Utdanning og faglig forsvarlighet

Dessverre stiller myndighetene ingen utdanningskrav til terapeuter som behandler med nåler, og mange tilbyr slik behandling uten nødvendige kvalifikasjoner. Dette er ikke bare et problem i forhold til utviklingen av faget og profesjonen, men også for pasientsikkerheten, og om pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling.

Akupunkturforeningen har gjennom en årrekke arbeidet for å finne fram til et faglig, forsvarlig nivå for utdanning i akupunktur. Vi har blant annet bidratt i en ekspertgruppe i Verdens helseorganisasjon (WHO): Guidelines on basic training and safety in acupuncture, 1999. Vi har også deltatt i den direktoratsoppnevnte arbeidsgruppen som utredet akupunkturutdanning i 2003/2004. Den førstnevnte gruppen anbefalte en utdanning på minimum 2500 timer, mens arbeidsgruppen i Sosial- og helsedepartementet endte med å anbefale en 4-årig bachelorutdanning.

Akupunkturforeningen har, på bakgrunn av nasjonalt- og internasjonalt arbeid, konkludert med at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som er nødvendig for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Av disse studiepoengene skal 90 være i de medisinske fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære. En kvalifisert akupunktør som skal behandle pasienter med fysiske og psykiske sykdommer, skal etter vårt synspunkt minimum tilfredsstille disse kravene for å kunne gi en faglig forsvarlig behandling.

Akupunkturutdanning som kvalifiserer til medlemskap i Akupunkturforeningen

Akupunkturskoler som ønsker å bli godkjent av Akupunkturforeningen må kunne vise til at de følger Akupunkturforeningens: Retningslinjer for utdanning 2009.

Akupunkturhøyskolen ble etablert i 1984. I 2008 godkjente NOKUT bachelorgrad i akupunktur ved Akupunkturhøyskolen. Akupunkturforeningen har tidligere godkjent akupunktører fra Akupunkturhøyskolen og Nordisk Akupunkturskole. Begge skolene ble en del av Høyskolen Kristiania, som har vært Nordens eneste godkjente bachelorutdanning i akupunktur.

#SolidUtdanning #KvalifiserteAkupunktører #Pasientsikkerhet