Pasientinformasjon: Menstruasjonssmerter/dysmenorè og akupunktur

Dysmenoré betyr smertefull menstruasjon, og det skilles mellom primær dysmenorè (dvs. uten noe organisk patologi) og sekundær dysmenorè (dvs. assosiert med en patologisk tilstand, slik som endometriose eller ovariecyster). Smerten varer vanligvis mellom 8 -72 timer (1).

Unge kvinner har større sannsynlighet for sterke menstruasjonssmerter, enn litt eldre kvinner som har primær dysmenoré. Primær dysmenoré forekommer hyppig i tiden etter puberteten og frem til midten av 20-årene, mens sekundær dysmenoré oftest inntreffer hos kvinner mellom 30 og 40 år. Sekundær dysmenoré tenderer å være mindre vanlig hos ungdom, mulig fordi primærårsaken ikke har brutt ut enda.

Mellom 25-50% av voksne kvinner og 75% av ungdom opplever smerte i forbindelse med menstruasjon (2,3). 10-15 prosent er så smertepåvirket at de er arbeidsuføre, én eller flere dager per måned. Tilstanden er også den vanligste årsaken til gjentatt fravær fra skole hos tenåringsjenter (4).

De vanligste symptomene er markante krampesmerter i midtre, eller nedre del av magen. Tilstanden kan også føre til smerter i korsryggen og nedover beina. Noen blir kvalme og kan kaste opp. Andre får hodepine og ørhet/svimmelhet. De fleste opplever at smertene starter når blødningen kommer, eller noen timer før, og er på sitt verste når blødningen er kraftigst (5).

Årsaken til primær dysmenoré er ukjent. Man antar at det skyldes rikelig utskillelse av stoffer som kalles prostaglandiner i slimhinnen i livmoren. Sekundær dysmenoré er en følge av tilstander i underlivet/bekkenet som f.eks endometriose, muskelknuter i livmor (myomer), livmorhalsbetennelse (cervicitt) eller irritasjoner i slimhinnen som f.eks som følge av kobberspiral.

Konvensjonell behandling avhenger av årsaken til smertene, men inkluderer først og fremst smertestillende medikamenter som NSAIDs og evt. paracetamol, men mange rapporterer bedre effekt av varmebehandling enn ved bruk av paracetamol. P-piller eller et gestagenholdig livmorinnlegg er også et alternativ dersom man også har behov for prevensjon (4, 5).

Akupunktur og smertefull menstruasjon

Akupunktur kan benyttes som behandling for kvinner med menstruasjonssmerter. Behandling kan benyttes både i akutt situasjon (i perioden når kvinnen har menstruasjonssmerter) og forebyggende behandling (perioden før og etter menstruasjon). Akupunktøren vil også forsøke å redusere eventuelle andre plager som er relatert til menstruasjonen, som f.eks hodepine og kvalme.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen. Finn din akupunktør MAF her.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og smertefull menstruasjon/dysmenorè, se faktaarket for helsepersonell.

 

Referanser:

(1) Fraser I. Prostaglandins, prostaglandin inhibitors and their roles in gynaecological disorders. Bailliere’s Clinical Obstet Gynaecol 1992;6:829-57.

(2) Zondervan KT et al. The prevalence of chronic pelvic pain in the United Kingdom: a systematic review. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:93-9

(3)Harlow SD, Campbell OM. Epidemiology of menstrual disorders in developing countries: a systematic review. BJOG 2004;111:6-16.

(4) https://nhi.no/symptomer/kvinne/menstruasjonssmerter-dysmenore/?page=1

(5) https://helsenorge.no/sykdom/underliv/menstruasjon-og-smerter