Akupunkturforeningens forskningsfond

Akupunkturforeningen mener at mer og bedre forskning på akupunktur er viktig, både for vitenskapelig å verifisere det erfaringen har vist oss, og for å skaffe ny kunnskap. Akupunkturforeningen ønsker å stimulere til at gode og relevante studier på akupunktur blir gjennomført og har gjennom mange år derfor bygget opp et forskningsfond.

Hvert år deler Akupunkturforeningen ut forskningsmidler til foreningens medlemmer. Kun rentene av forskningsfondet kan deles ut hvert år. Dette utgjør et sted mellom kr. 5000 og 15000.

Hvem kan søke:
• Fullverdige medlemmer med doktorgrad.
• Fullverdige medlemmer under doktorgradsutdanning
• Fullverdige medlemmer som er med på forskningsprosjekter der veileder har forskningskompetanse og erfaring.

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse av studien det ønskes støtte til, samt en kostnadsoversikt.

Søknad om midler vedrørende publisering av artikkel i anerkjent tidsskrift. Kostnadsoversikt/regnskap for denne samt navn på tidsskrift og tidsrammer vedlegges søknaden. I etterkant ønsker vi artikkelen og regnskap tilsendt.

Send inn søknad til e-post info@akupunktur.no med utfyllende prosjektbeskrivelse innen utgangen av juni.

 

ExtraStiftelsen
ExtraStiftelsen støtter prosjekter innen medisinsk og samfunnsvitenskapelig forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Extrastiftelsens brede helseforståelse innebærer at et mangfold av prosjekter kan søke midler.

Legatsiden
Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Legathåndboken
Her kan du søke i Legathåndbokens over 2000 stipender! I papirversjonen av legathåndboken får du i tillegg til informasjon om stipendene, også informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon.