Clin Pract. 2010 May;16(2):81-5.
Luo WZ et al. [Effect of acupuncture treatment of relieving depression and regulating mind on insomnia accompanied with depressive disorders].Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Nov;30(11):899-903.
Cheuk DK et al. Acupuncture for insomnia. Cochrane Database Syst Rev 2007; 18: CD005472.
Lee MS et al. Auricular acupuncture for insomnia: a systematic review. Int J Clin Pract 2008; 62: 1744-52.
Yeung WF et al. Traditional needle acupuncture treatment for insomnia: a systematic review of randomized controlled trials. Sleep Med 2009; 10: 694-704.
Cao H, Pan X, Li H, Liu J. Acupuncture for treatment of insomnia: a systematic review of randomized controlled trials. J Altern Complement Med. 2009 Nov;15(11):1171-86.
Sun JQ, Guo J. [Evaluation on acupuncture treatment of primary insomnia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2010 Apr;35(2):151-5.
Dong B, et al. The efficacy of Acupuncture for Treating Depression-Related Insomnia Compared with a Control Group: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biomed Res Int.2017:9614810.
Huijuan C, et al. Acupuncture for Treatment of Insomnia: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Altern Complement Med. 2009 Nov; 15(11): 1171–1186.
Choi Ty, et al. Acupuncture for Managing Cancer-Related Insomnia: A systematic Review of Randomized clinical trials. Integr Cancer Ther 2017 Jun:16(2):135-146.