Faktaark: Nakkesmerter og akupunktur

Muskel- og skjelettplager rammer de fleste av oss i løpet av livet og er en av de vanligste årsakene til sykmeldinger og uføretrygd. De vanligste plagene gjelder rygg og nakke. Tall fra sykdomsbyrdestudien i Norge i 2015 viser at korsrygg- og nakkesmerter er den største enkeltstående årsaken til ikke-dødelig helsetap i Norge. I større befolkningsundersøkelser rapporterer mellom 30 og 50 prosent å ha vært plaget med nakkesmerter i løpet av den siste måneden (1).

Med nakkesmerter menes smerter i nakkeregionen, det vil si øvre del av rygg, oppover mot hodet og utover mot skuldrene. Smertene kan være forbundet med symptomer som stråler til armer eller hode og kan involvere en eller flere av strukturene; nerver, nerverøtter, mellomvirvel ledd, bein, muskler og leddbånd (2, 3).

Det kan være flere årsaker til nakkesmerter og det er vanligvis en harmløs tilstand, men kan bli invalidiserende i varierende grad. Som sådan, har det en stor innvirkning på helsetjenestens utgifter på grunn av besøk til helsepersonell, sykefravær, uførhet og tilhørende tap av produktivitet (2, 3).

Det finnes ingen rask og effektiv behandling for nakkesmerter, men ved å kartlegge det som sannsynligvis er årsaken til problemet og gjøre noen tiltak ut fra dette, kan mange kurere sine nakkesmerter relativt raskt. Fysisk trening er det viktigste tiltaket, ikke minst for å forebygge plager. Avspenningsøvelser vil kunne være nyttig, særlig om du har problem knyttet til stress. Hos enkelte pasienter vil det være aktuelt å bruke medisiner, men dette er unntaket. Aktuell medisin er i så fall paracetamol. Generelt bør det utvises forsiktighet med vanedannende legemidler ved nakkelidelser. I tillegg finnes det også tilbud i form av fysioterapi, massasje, varme og akupunktur (3, 4, 5).

Kan akupunktur hjelpe ved nakkesmerter?

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere i Norge. Norsk elektronisk legehåndbok nevner blant annet akupunktur for behandling av nakke- og ryggsmerter. Akupunktur ser ut til å ha effekt spesielt ved nakkemyalgi.

En systematisk gjennomgang som ble publisert i Cochrane i 2016 konkluderte med at det er evidens av moderat kvalitet som antyder at akupunktur lindrer smerter bedre enn sham-akupunktur. Resultatene ble målt både ved avsluttet behandling og ved kortvarig oppfølging. De som fikk akupunktur rapporterte om reduksjon av smerte og en funksjonell bedring ved kortvarig oppfølging, mer enn de som var på venteliste. Bevis, som er av moderat kvalitet, indikerer også at akupunktur er en mer effektiv behandling ved smertelindring enn inaktiv behandling ved kortvarig oppfølging (Kien Trinh 2016).

En meta-analyse som ble publisert i 2012 ville se om akupunktur hadde effekt ved kroniske smerter, blant annet nakkesmerter. Studien tok for seg 29 av 31 randomiserte kontrollerte studier med tilsammen 17 922 deltakere. I analysen ville de se på effekten av akupunktur ved fire kroniske smertelidelser: rygg- og nakkesmerter, slitasjegikt, kronisk hodepine og skuldersmerter. Studien viste at akupunktur kan være en effektiv behandling av kroniske smerter og et rimelig alternativ til behandling. Betydelige forskjeller mellom ekte akupunktur og falsk akupunktur (sham), indikerer at akupunktur er mer enn bare en placeboeffekt. Imidlertid er disse forskjellene relativt beskjedne, noe som tyder på at faktorer i tillegg til de spesifikke effektene av nåling er viktige bidragsytere til den terapeutiske effekten av akupunktur (Vickers 2012).

En studie fra 2023 viser at akupunktur kan redusere smerte og substans P-nivåer hos middelaldrende kvinner med kroniske nakkesmerter. Studien viser effekt av akupunktur ved kronisk smerte med potensielle underliggende biologiske mekanismer. Konklusjon: akupunktur kan være en effektiv behandling for lindring av kroniske nakkesmerter (Ko 2023).

Tradisjonell kinesisk medisin som akupunktur er en del av, benytter seg av flere teknikker, som feks cupping/kopping. En metaanalyse viser at kopping kan redusere nakkesmerter sammenlignet med ingen behandling eller aktive kontrollgrupper, eller som en tilleggsbehandling. Det kan se ut at kopping også var assosiert med betydelig forbedring med tanke på funksjon og livskvalitet. På grunn av den lave kvaliteten på de inkluderte studiene, kunne det imidlertid ikke trekkes definitive konklusjoner fra denne gjennomgangen. Fremtidige veldesignede studier er nødvendig for å underbygge effektiviteten av kopping mot nakkesmerter (Kim 2018). En metaanalyse fra 2020 viser også at kopping kan redusere smerte hos pasienter med kroniske nakkesmerter og uspesifikke korsryggsmerter. Konklusjon av den endelige effekten av kopping ved muskel- og skjelettsmerter er likevel noe usikker på grunn av lav-moderat kvalitet på studiene. Ytterligere høykvalitetsstudier med større utvalgsstørrelser, langsiktig oppfølging og rapportering av uønskede hendelser er nødvendig (Wood 2020).

En systematisk gjennomgang fra 2009 viser at akupunktur var effektivt på kort sikt for behandling av nakkesmerter (Fu 2009). En annen gjennomgang viser moderat evidens for at akupunktur lindrer smerte bedre enn noen “ narrebehandlinger” målt ved slutten av behandlingsforløpet. For inaktive narre/placebobehandlinger slik som f.eks TENS eller elektroapparat hvor strømforsyningen kobles fra og ventelistekontroll, var akupunktur også overlegen i forhold til disse behandlingene etter oppfølging etter kort tid (Trinh 2006).

En studie viste også at i henhold til de internasjonale kostnadseffektivitets terskelverdier, er akupunktur en kostnadseffektiv behandling hos pasienter med kroniske nakkesmerter (Willich 2006).

Akupunktur kan redusere nakkesmerter ved å:

  • bedre nakkefunksjon og redusere substans P i blodet (Ko 2023)
  • dempe smerte ved å gi økt aktivitet i smertemodulerende områder i hjernen (Rong-Lin Cai 2018)
  • stimulere nerver som ligger i muskler og andre vev, noe som fører til frigivelse av endorfiner og andre nevrofaktorer, og endrer hvordan hjerne og ryggmargen behandler smertesignaler (Pomeranz 1987, Zhao 2008)
  • redusere betennelse ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kavoussi 2007, Zijlstra 2003)
  • forbedre muskelstivhet og mobilitet ved å øke lokal mikrosirkulasjon (Komori 2009) som hjelper til med å redusere hevelse.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

(1) https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/muskel-og-skjeletthelse/
(2) Trinh K et al, Cervical Overview Group. Acupuncture for neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD004870. DOI: 10.1002/14651858.CD004870.pub3.
(3) https://nhi.no/symptomer/muskelskjelett/nakkesmerter-veiviser/
(4) https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/rygg-nakke-bryst/nakken-muskelsmerter/
(5) https://www.legemiddelhandboka.no/T17.3.1.2/Nakke%E2%80%91,_ryggsmerter
Ko JH, Kim SN. Effect of acupuncture on pain and substance P levels in middle-aged women with chronic neck pain. Front Neurol. 2023; 14: 1267952. Published online 2023 Oct 19. doi: 10.3389/fneur.2023.1267952
Kien Trinh et al. Acupuncture for neck disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2016 May 4;(5):CD004870. doi: 10.1002/14651858.CD004870.pub4.
Rong-Lin Cai et al. Brain functional connectivity network studies of acupuncture: a systematic review on resting-state fMRI. J Integr Med. 2018 Jan;16(1):26-33. doi: 10.1016/j.joim.2017.12.002. 
Vickers et al. Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis. Arch Intern Med. 2012 Oct 22;172(19):1444-53.
Fu L-M et al. Randomized controlled trials of acupuncture for neck pain: Systematic review and meta-analysis. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2009; 15; 133-45.
Liang Z et al. Assessment of a traditional acupuncture therapy for chronic neck pain: A pilot randomised controlled study. Complementary Therapies in Medicine 2011; 19: S26-S32.
Sahin N et al. Efficacy of acupuncture in patients with chronic neck pain–a randomised, sham controlled trial. Acupuncture & electro-therapeutics research 2010; 35: 17-27.
Fu W-B et al. Analysis on the effect of acupuncture in treating cervical spondylosis with different syndrome types. Chinese Journal of Integrative Medicine 2009; 15: 426-30.
Chan DKC et al. Electrical acustimulation of the wrist for chronic neck pain: A randomized, sham-controlled trial using a wrist-ankle acustimulation device. Clinical Journal of Pain 2009; 25: 320-6.
Liang ZH et al. [Logistic regression analysis on therapeutic effect of acupuncture on neck pain caused by cervical spondylosis and factors influencing therapeutic effect] [Chinese]. Zhongguo Zhenjiu 2009; 29: 173-6.
Witt CM et al. Acupuncture for patients with chronic neck pain. Pain 2006; 125: 98-106.
Vas J et al. Efficacy and safety of acupuncture for chronic uncomplicated neck pain: A randomised controlled study. Pain 2006; 126: 245-55.
Willich SN et al. Cost-effectiveness of acupuncture treatment in patients with chronic neck pain. Pain 2006; 125: 107-13.
Zhou JW et al. [Multicenter randomized controlled study on acupuncture-massage comprehensive program for treatment of cervical spondylosis of arterial type]. Zhongguo Zhen Jiu 2005; 25: 227-31.
Komori M et al. Microcirculatory responses to acupuncture stimulation and phototherapy. Anesth Analg 2009; 108: 635-40.
Zhao ZQ. Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol 2008; 85: 355-75.
Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007; 6: 251-7.
Zijlstra FJ et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003; 12: 59-69.
Pomeranz B. Scientific basis of acupuncture. In: Stux G, Pomeranz B, eds. Acupuncture Textbook and Atlas. Heidelberg: Springer-Verlag; 1987:1-18.
Oppdatert 1. desember 2023.