Pasientinformasjon: Søvnløshet og akupunktur

Insomni, eller søvnløshet, er den vanligste søvnforstyrrelsen. Søvnløshet som ikke skyldes en organisk årsak er definert som en tilstand av utilfredsstillende mengde og/eller søvnkvalitet som varer i en lengre periode (1). Insomni kjennetegnes av dårlig, eller lite søvn, enten på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn, tidlig oppvåkning på morgenen eller at man opplever at søvnen er av dårlig kvalitet. Noen opplever alle disse søvnplagene, mens andre sliter kun med et av symptomene, for eksempel innsovningsvansker.

Søvnforstyrrelser inkluderer innsovningsvansker, lett oppvåkning fra søvnen eller for tidlig oppvåkning om morgenen (1,3).

Ifølge en intervju undersøkelse av Office of National Statistics, rapporterte rundt 29% av voksne at de opplever søvnproblemer i uken. Søvnproblemer er mer vanlig hos kvinner (34%) enn menn (24%) (2).

Behandling av søvnløshet er avhengig av både varighet og symptomer. Pasienter bør motta råd om hensiktsmessige rutiner for å oppmuntre til god søvn, slik som å unngå sentralstimulerende midler, vedlikeholde vanlig søvnmønster, samt sove i et egnet miljø for søvn (4).

Gode søvnvaner fremmer bedre søvn og forebygger framtidige søvnproblemer – du kan lese mer om tipsene her.

Andre ikke-medikamentelle tiltak, som for eksempel kognitiv atferdsterapi, brukes til behandling av vedvarende søvnløshet (5).

Legemidler for å indusere søvn (hypnotika) kan gi lindring av symptomer ved søvnløshet, men behandler ikke underliggende årsak. Faginstanser har lenge gjort oppmerksom på at bruk av sovemidler for søvnløshet bør begrenses til kortvarig bruk for pasienter i akutt krise. Hypnotika kan ha mange uønskede bivirkninger, slik som risiko for avhengighet, ustøhet og sløvhet (4).

Akupunktur og søvnløshet

Akupunktur kan trygt benyttes i forbindelse med søvnløshet og bør anses som et mulig behandlingsalternativ, også ved siden av eksisterende behandlingstiltak. Det antas at man med akupunktur kan stimulere nervesystemet og deler av hjernen, slik at man får en følelse av fysisk og psykisk velvære, og reduserer stress. Det har vist seg at ved å stimulere visse akupunktur­punkter så kan deler av hjernen påvirkes slik at følsomhet for smerte og stress reduseres, og fremmer søvn.

I tillegg å gi akupunktur vil akupunktøren også en gi veiledning i forhold til å bedre søvnrutiner og livsstilsendringer som kan være nyttig ved søvnløshet.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og søvnløshet, se faktaarket for helsepersonell.

 

Referanser:

1) World Health Organization 2007. International Statistical Classification of Disease 10th revision (ICD-10) [online]. Available: http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/

2) Office of National Statistics 2000. Psychiatric Morbidity among Adults living in Private Households. [online] Available: http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_health/psychmorb.pdf

3) American Psychiatric Association, 2000. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th Ed., Text Revision). Washington DC: American Psychiatric Association.

4) Joint Formulary Committee. British National Formulary. Edition 58. London: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain and British Medical Association, September 2009.[online]. Technology appraisal 77.Available: http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/TA077fullguidance.pdf

5) Curran HV et al. Older adults and withdrawal from benzodiazepine hypnotics in general practice: effects on cognitive function, sleep, mood and quality of life. Psychol Med 2003; 33: 1223-37.

6) https://helsenorge.no/sykdom/sovnproblemer/sovnloshet-insomni