Faktaark: Hypertensjon (høyt blodtrykk) og akupunktur

Hypertensjon er en viktig risikofaktor på verdensbasis for slag (både hjerneinfarkt og hjerneblødning), myokardialt infarkt, hjertesvikt, kronisk nyresykdom, perifer vaskulær sykdom, kognitiv svikt og for tidlig død (1). Hvis tilstanden er ubehandlet skjer ofte en progressiv økning i blodtrykket, noe som kan resultere i en behandlingsresistent tilstand på grunn av skader i blodårer og nyrevev (forårsaket av ubehandlet hypertensjon) (NICE 2011). 

Minst 25% av den voksne befolkningen i Europa, og over halvparten av de over 60 år er rammet av hypertensjon (dvs. et blodtrykk på 140 / 90mmHg eller mer) (1). Forekomsten er sterkt påvirket av alder og livsstilsfaktorer. Økt systoliske trykk er et mer dominerende trekk ved hypertensjon hos eldre pasienter, mens økt diastoliske trykk er mer vanlig hos yngre pasienter (dvs. de under 50 år) (2). De fleste merker ingen ubehag ved høyt blodtrykk. Hodepine, tretthet, svimmelhet og tendens til neseblødninger kan være symptomer, særlig ved svært høyt blodtrykk (3).  

Livsstilsintervensjoner for å minske blodtrykket består av å redusere salt, koffein og alkoholinntak, mosjonere regelmessig, stoppe røyking og benytte avslappende behandlinger (f.eks meditasjon, yoga). Legemidler som brukes til behandling av hypertensjon inkluderer angiotensin-konvertering enzym (ACE) hemmere, angiotensin reseptorblokkere (ARB), kalsium-kanalblokkere, diuretika og beta p-blokkere (2). 

Hvordan kan akupunktur hjelpe?  

Tre systematiske oversikter konkluderte alle med at akupunktur var verdt å forsøke ved hypertensjon. Den ene studien omhandlet moxabehandling (Kim 2010a) og de to andre på akupunkturbehandling (Kim 2010b; Lee 2009). Disse studiene er ikke av god nok kvalitet til at man man trekke en sikker konklusjon på effekten av akupunktur for hypertensjon, men randomiserte kontrollerte studier som er publisert etter disse tre systematiske oversiktene tyder på at akupunktur kan være nyttig i behandling av hypertensjon. I en studie var funnene at akupunktur var mer effektiv enn medisinen Valsartan (Chen 2010a). To studier viste at akupunktur reduserte blodtrykket sannsynligvis på grunn av akupunkturens virkninger på vaskulærendoteldysfunksjon (Chen 2010b; Park 2010).

Ytterligere to studier undersøkte elektroakupunktur for hypertensjon. En av disse viste at akupunktur kan ha langsiktige blodtrykksdempende effekter (Yang 2010), mens den andre viste at det systoliske blodtrykket ble redusert, men ikke det diastoliske blodtrykket (Zhang 2009). En siste studie viste at TCM-basert akupunktur reduserte 24-timers ambulatorisk blodtrykk (Brinkhaus 2008).  

Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og føre til frigjøring av nevrokjemiske transportmolekyler. De resulterende biokjemiske endringer påvirker kroppens homeostatiske mekanismer og fremmer fysisk og følelsesmessig velvære. Her kan du lese mer om virkningsmekanismene  

Akupunktur kan redusere høyt blodtrykk ved å:

  • regulere endotel-avledet vasokonstriktorer (endotelin-1) og vasodilatorer (kalsitonin-relatert peptid, nitrogenoksid og nitrogenoksidsyntase) (Wang 2011a; 2011b Wang, Pan 2010; Hwang 2008; Kim 2006)
  • virke på områder av hjernen kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, fremme avslapning og deaktivere den analytiske hjernen som er ansvarlig under angst og bekymring (Hui 2010; hui 2009)
  • øke utskillelsen av adenosin som har antinociseptive egenskaper (Goldman 2010)
  • redusere betennelse ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kavoussi 2007)

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:  

(1) Kearney PM et al. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet 2005; 365: 217–23. 

(2) National Clinical Guideline Centre. Hypertension. The clinical management of primary hypertensions in adults. Clinical Guideline 12. August 2011. Available: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13561/56007/56007.pdf 

(3) https://helsenorge.no/sykdom/hjerte-og-kar/hoyt-blodtrykk 

Brinkhaus B. Acupuntura en pacientes con hipertensión arterial. Revista Internacional de Acupuntura 2008; 2: 39-40.  

Chen NY et al. Observation on therapeutic effect of acupuncture in the treatment of German hypertension patients [Article in Chinese]. Zhen Ci Yan Jiu 2010a; 35: 462-6. 

Chen J et al. Therapeutic effect on essential hypertension treated with combined therapy of acupuncture and medication [Article in Chinese]. Zhongguo Zhen Jiu 2010b; 30: 896-8. 

Kim JI et al. Moxibustion for hypertension: a systematic review. BMC Cardiovasc Disord 2010a; 10: 33. 

Goldman N et al. Adenosine A1 receptors mediate local anti-nociceptive effects of acupuncture. Nat Neurosci 2010; May 30. 

Hui KK et al. Acupuncture, the limbic system, and the anticorrelated networks of the brain. Auton Neurosci 2010; 157: 81-90. 

Hui K.K.-S. The salient characteristics of the central effects of acupuncture needling: limbic-paralimbic-neocortical network modulation. Human Brain Mapping 2009; 30: 1196-206. 

Hwang HS et al. Electroacupuncture Delays Hypertension Development through Enhancing NO/NOS Activity in Spontaneously Hypertensive Rats. Evid Based Complement Alternat Med 2008 Oct 7. 

Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007; 6: 251-7. 

Kim DD et al. Acupuncture reduces experimental renovascular hypertension through mechanisms involving nitric oxide synthases. Microcirculation 2006; 13: 577-85. 

Lee H et al. Acupuncture for lowering blood pressure: systematic review and meta-analysis. Am J Hypertens. 2009; 22: 122-8. 

Pan P et al. Effects of electro-acupuncture on endothelium-derived endothelin-1 and endothelial nitric oxide synthase of rats with hypoxia-induced pulmonary hypertension. Exp Biol Med 2010; 235: 642-8. 

Park JM et al. The acute effect of acupuncture on endothelial dysfunction in patients with hypertension: a pilot, randomized, double-blind, placebo-controlled crossover trial. J Altern Complement Med 2010; 16: 883-8. 

Wang L et al. Effects of reinforcing and reducing methods by twirling and rotating the needle on contents of CGRP and NO in rats with stress-induced hypertension [Article in Chinese]. Zhongguo Zhen Jiu 2011a; 31: 337-41. 

Wang JY et al. Effect of moderate acupuncture-stimulation of «Taichong» (LR 3) on blood pressure and plasma endothelin-1 levels in spontaneous hypertension rats [Article in Chinese]. Zhen Ci Yan Jiu 2011b; 36: 36-9. 

Yang DH. Effect of electroacupuncture on Quchi (LI 11) and Taichong (LR 3) on blood pressure variability in young patients with hypertension [Article in Chinese]. Zhongguo Zhen Jiu 2010; 30: 547-50. 

Zhang J et al. Effects of electrical stimulation of acupuncture points on blood pressure. J Chiropr Med. 2009 Mar;8(1):9-14.