Faktaark: Cystitt/blærekatarr og akupunktur

Cystitt eller blærekatarr, som også kalles nedre urinveisinfeksjon, er oftest en bakteriell infeksjon i nedre urinveier. Cystitt er svært vanlig og utgjør omtrent 3,5 prosent av alle henvendelsene i allmennpraksis. I aldersgruppen 26 til 30 år er det 100 ganger så mange kvinner som menn som har urinveisinfeksjon.

Typiske symptomer er smerter, svie ved vannlating og hyppig vannlating. Irritasjon i slimhinnen i blæren fører til sammentrekninger selv om blæren ikke er full, noe som fører til den hyppige vannlatingen. Mange er også plaget med svie og varmefølelse i underlivet etter vannlating. Urinen kan ha en blakket farge, lukte vondt eller inneholde blod (1).

Som nevnt forekommer de fleste urinveisinfeksjoner hos kvinner som er ellers er friske. E-coli bakterier er årsaken til minst 70% av ukompliserte urinveisinfeksjoner hos pasienter i primærhelsetjenesten (2). De viktigste risikofaktorene ved ukomplisert infeksjon er samleie, bruk av pessar, urinkateter og/eller høy alder. Kvinner etter overgangsalder, gravide og diabetikere med mye glukose i urinen er også mer utsatt.

Tilbakevendende blærekatarr er vanligvis definert som tre episoder med urinveisinfeksjon i løpet av de siste 12 måneder, eller to episoder i løpet av de siste 6 måneder. Rundt halvparten av alle kvinner som har påvist cystitt vil oppleve en ny episode i løpet av et år (3).

I følge de nasjonale retningslinjene, er førstevalget en tre dagers antibiotikakur mot urinveisinfeksjon. Antibiotika slik som trimetoprim anvendes i behandling av cystitt på grunn av den bakterielle infeksjonen (4).

Norsk elektronisk legehåndbok nevner at akupunktur muligens har bedre effekt enn antibiotika, sham-akupunktur og ingen behandling når det gjelder å behandle og forebygge residiverende ukomplisert cystitt.

Siden vanlig blærekatarr som regel går over av seg selv i løpet av en uke, benyttes ofte en «Vente-og se»-resept. Dette er en resept hvor kvinnen anbefales å vente et par dager, og så starte kuren med antibiotika dersom plagene ikke avtar, eller øker (5).

Den økende andelen resistente bakterier kan ha sammenheng med høyt forbruk av antibiotika. Derfor forskes det på andre alternativer til behandling av urinveisinfeksjoner. Man har trodd at ibuprofen kan ha en effekt mot urinveisinfeksjon, men en ny norsk studie viser at det ikke kan erstatte antibiotika som behandling (6).

Generelle tiltak for å behandle urinveisinfeksjon er: å drikke mer for å øke urinutskillelse, late vannet når behovet melder seg og unngå å holde igjen ved trang, unngå å fryse på beina, ikke sitte på kaldt underlag.

Tranebær har også vist effekt ved gjentagende urinveisinfeksjoner (7).

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved cystitt/blærekatarr?

Det er få publiserte kliniske data som har forsket på effekten av akupunktur for blærebetennelse, men det er publisert to kontrollerte studier i Norge med positive resultater. Studiene indikerer at akupunktur kan være et verdifullt alternativ for forebygging av ofte gjentatte nedre urinveisinfeksjoner hos kvinner.

Et randomisert kontrollert studie med 94 deltakere kunne vise til positiv effekt av akupunktur. 67 kvinner fikk akupunktur, mens 27 kvinner fikk ingen forebyggende behandling. Etter åtte akupunkturbehandlinger var tre av fire kvinner infeksjonsfrie de neste seks månedene. I den siste gruppen var drøyt halvparten infeksjonsfrie i oppfølgingsperioden. I studien brukte de objektive mål som testet nervesystemet og resturin. I tillegg rapporterte kvinnene sine opplevelser av behandlingen og tiden etterpå. Flere av dem beskrev «en tom og god følelse i blæren». Vanligvis skal blæren være helt tom etter at man har tisset, men hos kvinner med hyppig blærekatarr, finner man ofte resturin. Akupunkturbehandlingen viste imidlertid at denne ble halvert og det kan være med å forklare den forebyggende effekten. De som ikke fikk behandling hadde ingen reduksjon i resturin (Alræk 2002).

Akupunktur kan hjelpe til med behandling av cystitt ved å:

  • redusere betennelse ved å fremme frigivelse av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kim 2008, Kavoussi 2007, Zijstra 2003), redusere smerte og hevelse (Lorenzini 2010).
  • dempe irritasjonen i blæren ved inhibering av capsaicin-sensitiv C-fiberaktivering (Hino 2010).
  • redusere mengden av rest urin i blæren (Alræk 2002)

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

(1) http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/infeksjon/blaerekatarr
(2) Gröneberg RN. Changes in urinary pathogens and their antibiotic sensitivities, 1971-1992. J Antimicrob Chemother 1994; 33 (suppl A): 1-8.
(3) Sen A. Recurrent cystitis in non-pregnant women. BMJ Clinical Evidence. Search date April 2007
(4) http://lvh.no/symptomer_og_sykdommer/urinveier_og_nyrer/urinveisinfeksjoner/cystitt
(5) https://nhi.no/sykdommer/nyrerurinveier/urinveisinfeksjoner/urinveisinfeksjon-hos-kvinner/?page=4
(6) Vik, Invild et al. Ibuprofen versus pivmecillinam for uncomplicated urinary tract infection in women—A double-blind, randomized non-inferiority trial. http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002569
(7) http://nifab.no/faktaark/tranebaer
Alraek T, Soedal LIF, Fagerheim SU, Digranes A, Baerheim A. Acupuncture treatment in the prevention of uncomplicated recurrent lower urinary tract infections in adult women. Am J Pub Health 2002; 92: 1609-11.
Aune A, Alraek T, Huo L, Baerheim A. Can acupuncture prevent cystitis in women? Tidsskr Nor Laegeforen 1998; 118: 1370-2.
Kuruvilla AC. Acupuncture for energy malfunction in urinary bladder. Medical Acupuncture 2009; 21: 183-5.
Hino K, Honjo H, Nakao M, Kitakoji H. The effects of sacral acupuncture on acetic acid-induced bladder irritation in conscious rats. Urology 2010; 75: 730-4.
Lorenzini L, Giuliani A, Giardino L, Calzà L. Laser acupuncture for acute inflammatory, visceral and neuropathic pain relief: An experimental study in the laboratory rat. Res Vet Sci 2010; 88: 159-65.
Kim HW, Uh DK, Yoon SY, Roh DH, Kwon YB, Han HJ, Lee HJ, Beitz AJ, Lee JH. Low-frequency electroacupuncture suppresses carrageenan-induced paw inflammation in mice via sympathetic post-ganglionic neurons, while high-frequency EA suppression is mediated by the sympathoadrenal medullary axis. Brain Res Bul. 2008; 75: 698-705.
Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007; 6: :251-7.
Zijlstra FJ, van den Berg-de Lange I, Huygen FJ, Klein J. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003;12: 59-69.