Faktaark: Akupunktur og ryggsmerter

Mennesker i alle aldre kan rammes av ryggsmerter og mange vil oppleve dette èn, eller flere ganger i løpet av livet. Ryggsmerter er den nest mest vanlige årsak til uføretrygd (1) og er en av hovedårsakene til arbeidsrelatert sykefravær.

Rundt 34% av den voksne norske befolkningen plages med ryggsmerter (2) og de fleste av disse sliter med smerter i korsryggen, såkalt lumbago. Korsryggsmerter står for 11,9% av uføreytelsene i Norge (1).

Årsaken til korsryggsmerter er som regel ikke alvorlig skade eller sykdom, men vridning, strekk, forstuing, mindre skader eller nerveirritasjon.

Korsryggsmerter kan også oppstå ved graviditet, stress, virusinfeksjon eller nyresykdommer.

I de nasjonale kliniske retningslinjene anbefales akupunktur ved langvarige uspesifikke korsryggsmerter (3).

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved ryggsmerter?

En meta-analyse som nylig ble publisert, ville se på effekten av akupunktur på smerter og funksjon ved uspesifikke korsryggsmerter. 25 studier med tilsammen 7587 deltakere ble inkludert i meta-analysen. Resultatene viste at akupunktur var mer effektiv på smertelindring enn ingen behandling, sham-akupunktur (narre-akupunktur) eller vanlig pleie. Behandling med akupunktur i tillegg til vanlig pleie viste også en bedre effekt enn vanlig pleie alene. Når det gjelder funksjonell forbedring, viste analysen en signifikant forskjell mellom akupunktur og ingen behandling, mens de andre kontrollterapiene ikke kunne vurderes. Forfatterne trekker en forsiktig konklusjon om at akupunktur ser ut til å være effektiv for uspesifikke korsryggsmerter og at akupunktur kan være et viktig supplement til vanlig pleie (Yun-Xia Li 2020).

En randomisert kontrollert studie, som ble publisert i 2020, ønsket å se på om det var en forskjell på effekten av manuell akupunktur og elektro-akupunktur på kronisk uspesifikke korsryggsmerter. Denne studien kunne vise at begge terapiene har samme effekt både ved reduksjon av smerte og funksjonell forbedring ved kroniske uspesifikke korsryggsmerter (Josielli Comachio 2020).

Ellers viser studier at behandling med akupunktur kan hjelpe med å redusere smerter, øke bevegelighet og redusere antall sykemeldingsdager sammenlignet med ingen behandling. Det kan også se ut til at akupunktur kan være minst like effektiv som standard medisinsk behandling (medikamenter, kognitiv terapi, ryggskole, trening, fysioterapi og kiropraktikk) for ryggsmerte (Witt 2006; Haake 2007; Cherkin 2009; Sherman 2009a). Akupunktur kan være spesielt nyttig som tilleggsbehandling til konvensjonell behandling, både for pasienter med alvorligere symptomer og for de som ikke ønsker å bruke smertestillende medikamenter (Sherman 2009a, 2009b; Lewis 2010). Akupunktur kan også hjelpe med å redusere ryggsmerter under svangerskap (Ee 2008) og ved arbeidsrelatert ryggsmerte, noe som kan bidra med å redusere sykefravær (Weidenhammer 2007; Sawazaki 2008).

I noen meta-analyser har akupunktur vist seg å være bedre enn sham-akupunktur (Hopton 2010), mens i andre studier var ikke forskjellen statistisk signifikant (Yuan 2008; Ammendolia 2008). Sham-akupunktur er ikke en inaktiv placebobehandling, men en variant av akupunktur som har fysiologiske effekter. Dette betyr at som en kontrollbehandling for placebo (Sherman 2009a), er sham-akupunktur ubrukelig. En studie som sammenligner sham-akupunktur med akupunktur, sammenligner derfor to aktive behandlingsformer, og ikke placeboeffekt.

Det kan også se ut til at akupunktur kan være en kostnadseffektiv behandling over et lengre tidsrom (Radcliffe 2006; Witt 2006).

Akupunktur kan hjelpe ved ryggsmerter ved å:

  • dempe smerte ved å gi økt aktivitet i smertemodulerende områder i hjernen (Rong-Lin Cai 2018) og ved å stimulere nerver i muskler og annet vev frigjøres endorfiner og andre nevrohumorale faktorer, og endrer måten smertesignaler behandles i hjernen og ryggmargen (Pomeranz 1987; Zhao 2008).
  • redusere betennelse – ved å stimulere frigjøring av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kim 2008, Kavoussi 2007;Zijlstra 2003).
  • lindre stivhet i muskler og øke bevegelse i ledd – ved å øke lokal mikrosirkulasjon, noe som reduserer hevelse og blåmerker (Komori 2009).
  • redusere bruk av legemidler for ryggplager (Thomas 2006).
  • forbedre resultatet når det brukes som et tillegg til konvensjonell behandling som f.eks. rehabiliteringsøvelser (Ammendolia 2008; Yuan 2008).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

(1)https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/AAP+nedsatt+arbeidsevne+og+uforetrygd+-+statistikk/Tabeller/mottakere-av-uføretrygd-etter-hoveddiagnose-primærdiagnose-alder-og-kjønn.pr.31.12.2013.kvinne
(2)Tidsskrift for Den norske legeforening: «Forekomst av muskel- og skjelettlidelser i Norge». http://tidsskriftet.no/article/2049068
(3) http://www.muskelskjeletthelse.no/wp-content/uploads/2016/06/Nasjonale-kliniske-retningslinjer-korsryggsmerter-2007-Fullversjon.pdf
Yun-Xia Li et al. Systematic review and meta-analysis of effects of acupuncture on pain and function in non-specific low back pain. Acupunct Med. 2020 Aug;38(4):235-243. doi: 10.1136/acupmed-2017-011622. Epub 2020 May 27.
Josielli Comachio et al. Effectiveness of Manual and Electrical Acupuncture for Chronic Non-specific Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. J Acupunct Meridian Stud. 2020 Jun;13(3):87-93. doi: 10.1016/j.jams.2020.03.064. Epub 2020 Mar 26.
Rong-Lin Cai et al. Brain functional connectivity network studies of acupuncture: a systematic review on resting-state fMRI. J Integr Med. 2018 Jan;16(1):26-33. doi: 10.1016/j.joim.2017.12.002.
Hopton A, MacPherson H. Acupuncture for chronic pain: is acupuncture more than an effective placebo? A systematic review of pooled data from meta-analyses. Pain Pract 2010; 10: 94-102.
Lewis K, Abdi S. Acupuncture for lower back pain: A review. Clinical Journal of Pain. 2010; 26(1)(pp 60-69)
Sherman KJ, Coeytaux RR. Acupuncture for the treatment of common pain conditions: Chronic back pain, osteoarthritis, and headache. Journal of Clinical Outcomes Management. 2009a; 16(5)(pp 224-230), 2009a.
Yuan J, Purepong N, Kerr DP, Park J et al. Effectiveness of acupuncture for low back pain: a systematic review. Spine. 2008 Nov 1;33(23):E887-900.
Ammendolia C, Furlan AD, Imamura M, Irvin E, van Tulder M. Evidence-informed management of chronic low back pain with needle acupuncture. Spine J. 2008 Jan-Feb;8(1):160-72.
Ee CC, Manheimer E, Pirotta MV, White AR. Acupuncture for pelvic and back pain in pregnancy: a systematic review. Am J Obstet Gynecol. 2008; 198(3):254-9.
Cherkin DC, Sherman KJ, Avins AL, Erro JH, et al. A randomized trial comparing acupuncture, simulated acupuncture, and usual care for chronic low back pain. Arch Intern Med. 2009; 169(9):858-66.
Sherman KJ., Cherkin DC, Ichikawa L, Avins AL et al. Characteristics of patients with chronic back pain who benefit from acupuncture. BMC Musculoskeletal Disorders. 2009b; 10(1): article 114
Sawazaki K, Mukaino Y, Kinoshita F, Honda T et al. Acupuncture can reduce perceived pain, mood disturbances and medical expenses related to low back pain among factory employees. Ind Health. 2008 Aug;46(4):336-40.
Weidenhammer W, Linde K, Streng A, Hoppe A, Melchart D. Acupuncture for chronic low back pain in routine care: a multicenter observational study. Clin J Pain. 2007 Feb;23(2):128-35.
Haake M, Müller HH, Schade-Brittinger C, Basler HD, et al. German Acupuncture Trials (GERAC) for chronic low back pain: randomized, multicenter, blinded, parallel-group trial with 3 groups. Arch Intern Med. 2007 Sep 24;167(17):1892-8.
Witt CM, Jena S, Selim D, Brinkhaus B et al. Pragmatic randomized trial evaluating the clinical and economic effectiveness of acupuncture for chronic low back pain. Am J Epidemiol. 2006 Sep 1;164(5):487-96.
Thomas KJ, MacPherson H, Thorpe L, Brazier J et al. Randomised controlled trial of a short course of traditional acupuncture compared with usual care for persistent non-specific low back pain. BMJ. 2006 Sep 23;333(7569):623.
Ratcliffe J, Thomas KJ, MacPherson H, Brazier J. A randomised controlled trial of acupuncture care for persistent low back pain: cost effectiveness analysis, BMJ. 2006 Sep 23;333(7569):626.
Brinkhaus B, Witt CM, Jena S, Linde K et al. Acupuncture in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. Arch Intern Med. 2006 Feb 27;166(4):450-7.
Komori M, Takada K, Tomizawa Y, Nishiyama K, et al. Microcirculatory responses to acupuncture stimulation and phototherapy. Anesth Analg. 2009 Feb;108(2):635-40.
Zhao ZQ.  Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol. 2008 Aug;85(4):355-75.
Kim HW, Uh DK, Yoon SY, Roh DH et al. Low-frequency electroacupuncture suppresses carrageenan-induced paw inflammation in mice via sympathetic post-ganglionic neurons, while high-frequency EA suppression is mediated by the sympathoadrenal medullary axis. Brain Res Bull. 2008 Mar 28;75(5):698-705.
Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther. 2007 Sep;6(3):251-7.
Zijlstra FJ, van den Berg-de Lange I, Huygen FJ, Klein J. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm. 2003 Apr;12(2):59-69.
Pomeranz B. Scientific basis of acupuncture. In: Stux G, Pomeranz B, eds. Acupuncture Textbook and Atlas. Heidelberg: Springer-Verlag; 1987:1-18.