I 1981 ble den første utgaven av deQI publisert – den gang med et annet navn og en helt annen profil. Gjennom årenes løp og frem til i dag har tidsskriftet hatt en gradvis utvikling, fra å bli laget for hånd etter «klipp og lim»-prinsippet til å bli et tidsskrift med moderne design og lay-out – og nå videre fra print til digitalt.

Det har vært en stor layout- og designutvikling gjennom årene for medlemsbladet som har vært publisert for Akupunkturforeningen. Tiden har endret seg og nye trender har kommer. De første utgavene ble laget med en blanding av håndskrift og illustrasjoner, bruk av skrivemaskin og stiftemaskin, for videre å utvikle seg til en mer profesjonell trykksak med en moderne profil.

Tidsskriftets innhold og målsetting

Innholdet i tidsskriftet har naturligvis også utviklet seg, men tidsskriftets målsetting har alltid vært det samme – bidra til å fremme forståelse for akupunkturens innhold og virkemåte, informere om klinisk praksis, forskning og fagutvikling, bidra til å fremme helsepolitisk debatt, presentere fagartikler, fagpolitisk informasjon, intervjuer og nyheter av interesse for brukere og utøvere av tradisjonell kinesisk medisin og akupunktur.

Den aller første utgaven uten navn

Den aller første utgaven av tidsskriftet ble publisert i desember 1981 – uten navn. Det ble utlyst en navnekonkurranse og da neste utgave ble publisert i juni 1982 hadde tidsskriftet fått navnet «Akustikk». Senere ble det hetende Tidsskrift for Norsk forening for klassisk akupunktur før det igjen endret navnet til deQI.

Det var kanskje ikke så stor «tyngde» i lay-out og design den første tiden, derimot var det stor tyngde på artikkelforfatterne. Når vi ser tilbake finner vi artikler skrevet av i dag anerkjente fagfolk, lærere, lærebokforfattere, forelesere og såkalte «guruer» innenfor tradisjonell kinesisk medisin (TKM). De var opptatt av mye som har blitt en realitet i dag, men samtidig også problemstillinger som man fortsatt jobber med.

Tidsskriftets redaktører gjennom tidene

Tidsskriftets første redaktør var akupunktør Morten Sørlie. Han oppfordret alle medlemmene til å bidra med stoff slik at de etter hvert kunne få etablert et profesjonelt medlemstidsskrift med et godt og bredt innhold. Etter ham har det vært mange ulike redaktører, som igjen har hatt sine redaksjonskomiteer. Den røde tråden gjennom alle år har vært etterspørsel etter stoff fra medlemmene. Det er krevende å «sy sammen» en hel utgave uten hjelp fra innsendte bidrag. Mange redaktører har nok gått litt lei etter tapre forsøk på å få inn stoff til å dekke et variert og godt innhold i utgavene som har vært publisert gjennom tiden.

90-tallet

90-tallet var et viktig år for Norsk forening for klassisk akupunktur (NFKA), som på denne tiden var navnet på foreningen som utga tidsskriftet. Kravene til foreningens virksomhet og funksjon var blitt større og de måtte spille på alle ressursene de hadde. Det var mange viktige hendelser, både i foreningen og fagmiljøet ellers, og dette gjenspeiles også i tidsskriftets artikler.

Det var flere ulike redaktører gjennom dette tiåret. Artikler ble nå også presentert med bilde og presentasjon av artikkelforfatter for at leserne skulle bli kjent med skribenten. I 1996 ønsket man igjen en endring på layout, innhold og distribusjon – for at også andre enn kun foreningsmedlemmer skulle kunne lese tidsskriftet og orientere seg om akupunktur, og for å profilere seg som en seriøs samarbeidspartner for andre helsepersonellgrupper. Året etter ble tidsskriftet publisert med ny layout, nytt navn og en ny redaksjon. Det nye navnet ble deQI, og kunstneren May Cheng Zheng hadde kalligrafert det kinesiske tegnet for deqi, som ble en del av logodesignet.

Daværende foreningsleder Bernt Rognlien skrev:

«Den terapeutiske effekten av akupunktur er avhengig av deqi, at energien qi kommer til nålen så vevet næres og blokkeringer oppheves. En sterk qi som kan nære og bevege gir organismen vitalitet, vekst og motstandskraft. NFKA ønsker å sette akupunkturen på dagsorden, derfor deQI».

Videre skrev Eli Bjørneby fra redaksjonskomiteen:

«Deqi – nålefølelsen, er selve tegnet på at akupunkturnålen er i kontakt med energien i punktet. Et symbol for foreningen og redaksjonsutvalget på å være i kontakt med miljøet – som er et viktig formål med tidsskriftet».

I 1998 fikk deQI sin første ekstern redaktør, Ellen Wennewold Aas, som den gang gikk siste året på Journalisthøyskolen i Oslo. Hun kjente ikke så godt til fagmiljøet, men hadde med seg akupunktørene Tore Eikeland og Kirsten Rypdal, som dannet en redaksjonskomite og bistod med fagkorrektur. Wennewold Aas ønsket å gjøre tidsskriftet mer leservennlig og engasjerende, og samtidig opprettholde og videreutvikle et spennende, levende og kvalitetsbevisst faglig tidsskrift. Hun fulgte også åndsverkloven, og det ble nå slutt på å hente saker og bilder fra andre magasiner eller fra internett, uten samtykke fra opphavsmann.

Da Wennewold Aas takket for seg skrev hun:

«Redaktørvervet i tidsskriftet har ikke vært av den hissige tangoen mellom medlemmer med ulike synspunkter som jeg etterlyste i første nummer, ei heller den energiske foxtroten av nye forskningsartikler som vi alle har ønsket oss. Derimot har jeg blitt god i slowdance dette året, for selv om viljen er god, er det fremdeles nokså trått med stoff som kommer inn».

2000-tallet

I år 2000 overtok Magnhild Bugge som redaktør og det ble nå en endring fra illustrasjoner til foto på forsiden, og i 2002 ble den første fargeforsiden publisert, med foto fra disputasen til Terje Alræk – den første i Norge med doktorgrad i akupunktur.

I 2005 ble NFKA og Norske akupunktørers hovedorganisasjon (NAHO) slått sammen til èn organisasjon og det nye navnet ble Norsk akupunkturforening (NAFO). Dette var også den siste utgaven for Bugge som redaktør. Fra og med neste utgave var det undertegnede og daværende generalsekretær Kari Bente Sørlie som ble nye redaktører og man begynte igjen smått å introduserte ny lay-out, design og ny skrifttype i bladet.

Anders Bayer som hadde stått for layout de siste 7 årene sluttet etter 2005, og grafisk designer Tina Fjotland overtok layout-arbeidet etter ham. Hun «arvet» da den designprofilen som tidsskriftet hadde på den tiden, men endret gradvis på dette de neste årene. Etter tre utgaver gikk Sørlie av som redaktør og undertegnede fortsatte som redaktør alene, frem til siste publiserte utgave på papir i 2022, sammen med designer Tina Fjotland.

Medlem i Fagpressen

I 2008 ble deQI medlem i Fagpressen – det var viktig i forhold til troverdighet og bekreftelse på at man er en seriøs nyhetsformidler. Det stilles krav til en faglig-etisk standard, bl.a som krav om tilslutning til Redaktørplakaten, Vær varsomplakaten og tekstreklameplakaten.

Ny logo og endringer i designet

I 2011 endret Norsk akupunkturforening navn til Akupunkturforeningen. Nye hjemmesider ble lansert med ny layout, logo og nye farger, og i 2013 var tiden igjen moden for et lite «ansiktsløft» også for deQI. Design er en viktig del av et tidsskrifts identitet, av hvordan det oppfattes og leses. Den visuelle formgivningen skal tilrettelegge materialet slik at leserne får en best mulig opplevelse gjennom layout, typografivalg og bildebruk. Tiden var nå også inne for å gi slipp på det kalligraferte symbolet til kunstneren May Cheng Zheng, som hadde fulgt med på forsiden siden 1997. Det var mange runder rundt dette, om det var riktig å gi slipp på dette symbolet, men endte med at den nye profilen måtte fullføres helt. Det ble derfor erstattet med en helt ny logomodul.

En krevende jobb for redaktørene

Det eneste som har holdt seg stabilt helt siden tidsskriftet så dagens lys, er hjertesukk fra redaktørene etter bidrag fra lesere og medlemmer. Og under undertegnedes tid har det dessverre ikke vært noen unntak. Selv om det er en krevende jobb å samle stoff til hver utgave, er det samtidig også spennende å kunne holde seg godt orientert om det som rører seg i fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt. Man skal også forsøke å formidle mest mulig av det som skjer på en god måte, som å møte nye akupunktører og bli kjent med det de driver med, og formidle aktuelle saker som pågår innad og utenfor foreningen.

Fra papirutgave til digitale utgaver

Det er synd at man har måttet kuttet ned på antall utgaver pr år de siste årene, og at man til slutt har måttet beslutte å avvikle papirutgaven på grunn av høye kostnader knyttet til dette. Mange tidsskrift har derimot i løpet av de siste årene blitt lagt om fra papirutgave til digitale utgaver, og det er nok den veien det går for de fleste.

deQI vil nå videre i første omgang ikke bli publisert som en «kopi» av papirutgaven, hvor det samme innholdet publiseres og ved at man kan bla seg gjennom en hel utgave. Det er opprettet en egen side for deQI på Akupunkturforeningens nettside, hvor det vil bli publisert ulike artikler fortløpende. Noen artikler vil bli publisert på lukket medlemsside, og noen artikler vil bli publisert åpent, slik at de også kan deles videre. Vi starter på nyåret med å publisere noen utvalgte fagartikler fortløpende, samt aktuelle saker i tiden, så ser vi hvordan dette blir mottatt og hva som er ønske for veien videre i forhold til funksjon og form for publisering.