Faktaark: Astma og akupunktur

Astma er en kronisk betennelsestilstand i luftveiene som kan føre til hoste, kortpustethet, surkling og tetthet i brystet. Symptomene er ofte verst om natten eller om morgenen. 8 % av den voksne befolkningen og 25 % av barn i Norge, har eller har hatt, astma før de fyller 16 år (1). Mange mennesker med astma er atopiske og når de blir utsatt for spesielle stimuli, øker sjansen for astma. Astma kan forverres i pollensesongen. Ubehandlet pollenallergi øker sjansene for å pådra seg astma. Barneastma øker risikoen betraktelig for å utvikle KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) i voksen alder, særlig hos røykere (1). 

Målet for behandling av astma er å redusere eller fjerne symptomer, hindre tilstopping av luftveiene og maksimere lungefunksjon med minimale bivirkninger (2). Standard behandling for pasienter med symptomatisk astma inkluderer en korttidsvirkende beta2-agonist for symptomlindring ved behov, og profylakse med kortikosteroid inhalasjon. Noen ganger behandles pasienten med en langtidsvirkende beta2-agonist i tillegg (2). Andre legemidler som brukes inkluderer leukotrienantagonister og teofyllin. 

Hvordan kan akupunktur hjelpe ved astma? 

Cochrane collaboration undersøkte effekten av akupunktur for astma i 2003 uten å finne tilstrekkelig bevis for om akupunktur har effekt ved astma (McCarney 2003). Denne systematiske oversikten inkluderte narreakupunktur som kontrollgruppe, og det er debattert mye om gyldigheten av narreakupunktur som kontrollgruppe (Lundeberg 2009). McCarney bemerket også at i noen av astmastudiene var det inkludert akupunkturpunkter som tradisjonelt blir benyttet for behandling av astma i denne kontrollgruppen. Potensielt gir dette «bias» mot akupunktur, slik at man i virkeligheten sammenligner to aktive behandlingsformer. Altså er det vanskeligere å finne en statistisk forskjell mellom gruppene, enn hvis den ene gruppen i virkeligheten var en placebokontroll.

En kinesisk metaanalyse rapporterte at akupunktur kom bedre ut enn kontrollgruppen i de fleste subjektive og objektive mål på astma, men hvilken kontrollgruppe som ble benyttet ble ikke spesifisert (Yu 2012). En systematisk gjennomgang av laserakupunktur for barneastma inkluderte bare tre studier av lav kvalitet, og konkluderte med at man trenger mer forskning for å kunne trekke en konklusjon (Zhang 2012).  

Flere randomiserte kontrollerte forsøk (RCT), publisert etter McCarneys systematiske gjennomgang, har antydet at akupunktur er bedre enn ingen behandling, og kan også være et nyttig supplement til standard medisinsk behandling for astma (Reinhold 2014 Sheewe 2012, Choi 2010, Lin 2010, Mehl-Madrona 2007, Zhang 2007, Maa 2003). 

Noen studier viser også at akupunktur er overlegen placeboakupunktur (Karlson 2013, Chu 2007). I de fleste av disse studiene har pasientene følt seg bedre etter akupunktur selv om deres lungefunksjonstester ikke ble betydelig forbedret. Bruk av moxa (tørket burot som de fleste norske akupunktører også bruker), har i fire kinesiske RCT-studier vist å være et like godt alternativ til langsiktige astmamedisiner for å bedre lungefunksjon og subjektive symptomer (Chen 2013, Sang 2012, Ouyang 2011, Liang 2010). Akupunktur har også vist god effekt ved behandling av akutte astmaanfall; like god som inhalert salbutamol (Han 2012). 

Akupunktur har vist seg å være kostnadseffektivt for å bedre livskvalitet hos astmapasienter (Rheinhold 2014).  

Nyere forskning:

I et studie fra 2017, og som ble publisert i Journal of Complementary Medicine, konkluderte at pasienter med allergisk astma, som fikk akupunktur i tillegg til standard behandling, fikk redusert sine astmasymptomer og økt livskvalitet sammenlignet med kun standard behandling (Brinkhaus, 2017). 

Akupunktur antas å stimulere nervesystemet og føre til frigjøring av nevrokjemiske transportmolekyler. Disse biokjemiske endringene påvirker kroppens homeostatiske mekanismer, og fremmer fysisk og følelsesmessig velvære. 

Her kan du lese mer om virkningsmekanismene ved behandling med akupunktur.

Det finnes flere publiserte studier som undersøker hvilke mekanismer som kan være involvert i akupunkturens effekt ved astma:

  • Akupunktur kan ha regulatoriske effekter på slimhinne og cellulær immunitet hos pasienter med allergisk astma; for eksempel ved forandringer i nivåene av immunglobuliner, eosinofiler, T-lymfocytter og cytokiner (Yang 2013, Carneiro 2010, Joos 2000). 
  • Akupunktur kan redusere bronkial immun-mediert inflammasjon, særlig gjennom balansen mellom T-helpe 1 og 2 celler, og deres tilknyttede cytokiner (Carneiro 2010; Carneiro 2005, Jeong 2002). 
  • Akupunktur redusere betennelse generelt ved å fremme utskillelsen av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kavoussi 2007, Zijlstra 2003). 
  • Akupunktur kan regulere uttrykket til overflateproteiner, slik at det bidrar til å redusere motstanden i luftveiene i tillegg til å bidra til å modulere immunrespons (Yan 2010). 
  • Akupunktur kan hemme strukturelle endringer i luftveiene, og dermed redusere luftveismotstand, muligens ved å hemme T-type kalsiumkanalprotein i luftveienes glatte muskelceller (Wang 2012). 
  • Akupunktur kan muligens regulere gener og proteiner som styrer luftveienes inflammatoriske respons (Mo 2012, Xu 2012, Yin 2009) 
  • Akupunktur virker på områder i hjernen som reduserer følsomhet for smerte og stress, samt fremmer avslapning og deaktivering av den «analytiske» hjernen som er ansvarlig for angst og bekymring (Hui 2010). 

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser 

(1) http://www.naaf.no/no/astma/ 
(2) British Thoracic Society, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2009. British guideline on the management of asthma. A national clinical guideline. Revised edition 2012 [online]. Available: https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-information/asthma/btssign-guideline-on-the-management-of-asthma/ 
Brinkhaus B et al. J Altern Complement Med. 2017 Apr;23(4):268-277. doi: 10.1089/acm.2016.0357. Epub 2017 Mar 13.
Carneiro ER et al. Effect of electroacupuncture on bronchial asthma induced by ovalbumin in rats. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2005; 11(1): 127-34. 
Carneiro ER et al. Electroacupuncture promotes a decrease in inflammatory response associated with Th1/Th2 cytokines, nitric oxide and leukotriene B4 modulation in experimental asthma. Cytokine. 2010 Jun;50(3):335-40. 
Chen R et al. Curative effect of heat-sensitive moxibustion on chronic persistent asthma: a multicenter randomized controlled trial. J Tradit Chin Med. 2013 Oct;33(5):584-91. 
Choi JY et al. A randomized pilot study of acupuncture as an adjunct therapy in adult asthmatic patients. J Asthma. 2010 Sep;47(7):774-80. doi: 10.3109/02770903.2010.485665. 
Chu K.-A. et al. Acupuncture therapy results in immediate bronchodilating effect in asthma patients. Journal of the Chinese Medical Association 2007; 70(7): 265-8. 
Han J. Observation on effect of acupuncture at Yuji (LU 10) on the pulmonary function of patients with bronchial asthma and immediate efficacy of relieving asthma. Zhongguo Zhen Jiu. 2012 Oct;32(10):891-4. 
Hui KK et al. Acupuncture, the limbic system, and the anticorrelated networks of the brain. Auton Neurosci. 2010; 157(1-2): 81-90. 
Jeong HJ et al. Regulatory effect of cytokine production in asthma patients by SOOJI CHIM (Koryo Hand Acupuncture Therapy). Immunopharmacology and Immunotoxicology 2002; 24(2): 265-4. 
Joos S et al. Immunomodulatory effects of acupuncture in the treatment of allergic asthma: a randomized controlled study. J Altern Compliment Med 2000; 6(6): 519-25. 
Karlson G(1), Bennicke P. Acupuncture in asthmatic children: a prospective, randomized, controlled clinical trial of efficacy. Altern Ther Health Med. 2013 Jul-Aug;19(4):13-9. 
Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007; 6: 251-7. 
Liang C et al. Comparative observation on therapeutic effect of chronic persistent bronchial asthma treated with heat-sensitive moxibustion and medication. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Nov;30(11):886-90. 
Lin CH et al. Effects of acupuncture-like transcutaneous electrical nerve stimulation on children with asthma. J Asthma. 2010 Dec;47(10):1116-22. 
Maa S-H et al. Effect of Acupuncture or Acupressure on Quality of Life of Patients with Chronic Obstructive Asthma: A Pilot Study. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2003; 9(5): 659-70. 
Mehl-Madrona L et al. The Impact of Acupuncture and Craniosacral Therapy Interventions on Clinical Outcomes in Adults With Asthma. The Journal of Science and Healing 2007; 3(1): 28-36. 
McCarney RW et al. Acupuncture for chronic asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: CD000008. DOI: 10.1002/14651858.CD000008.pub2 
Mo L et al. Effects of acupoint injection of autoblood on expression of pulmonary transcription factor GATA 3 and T-bet proteins and genes in asthma rats. Zhen Ci Yan Jiu. 2012 Oct;37(5):357-62. 
Reinhold T et al. Acupuncture in patients suffering from allergic asthma: is it worth additional costs? J Altern Complement Med. 2014 Mar;20(3):169-77. 
Scheewe S et al. Acupuncture in children and adolescents with bronchial asthma: a randomised controlled study. Complement Ther Med. 2011 Oct;19(5):239-46. 
Song NC et al. Comparative study on effect of acupoint heat-sensitive moxibustion and Seretide on the symptoms of bronchial asthma at chronic persistent stage. Zhongguo Zhen Jiu. 2012 Jul;32(7):593-6. 
Wang Y et al. Influence of acupuncture on expression of T-type calcium channel protein in airway smooth muscle cell in airway remodeling rats with asthma]. Zhongguo Zhen Jiu. 2012 Jun;32(6):534-40. 
Xu YD et al. Proteomic analysis reveals the deregulation of inflammation-related proteins in acupuncture-treated rats with asthma onset. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:850512. 
Yan XK et al. Effect of acupuncture on SP-A expression in bronchoalveolar lavage fluid of asthmatic rats. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Aug;30(8):665-8. 
Yang YQ et al. Considerations for use of acupuncture as supplemental therapy for patients with allergic asthma. Clin Rev Allergy Immunol. 2013 Jun;44(3):254-61 
Yin LM et al. Use of serial analysis of gene expression to reveal the specific regulation of gene expression profile in asthmatic rats treated by acupuncture. Journal of Biomedical Science 2009; 16(1): 46. 
Yu L et al. Meta-analysis on randomized controlled clinical trials of acupuncture for asthma. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Sep;30(9):787-92. 
Zhang J et al. Laser acupuncture for the treatment of asthma in children: a systematic review of randomized controlled trials. J Asthma. 2012 Sep;49(7):773-7. 
Zhang WP. Effects of acupuncture on the pulmonary function and heart rate variability in different state of bronchial asthma. [Chinese] Chen Tzu Yen Chiu Acupuncture Research 2007; 32(1): 42-8. 
Zijlstra FJ et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003; 12(2):59-69.