Faktaark: Øvre luftveisinfeksjon og akupunktur

Akutt øvre luftveisvirusinfeksjon er den sykdommen som hyppigst rammer mennesker (1). Småbarn har i gjennomsnitt 7-9 forkjølelser i året, mens voksne har ca. 1-2 forkjølelser per år (2). Forkjølelse er oftest forårsaket av rhinovirus (3). Det er en mild sykdom med kort forløp hvor tidlige symptomer er: hodepine, nysing, frysing, sår hals og etterhvert utvikles symptomer som rennende og tett nese, hoste og generelt ubehag (1). Vanligvis kommer symptomene raskt med en topp 2-3 dager etter smitte, og en gjennomsnittlig varighet av symptomer på 7-10 dager, hvor noen symptomer kan vare mer enn 3 uker.

Influensa er en infeksjon forårsaket av influensa type A og B-virus. Influensa er en hyppig årsak til legebesøk oftest fordi man frykter at det kan være en mer alvorlig årsak og at man derfor vil trenge behandling (2). Sykdommen kan påvirke både øvre og nedre respirasjonskanal og er ofte ledsaget av symptomer som for eksempel: brå innsettende feber, kuldefrysninger, ikke-produktiv hoste, smerter i kroppen, hodepine, tett nese, sår hals og generell tretthet (4). Dette kan kompliseres ved for eksempel; mellomørebetennelse, bakteriell bihulebetennelse, bakteriell lungebetennelse, hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse eller forverring av andre sykdommer (5). Rundt 1,3 % av personer med influensalignende sykdom må innlegges på sykehus er hvert år (6).

Personer som er utsatt for fysisk eller psykisk stress, blir lettere syke enn andre. Barnehagebarn smittes ofte. Det samme gjelder spedbarn med eldre søsken. Faren for å bli syk øker også dersom du fryser eller på andre måter får svekket motstandskraft. Spesielt ser det ut til at vi lettere blir syke dersom vi fryser på føttene (1).

Målet med behandling er å redusere antall dager og alvorlighetsgrad av symptomene og unngå komplikasjoner, samt minimere bivirkninger av behandling. Tiltak kan for eksempel være smertestillende medisiner eller antivirale midler.

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved øvre luftveisinfeksjon 

Randomiserte kontrollerte studier viser at elektroakupunktur (Xiao 2007), akupunktur ( Kawakita 2008 ; Kawakita 2004 ) og akupressur (Takeuchi 1999 ) kan lindre symptomene på øvre luftveisinfeksjon. Det er lite forskning så langt på akupunktur mot øvre luftveisinfeksjon, så det trengs mer forskning på dette for å trekke en sikker konklusjon.  

Akupunktur antas å hjelpe ved forkjølelse og influensa ved å: 

  • Styrke aktivitet i naturlige killerceller og modulere antall og forholdet mellom immuncelletyper (Kawakita 2008)
  • redusere smerte gjennom stimulering av nerver i muskler og annet vev, som igjen fører til frigjøring av endorfiner og andre nevrologiskefaktorer (Pomeranz 1987)
  • redusere inflammasjon gjennom å skille ut vaskulære og immunmodulerende  faktorer (Kavoussi 2007, Zijlstra 2003)
  • øke mikrosirkulasjon (Komori 2009).

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:
(1) Eccles R. Understanding the symptoms of the common cold and influenza. Lancet Infectious Diseases 2005; 5:718-25

(2) http://nhi.no/foreldre-og-barn/ungdom/sykdommer/forkjolelse-1741.html

(3) HeikkinenT, Jarvinen A. The common cold. Lancet 2003; 361: 51-9.
Johnston S, Holgate S. Epidemiology of viral respiratory infections. In: Myint S, Taylor-Robinson D, eds. Viral and other infections of the human respiratorytract. London: Chapman & Hall, 1996: 1-38.

(4) Cox NJ, Fukuda K. Influenza. Infect Dis Clin North Am 1998; 12: 27-38.

(5) Departmentof Health, 2010a. Immunisation againstinfectious disease – Chapter 19Influenza [online]. Available: http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_118923.pdf

(6) Cooper NJ, Sutton AJ, Abrams KR, et al. Effectiveness of neuraminidase inhibitors intreatment and prevention of influenza A and B: systematic review and metaanalysesof randomised controlled trials.BMJ 2003; 326: 1235-9.

Departmentof Health, 2010a. Immunisation againstinfectious disease – Chapter 19Influenza [online]. Available: http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_118923.pdf

Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007; 6: 251-7.

Kawakita K et al. Do Japanese style acupuncture and moxibustion reduce symptoms of the common cold? eCAM 2008; 5: 481-9.

Kawakita K et al. Preventive and curative effects of acupuncture on the common cold: a multicentre randomized controlled trial in Japan. Complementary Therapies in Medicine 2004 Dec; 12: 181-8.

Komori M et al. Microcirculatory responses to acupuncture stimulation and phototherapy. Anesth Analg 2009; 108: 635-40.

Pomeranz B. Scientific basis of acupuncture. In: Stux G, Pomeranz B, eds. Acupuncture Textbook and Atlas. Heidelberg: Springer-Verlag; 1987: 1-18.

Takeuchi H et al. The effects of nasal massage of the «yingxiang» acupuncture point on nasal airway resistance and sensation of nasal airflow in patients with nasal congestion associated with acute upper respiratory tract infection. American Journal of Rhinology 1999; 13: 77-9.

Xiao L et al. Clinical observation on effects of acupuncture at Dazhui (GV 14) for abating fever of common cold. Chinese acupuncture & moxibustion 2007; 27: 169-72.

Zijlstra FJ et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003; 12: 59-69.