Faktaark: Irritabel tarmsyndrom (IBS) og akupunktur

IBS er en fellesbetegnelse på symptomer og plager som har med fordøyelsen å gjøre, som kronisk magesmerte, oppblåsthet, luft/flatulens og forstyrret avføringsmønster med diaré eller forstoppelse. Det er en funksjonell forstyrrelse i tarmen, som forekommer i fravær av synlig strukturell abnormalitet (1). IBS kan forklares med at hjernen sender unormale signaler til tarmen. Dette kan skje når man føler seg stresset eller er under annen belastning (2).

Periodevis har 10-15% av befolkningen symptomer på irritabel tarm, men langt fra alle får så mye plager at de oppsøker lege. Kvinner har 2-3 ganger større sannsynlighet for å utvikle IBS og ofte opplever mange at symptomene forverres under menstruasjon. Tilstanden starter ofte i ungdomsårene eller tidlig i voksen alder. Predisponerende faktorer kan være: en diett med lite fiber, følelsesmessig stress, bruk av avføringsmidler eller akutt anfall av smittsom diaré.

IBS er vanligvis en kronisk tilbakevendende lidelse, og den er forbundet med betydelige helsemessige, sosiale og økonomiske kostnader. Smerte og nedsatt aktivitet som følge av IBS kan føre til hyppige legebesøk, sykehusinnleggelser og sykefravær, som videre kan føre til depresjon.

Kan akupunktur ha effekt ved IBS?

Førti randomiserte kontrollerte studier med tilsammen 4196 deltakere ble inkludert i en network meta-analyse, publisert november 2020. Sammenlignet med rutinemessige farmakoterapier og placebo, hadde akupunktur og kognitiv atferdsterapi (CBT) bedre effekt for å lindre IBS-symptomer (Yun-Kai Dai 2020).

Det er god evidens for at en behandlingsserie med akupunktur forbedrer IBS-symptomer og øker generell velvære (Anastasi 2009, Trujillo 2008, Reynolds 2008, Schneider 2007b, Xing 2004, Lu 2000), men det debatteres om hvorvidt effekten er placebo-relatert (Lembo 2009, Schneider 2007a, Lim 2006, Forbes 2005). Foreløpig finnes ingen tilfredsstillende placebo/narreintervensjon for akupunktur, så dette er fortsatt et åpent spørsmål. Studier som har benyttet en form for “narreakupunktur” tidligere, sammenligner derfor to virksomme behandlinger mot hverandre, og derfor blir effekten av akupunktur svært underdrevet. Det er plausible fysiologiske forklaringer på akupunktureffekter (se ovenfor), og det er andre mekanismer som er aktive ved dagens “narreakupunktur” studier (Schneider 2007b).

Akupunktur kan trygt og effektivt kombineres med vestlig teknologi og medisin, og andre behandlinger som avspenningsøvelser, urtemedisin og psykoterapi. I tillegg til å tilby akupunktur og relaterte terapier vil akupunktører ofte gi forslag til endring i kosthold og andre livsstilsendringer som kan være nyttig i kampen mot IBS symptomer. Det å jobbe med en støttende terapeut kan også hjelpe folk som lider av IBS til å endre sin tro på helse, og forbedre sine mestringsstrategier, som videre kan ha en positiv innvirkning på både humør og symptomer.

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved IBS?

Forskning har vist at akupunktur kan være nyttig ved IBS-symptomer ved å:

  • Lindre smerten (Pomeranz 1987).
  • Regulere motilitet i fordøyelseskanalen (Yin 2010, Chen 2008).
  • Heve den sensoriske terskelen i tarmen. Ulike mulige mekanismer har blitt identifisert som involverer spinalnerver og NMDA-reseptorer og en rekke signalsubstanser (Xu 2009, Ma 2009, Tian 2008, Tian 2006, Xing 2004). Nedsatt terskel for tarmsmerter og oppblåsthet er kjennetegn på IBS.
  • Øke parasympatiske signaler (Schneider 2007b). Stress aktiverer det sympatiske nervesystemet som kan stimulere til spasmer i tykktarmen, noe som resulterer i ubehag i magen. Hos personer med IBS kan tarmene være overfølsomme for konflikter eller stress. Akupunktur aktiverer det “motstanderparasympatiske” nervesystemet, som initierer avslapping og gir en beskjed til tarmene om å slappe av og å fordøye mat.
  • Redusere angst og depresjon (Samuels 2008). Stress som kommer som følge av IBS-symptomer kan føre til en ond sirkel av angst-smerte-angst og hvor den pinlige delen av tilstanden kan føre til depresjon. Akupunktur kan endre hjernens følelseskjemi ved å øke produksjonen av serotonin og endorfiner (Han 2004). Akupunktur kan derfor bidra til å bekjempe disse negative affektive tilstandene.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

(1) Maxwell PR et al. Irritable bowel syndrome. Lancet. 1997 Dec 6;350(9092):1691-5.

(2) https://helsenorge.no/sykdom/mage-og-tarm/irritabel-tarm

(3) Akehurst R, Kaltenthaler E. Treatment of irritable bowel syndrome: a review of randomised controlled trials. Gut. 2001 Feb;48(2):272-82.

https://nhi.no/sykdommer/magetarm/tykktarm/irritabel-tarm/

Yun-Kai Dai et al. Efficacy and safety of non-pharmacological interventions for irritable bowel syndrome in adults. World J Gastroenterol. 2020 Nov 7;26(41):6488-6509. doi: 10.3748/wjg.v26.i41.6488.

Anastasi JK et al. Symptom management for irritable bowel syndrome: a pilot randomized controlled trial of acupuncture/moxibustion. Gastroenterol Nurs. 2009 Jul-Aug;32(4):243-55

Chen J et al. Electroacupuncture improves impaired gastric motility and slow waves induced by rectal distension in dogs. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2008 Sep;295(3):G614-20.

Forbes A et al. Acupuncture for irritable bowel syndrome: a blinded placebo-controlled trial. World J Gastroenterol 2005; 11: 4040-4044.

Han JS. Acupuncture and endorphins. Neurosci Lett. 2004 May 6;361(1-3):258-61.

Lembo AJ et al.  A treatment trial of acupuncture in IBS patients. Am J Gastroenterol. 2009 Jun;104(6):1489-97.

Lim B et al. Acupuncture for treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Oct 18;(4):CD005111.

Lu B et al. A randomised controlled trial of acupuncture for irritable bowel syndrome. Program and abstracts of the 65th Annual Scientific Meeting of the American College of  Gastroenterology; October 16-18, 2000, New York, NY. Poster 268, p.428

Ma XP et al. Effect of electro-acupuncture on substance P, its receptor and corticotropin-releasing hormone in rats with irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol. 2009 Nov 7;15(41):5211-7.

Pomeranz B. Scientific basis of acupuncture. In: Stux G, Pomeranz B, eds. Acupuncture Textbook and Atlas. Heidelberg: Springer-Verlag; 1987:1-18.

Renolds JA et al. Acupuncture for irritable bowel syndrome an exploratory randomised controlled trial. Acupunct Med 2008 Mar; 26(1):8-16.

Samuels N et al. Acupuncture for psychiatric illness: a literature review. Behav Med. 2008 Summer;34(2):55-64.

Schneider A et al. Acupuncture treatment in gastrointestinal diseases: A systematic review. World J Gastroenterol 2007a; 13(25): 3417-3424.

Schneider S et al. Neuroendocrinological effects of acupuncture treatment in patients with irritable bowel syndrome. Complement Ther Med. 2007b;15(4):255-63.

Tian XY et al. Electro-acupuncture attenuates stress-induced defecation in rats with chronic visceral hypersensitivity via serotonergic pathway. Brain Res. 2006 May 9;1088(1):101-8.

Tian SL et al. Repeated electro-acupuncture attenuates chronic visceral hypersensitivity and spinal cord NMDA receptor phosphorylation in a rat irritable bowel syndrome model. Life Sci. 2008 Aug 29;83(9-10):356-63

Trujillo NP. Acupuncture for the treatment of irritable bowel syndrome. Med Acupunct 2008 Mar 20(1):47-49.

Xing J et al. Transcutaneous electrical acustimulation can reduce visceral perception in patients with the irritable bowel syndrome: a pilot study. Altern Ther Health Med. 2004 Jan-Feb;10(1):38-42.

Xu GY et al. Electroacupuncture attenuates visceral hyperalgesia and inhibits the enhanced excitability of colon specific sensory neurons in a rat model of irritable bowel syndrome. Neurogastroenterol Motil. 2009 Dec;21(12):1302-e125

Yin J, Chen JD. Gastrointestinal motility disorders and acupuncture. Auton Neurosci. 2010 Apr 2. [Epub ahead of print]