Utdanning og faglig forsvarlighet

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er et problem for pasientsikkerheten, om pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også et problem i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Akupunkturforeningen har gjennom en årrekke arbeidet for å finne fram til et faglig forsvarlig nivå for utdanning i akupunktur. Vi har blant annet bidratt i en ekspertgruppe i Verdens helseorganisasjon (WHO): Guidelines on basic training and safety in acupuncture, 1999. Vi har også deltatt i den direktoratsoppnevnte arbeidsgruppen som utredet akupunkturutdanning i 2003/2004. Den førstnevnte gruppen anbefalte en utdanning på minimum 2500 timer, mens arbeidsgruppen i Sosial- og helsedepartementet endte med å anbefale en 4-årig bachelorutdanning.

Akupunkturforeningen har, på bakgrunn av nasjonalt- og internasjonalt arbeid, konkludert med at en 4-årig utdanning tilsvarende 240 studiepoeng, er det som er nødvendig for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Av disse studiepoengene skal 90 være i de medisinske fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære. En kvalifisert akupunktør som skal behandle pasienter med fysiske og psykiske sykdommer, skal etter vårt synspunkt minimum tilfredsstille disse kravene for å kunne gi en faglig forsvarlig behandling.

Akupunkturutdanning som kvalifiserer til medlemskap i Akupunkturforeningen

Akupunkturskoler som ønsker å bli godkjent av Akupunkturforeningen må kunne vise til at de følger Akupunkturforeningens: Retningslinjer for utdanning 2009.

Akupunkturhøyskolen ble etablert i 1984. I 2008 godkjente NOKUT bachelorgrad i akupunktur ved Akupunkturhøyskolen. Akupunkturforeningen har tidligere godkjent akupunktører fra Akupunkturhøyskolen og Nordisk Akupunkturskole. Begge skolene er nå en del av Høyskolen Kristiania, som har Nordens eneste godkjente bachelorutdanning i akupunktur.

#SolidUtdanning #KvalifiserteAkupunktører #Pasientsikkerhet