Pasientinformasjon: Depresjon og akupunktur

Depresjon er en ubalanse i signalstoffene i hjernen som resulterer i en opplevelse av gledeløshet og lavt stemningsleie. Man har liten interesse for aktivitet som før var gøy og mangel på overskudd. Dette er følelser som de fleste kjenner på av og til, men for å få en diagnose må tilstanden ha hatt en varighet på over to uker.

Når en person har en klinisk depresjon, kan disse problemene bli kroniske eller tilbakevendende og vil forstyrre dagliglivet. Depresjon kan også føre til andre symptomer som nedstemthet, tap av interesse for morsomme aktiviteter, angst, irritabilitet, lav selvfølelse, forstyrret søvn eller appetitt, vektendring, tretthet, manglende motivasjon, nedsatt konsentrasjon eller sexlyst, fysisk smerte og selvmordstanker.

Depresjon skyldes ofte en kombinasjon av genetiske, biokjemiske, miljømessige og psykologiske faktorer. Lidelsen kan utløses av stressende hendelser, som for eksempel sorg, sykdom, samlivsproblemer eller økonomiske vanskeligheter.

Psykologisk behandling er det viktigste elementet i behandlingen. Kognitiv atferdsterapi brukes mest og viser seg å ha god effekt, enten det er gjennom digitale løsninger eller direkte kontakt med en terapeut. Fysisk trening har også vist seg å ha en gunstig effekt på depresjon (1, 2, 3).

Akupunktur og depresjon

Depresjon er en vanlig plage som flere pasienter oppsøker akupunktur for. Akupunktur kan trygt kombineres med medisinsk behandling, som anti-depressive medikamenter og psykoterapi. Dersom man er plaget med ubehagelige bivirkninger fra medikamentell behandling, kan akupunktur også benyttes i forsøk på å redusere plagene.

Det antas at man med akupunktur kan stimulere nervesystemet og deler av hjernen. En slik påvirkning kan resultere i en følelse av fysisk og psykisk velvære. Det kan se ut til at ved å stimulere visse akupunktur­punkter så kan deler av hjernen påvirkes slik at følsomhet for smerte og stress reduseres.

I tillegg til å gi akupunktur vil akupunktøren også en gi en veiledning i forhold til eventuelle kostholdsendringer, trening, bedre søvnrutiner og livsstilsendringer som kan være nyttig for å bedre depresjonen.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan behandle med nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen. Finn din kvalifiserte akupunktør MAF her.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om depresjon og akupunktur, se faktaark for helsepersonell.

Referanser:
(1) https://www.psykologforeningen.no/foreningen/aktuelt/aktuelt/hva-er-depresjon
(2) https://www.helsebiblioteket.no/innhold/nasjonal-faglig-retningslinje/voksne-med-depresjon
(3) https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/depresjon/depresjon-en-oversikt/?page=all
Oppdatert 23. februar 2023.