Faktaark: Sykdommer i mage-tarmkanalen og akupunktur

Rundt 2-4 av 1000 personer i Nord-Europa har Ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom (1). Begge sykdommene er kroniske gjentagende inflammatoriske sykdommer i mage-tarmkanalen med flere felles kliniske funn. Disse sykdommene har ulike risikofaktorer, genetikk, immunologi, anatomi og histologi og effekten av behandlingen er forskjellig (2). Behandling av Ulcerøs kolitt og Crohns omfatter medisinske og kirurgiske tilnærminger og behandles i to faser; ved akutt inflammasjon, og ved langsiktig behandling for å hindre tilbakefall (2).

Gastritt er en betennelse, irritasjon eller fortynnelse av slimhinnen i magesekken. Gastritt kan være akutt eller kronisk. Årsaker kan være overdreven alkoholbruk, kronisk oppkast, stress, bruk av visse legemidler (f.eks NSAIDs), Helicobacter pyloriinfeksjon og pernisiøs anemi. Symptomer på gastritt varierer mellom individer og mange har lite symptomer, men de vanligste symptomene er kvalme, oppkast (muligens med blod), magesmerter, oppblåsthet, dårlig fordøyelse, tap av matlyst og blod i avføringen. Behandlingen er vanligvis medikamentell.

Gastroøsofageal refluks rammer opptil 25% av alle voksne og er en tilbakevendende tilstand som er forårsaket av gjentagende tilbakestrømming av mageinnhold til nedre spiserør (3). Den presenterer seg på ulike måter; noen pasienter har bare noen symptomer, andre har endoskopiske slimhinneskader (øsofagitt), med eller uten symptomer. Noen få har komplikasjoner som blødninger, endring i epitel (Barretts) i nedre spiserørslimhinne som videre disponerer for adenokarsinom. Konvensjonelle behandlingstilbud omfatter medikamenter og kirurgi.

Omtrent 20-40% av nordmenn har episoder med plager som funksjonell dyspepsi og irritabel tarmsyndrom (4). Den sistnevnte tilstand har eget faktaark, og vil ikke bli skrevet videre om i dette faktaarket. Funksjonelle gastrointestinale lidelser kjennetegnes ved vedvarende gastrointestinale symptomer (f.eks smerter og oppblåsthet) i fravær av en identifiserbar, underliggende strukturell eller biokjemisk forklaring (5). Disse blir vanligvis behandlet med medikamenter eller med psykologiske behandlinger, som kognitiv atferdsterapi, kort psykoterapi og/eller hypnoterapi (6).

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved sykdommer i mage-tarmkanalen?  

Akupunktur viste bedre effekt enn narreakupunktur for sykdomsaktivitetsscore i Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt (Joos 2006; Joos 2006; Schneider 2007). Studier med såkalte ”placebosammenligninger har hatt en tendens til å vise ingen statistisk signifikans mellom akupunktur og narreakupunktur. Dette fordi narreakupunktur ikke er en uvirksom placebointervensjon for akupunktur, slik at tolkning av slike data er vanskelig og kontroversielle. 

I sammenligninger med vestlige medikamentelle behandlinger, har akupunktur vist seg å være gunstig for en rekke gastrointestinale sykdommer: dyspepsi (Chen 2005), gastritt (Ren 2009; Gu 2009), ulcerøs kolitt (Mu 2007, Lee 2009), reflux (Journal of the National Medical Association 2008; Zhang 2010) og pankreatitt (Wang 2007). Likevel har de fleste systematiske oversikter vært tilbakeholdne med å konkludere med at akupunktur har effekt på grunn av generelt dårlig kvalitet på studiene og dermed upålitelighet i funnene så langt (Schneider 2007, Lee 2009).  

Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og føre til frigjøring av nevrokjemiske transportmolekyler. Disse biokjemiske endringer påvirker kroppens homeostatiske miljø, og dermed fremmer fysisk og følelsesmessig velvære. Les mer under akupunkturens virkningsmekanismer.

Akupunktur hjelpe ved mage-tarmlidelser ved å:

  • hemme mage og duodenalmotilitet ved å aktivere sympatiske nerver via spinalreflekser, og ved å øke motilitet via nervus vagus og supraspinalreflekser (Chang 2001, Takahashi 2006, Sehn 2006, Yao 2006; Noguchi 2008)
  • endre magesyresekresjon og dempe visceral smerte (Takahashi 2006)
  • forbedre forsinket ventrikkeltømming (Xu 2006)
  • redusere betennelse ved å fremme utskillelse av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Zijlstra 2003)
  • stimulerende områder i hjernen som er involvert i mage-tarm refleksen (Zeng 2009)
  • hemme stressutløst pro-opiomelanocortinuttrykk i hypothalamus (Sun 2008)
  • øke vasoaktivt intestinalpeptid og nitrogenoksid i plasma, mageslimhinne og tilstøtende vev, og øke utskillelse av vasoaktive tarmpeptid i glatt muskulatur (Shen 2006)
  • redusere permeabilitet av tarmslimhinnen hos pasienter med akutt pankreatitt, og redusere akkumulering av endogene inflammatoriske mediatorer og vaskulær aktiv substans i tarmslimhinnen (Wang 2007)

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser 

(1) Rubin GP et al. Inflammatory bowel disease: epidemiology and management in an English general practice population. Aliment Pharmacol Ther 2000; 14: 1553-9. 
(2) Inducing remission in inflammatory bowel disease. DTB 2003; 41: 30-2. 
(3) Moayyedi P, Delaney B. GORD in adults. Clinical Evidence. Search date July 2007. 
(4) http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/mage-tarm/ubehag-i-ovre-del-av-magen-funksjonell-dyspepsi-2200.html 
(5) Drossman DA (Ed). Diagnostic Criteria for the Functional Gastrointestinal Disorders. Second edition. Kansas: Degnon Associates, 2000: 659-69. 
(6) Hypnotherapy for functional gastrointestinal disorders. DTB 2005; 43: 45-8. 
 Acupuncture may have value in treating gastroesophageal reflux. Journal of the National Medical Association 2008; 100: 350.
Chang X et al. The affects of acupuncture at Sibai and Neiting acupoints on gastric peristalsis. Journal of Traditional Chinese Medicine 2001; 21: 286-8. 
Chen JY et al. Effects of acupuncture on the gastric motivity in patients with functional dyspepsia. [Chinese]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi Zhongguo Zhongxiyi Jiehe Zazhi/Chinese Journal of Integrated Traditional & Western Medicine/Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Xue Hui, Zhongguo Zhong Yi Yan Jiu Yuan Zhu Ban 2005; 25: 880-2. 
Gao X et al. Clinical research on acupuncture and moxibustion treatment of chronic atrophic gastritis. Journal of Traditional Chinese Medicine 2007; 27: 87-91. 
Gu W. Hu QC. Clinical observation on acupuncture for treatment of chronic atrophic gastritis. [Chinese]. Zhongguo Zhenjiu 2009; 29: 361-4.
Joos S et al. Acupuncture and moxibustion in the treatment of active Crohn’s disease: A randomized controlled study. Digestion 2004; 69: 131-9. 
Joos S et al. Acupuncture and moxibustion in the treatment of ulcerative colitis: a randomized controlled study. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2006; 41: 1056-63. 
Lee D-H et al. Moxibustion for ulcerative colitis: A systematic review and meta-analysis. BMC Gastroenterology 2009; 10, Article Number: 36. 
Mu JP et al. Meta-analysis on acupuncture and moxibustion for treatment of ulcerative colitis. [Chinese]. Zhongguo Zhenjiu 2007; 27: 687-90. 
Niu HY et al. Multicentral randomized controlled trials of acupuncture at Zhongwan (CV 12) for treatment of peptic ulcer. [Chinese]. Zhongguo Zhenjiu 2007; 27: 89-92. 
Noguchi E. Mechanism of reflex regulation of the gastroduodenal function by acupuncture. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2008; 5: 251-6. 
Park Y-C et al. Evaluation of manual acupuncture at classical and nondefined points for treatment of functional dyspepsia: A randomized-controlled trial. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2009; 15: 879-84, 
Ren R, Zhuang LX. Effect of acupuncture and moxibustion of Shu- and Mu-acupoints on the quality of life in patients chronic superficial gastritis. [Zhongguo yi xue ke xue yuan Yi xue qing bao yan jiu suo bian ji] 2009; 34: 262-6. 
Schneider A et al. Acupuncture treatment in gastrointestinal diseases: A systematic review. World Journal of Gastroenterology 2007; 13: 3417-24. 
Shen GM et al. Role of vasoactive intestinal peptide and nitric oxide in the modulation of electroacupucture on gastric motility in stressed rats. World Journal of Gastroenterology 2006; 12: 6156-60. 
Sun JP et al. Effect of acupuncturing at the acupoint ST 36 on substance P and proopiomelanocortin expression in hypothalamus and adrenal in rats with cold-restraint stress-induced ulcer. World Chinese Journal of Digestology 2008; 16: 1602-6. 
Takahashi T. Acupuncture for functional gastrointestinal disorders. Journal of Gastroenterology 2006; 41: 408-17. 
Wang XY. [Electroacupuncture for treatment of acute pancreatitis and its effect on the intestinal permeability of the patient [Article in Chinese]. Zhongguo Zhen Jiu 2007;27: 421-3. 
Xu S et al. Electroacupuncture accelerates solid gastric emptying and improves dyspeptic symptoms in patients with functional dyspepsia. Digestive Diseases & Sciences 2006; 51: 2154-9. 
Wu Q et al. 1H NMR-based metabonomic study on the metabolic changes in the plasma of patients with functional dyspepsia and the effect of acupuncture. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2010; 51: 698-704. 
Yao X-M et al. Effect of acupuncture on proximal gastric  motility in patients with functional dyspepsia. World Chinese Journal of Digestology 2006; 14: 2139-41. 
Zhang CX, Qin YM, Guo BR. Clinical study on the treatment of gastroesophageal reflux by acupuncture. Chin J Integr Med. 2010 Aug;16(4):298-303. 
Zeng F et al. Brain areas involved in acupuncture treatment on functional dyspepsia patients: A PET-CT study. Neuroscience Letters 2009; 456: 6-10. 
Zijlstra FJ et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003;12: 59-69.