Akupunktur og behandling av barn

Akupunkturforeningen krever at de som gir akupunkturbehandling til barn skal ha en grunnutdanning på 240 studiepoeng i medisin og akupunkturfag, og i tillegg en etterutdanning på minimum 50 timer, teori og praksis i behandling av barn.

Våre medlemmer skal innhente informasjon om barna har blitt utredet og diagnostisert av lege, bruk av medisiner, og eventuelt andre behandlinger de har hatt før de kommer til akupunkturbehandling.

I følge Akupunkturforeningens yrkesetiske retningslinjer skal forelder eller foresatt gi skriftlig samtykke til behandling dersom pasienten er under 16 år. Ved mangel på slikt samtykke skal ikke behandling utføres.