Pasientsikkerhet

Akupunktur er en svært trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede behandlere som praktiserer etter trygg og solid standard.

Sammenlignet med vestlig medisin er akupunktur mindre risikofylt, men skadene som kan forekomme er potensielt fatale. Den alvorligste skaden er punktering av indre organer. Det kan være en fare for infeksjon og overføring av smittsomme sykdommer hvis hygiene og sterilisering av nåler ikke følger sikre prosedyrer. Den største risiko for pasienten skyldes derfor behandlere som ikke er godt nok utdannet i henhold til vestlig medisin og tradisjonell kinesisk medisin.

Pasienter må garanteres faglig kompetent og sikker akupunkturbehandling. For fagets renommé og utvikling er det viktig at faget utøves kvalitetsmessig forsvarlig. Derfor bør det stilles minimumskrav for utdanning innen akupunktur og vestlig medisin. Akupunkturforeningen går inn for fire års utdanning, 240 studiepoeng. Selvstudier eller noen få timers helgekurs i akupunktur er uforsvarlig.

En australsk undersøkelse viser at det er signifikante forskjeller på antall bivirkninger for akupunktører med lang og kort utdanning. Studien konkluderer: ”The length of TCM education may be an important modifier of adverse events”. Også Verdens helseorganisasjon (WHO), World Health Assebly (WHA) og andre studier støtter dette funnet.

Og som sosial- og helsedepartementet uttrykte i forarbeidene til Lov om helsepersonell m.v. :

Hvis hensynet til pasientenes sikkerhet gjør det nødvendig at helsemyndighetene kan frata et helsepersonell retten til å utøve et yrke eller andre rettigheter, vil det være viktig at vedkommende yrkesgruppe gis autorisasjon”.

Derfor bør det stilles krav til utdanning både i klassisk akupunktur og i vestlig medisin for akupunktører.