Faktaark: Frozen shoulder og akupunktur

Frossen skulder (adhesiv kapsulitt) er en vanlig, smertefull og noen ganger invalidiserende tilstand som kan vare i måneder eller år. Rundt 2% av voksne (1) får frozen shoulder. De karakteristiske symptomene er smerte, stivhet og begrensning i både aktive og passive skulderbevegelser (spesielt ekstern rotasjon av leddet)(2). Dette kan være alvorlig nok til å gjøre vanlig aktivitet vanskelig som for eksempel ved bilkjøring og ved påkledning, og mange har problemer med å få nok søvn på grunn av smerten. Noen har også utfordringer med å jobbe.

Det er ingen universell akseptert definisjon av frozen shoulder og årsaken vet man ikke med sikkerhet (3,4). En teori er at arrvev forårsaker at kapselen rundt skulderleddet trekker seg sammen og tykner, som videre begrenser skulderbevegelsene (4). Frozen shoulder er mest vanlig hos personer i alderen 40-60 år, og inntil 20 % av de som rammes vil senere utvikle frozen shoulder også i den andre skulderen (5). Risikofaktorer inkluderer alder, skulder traumer og kirurgi, diabetes, hjerte og kar sykdommer og stoffskiftesykdommer. Kvinner er mer utsatt for å få frozen shoulder (6).

Behandling av frozen shoulder tar sikte på å lindre smerte, øke bevegelighet i leddet og raskere få bukt med tilstanden (2). Vanlige behandlingsmetoder omfatter enkle smertestillende medisiner, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler og lokale kortikosteroid injeksjoner.

Kan akupunktur ha effekt ved frozen shoulder?

Noen kliniske studier tyder på at akupunktur kan minske tiden en pasient har frozen shoulder, enten når akupunktur brukes alene eller i kombinasjon med fysioterapi. Flere studier av god kvalitet er nødvendig for å bekrefte dette (Cheing 2008, Ma 2006, Sun 2001). En systematisk oversikt fra Cochrane fant lite evidens for å støtte eller avkrefte bruk av akupunktur for skuldersmerter, men konkluderte med at det kan være en kortsiktig fordel å benytte akupunktur med hensyn til smerte og funksjon (Grønn 2005).

Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og føre til frigjøring av nevrokjemiske transportmolekyler. Disse biokjemiske endringer påvirker kroppens homeostatiske miljø, og dermed fremmer fysisk og følelsesmessig velvære. Les mer om dette under virkningsmekanismer.

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved frozen shoulder?

Akupunktur kan redusere smerte, betennelse, muskel- og leddstivhet, og kan derfor hjelpe i behandlingen av frozen shoulder ved å:

  • stimulere nerver i muskler og vev som fører til frigivelse av endorfiner og andre signalmolekylder som igjen endrer hvordan hjernen og ryggmargen behandler smertesignaler (Pomeranz, 1987, 2003 Zijlstra, Zhao 2008, Cheng 2009).
  • redusere betennelse ved å fremme utskillelse av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kim 2008, Kavoussi 2007, Zijlstra 2003).
  • forsterke lokal mikrosirkulasjon ved å øke diameteren og blodstrømningshastigheten i perifere arterioler (Komori 2009).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:

(1) Lundberg BJ. The frozen shoulder. Acta Orthop Scand 1969; 119: 1-59.

(2) Need patients be stuck with frozen shoulder. DTB 2000; 38: 86-8

(3) Neviaser TJ. Adhesive capsulitis. Orthop Clin North Am 1987; 18: 439-43.

(4) Bunker TD. Frozen shoulder: unravelling the enigma. Ann R Coll Surg Engl 1997; 79: 210-3.

(5) Harryman DT et al. The Stiff Shoulder. In: Rockwood Jr CA, Matsen III FA (Eds). The Shoulder. Second edition. USA: WB Saunders, 1998.

(6) Speed C. Shoulder Pain. Clinical Evidence. Search date February 2006.

Cheing GL et al. Effectiveness of electro-acupuncture and interferential electrotherapy in the management of frozen shoulder. J Rehabil Med 2008; 40: 166-70.

Cheng KJ. Neuroanatomical basis of acupuncture treatment for some common illnesses. Acupunct Med 2009;27: 61-4.

Green S et al. Acupuncture for shoulder pain. Cochrane Database Syst Rev 2005; 18: CD005319.

Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007; 6: :251-7.

Kim HW et al. Low-frequency electro-acupuncture suppresses carrageenan-induced paw inflammation in mice via sympathetic post-ganglionic neurons, while high-frequency EA suppression is mediated by the sympathoadrenal medullary axis. Brain Res Bul. 2008; 75: 698-705.

Komori M et al. Microcirculatory responses to acupuncture stimulation and phototherapy. Anesth Analg 2009; 108: 635-40.

Longbottom J, Green A. Effectiveness of single-point acupuncture to Stomach 38 (Tiaokou) on pain and disability in subjects with frozen shoulder. J Acupunct Assoc Chart Physiotherapists 2009; 1: 37-46.

Ma T et al. A study on the clinical effects of physical therapy and acupuncture to treat spontaneous frozen shoulder. Am J Chin Med 2006; 34:759-75.

Pomeranz B. Scientific basis of acupuncture. In: Stux G, Pomeranz B, eds. Acupuncture Textbook and Atlas. Heidelberg: Springer-Verlag; 1987:1-18.

Sun KO et al. Acupuncture for frozen shoulder. Hong Kong Med J 2001; 7: 381-91.

Zhao ZQ.  Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol 2008; 85(4): 355-75.

Zijlstra FJ et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003;12: 59-69