Pasientinformasjon: Depresjon og akupunktur

Depresjon er en forstyrrelse i hjernen og oppleves som gledeløshet, lav interesse for aktivitet som før var gøy, lite energi og lavt stemningsleie. Dette er følelser som de fleste kjenner på av og til, slik at for å få en diagnose så må tilstanden ha hatt en varighet på over to uker. Minst 25% av kvinner og 15% av menn i Norge, vil i løpet av livet oppleve en depresjon som trenger behandling.

Når en person har en klinisk depresjon, kan disse problemene bli kroniske eller tilbakevendende og vil forstyrre dagliglivet. Depresjon kan også føre til andre symptomer som nedstemthet, tap av interesse for morsomme aktiviteter, angst, irritabilitet, lav selvfølelse, forstyrret søvn eller appetitt, vektendring, tretthet, manglende motivasjon, nedsatt konsentrasjon eller sexlyst, fysisk smerte, og selvmordstanker (1,2).

Depresjon skyldes sannsynligvis en kombinasjon av genetiske, biokjemiske, miljømessige og psykologiske faktorer. Lidelsen kan utløses av stressende hendelser, som for eksempel sorg, sykdom, samlivsproblemer eller økonomiske vanskeligheter.

Depresjon behandles med medikamenter (SSRI), men over halvparten responderer ikke så godt på disse (3). Psykologisk behandling er det viktigste elementet i behandlingen. Kognitiv atferdsterapi brukes mest og viser seg å ha god effekt selv over internett uten direkte kontakt med en behandler. Fysisk trening har også vist å ha en gunstig effekt på depresjon (4).

Akupunktur og depresjon

Depresjon er en vanlig plage som flere pasienter oppsøker akupunktur for. Akupunktur kan trygt kombineres med medisinsk behandling, som anti-depressive medikamenter og psykoterapi. Dersom man er plaget med ubehagelige bivirkninger fra medikamentell behandling, kan akupunktur også benyttes i forsøk på å redusere plagene.

Det antas at man med akupunktur kan stimulere nervesystemet og deler av hjernen. Ved en slik påvirkning kan resultere i en følelse av fysisk og psykisk velvære. Det har vist seg at ved å stimulere visse akupunktur­punkter så kan deler av hjernen påvirkes slik at følsomhet for smerte og stress reduseres.

I tillegg til å gi akupunktur vil akupunktøren også en gi en veiledning i forhold til eventuelle kostholdsendringer, trening, bedre søvnrutiner og livsstilsendringer som kan være nyttig for å bedre depresjonen.

Hvordan stilles en kinesisk medisinsk diagnose?

Akupunktur er en persontilpasset behandling der diagnostikk, behandling og oppfølging er skreddersydd for hver pasient med sine egne særtrekk, symptomer og preferanser under hvert trinn av behandlingen. Under første konsultasjon blir det foretatt et grundig intervju som sammen med de funnene man gjør i klinisk undersøkelse; som er generell observasjon, palpasjon (kjenne/undersøkes med hendene), vurdering av puls og tunge, gir dette akupunktøren et grunnlag for å stille diagnose. Opplysningene som kommer frem blir ført i en journal. Akupunkturforeningens medlemmer plikter å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Diagnosen er utgangspunktet for akupunktørens behandlingsstrategi og valg av akupunkturpunkter og hvordan disse skal stimuleres.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om depresjon og akupunktur, se faktaark for helsepersonell.

Referanser:

(1) Mintel/YouGov. Depression poll commissioned by the British Association for Counselling and Psychotherapy. 2006 Apr.

(2) Stewart DE, Gucciardi E, Grace SL; Depression. BMC Women’s Health. 2004 Aug 25;4 Suppl 1:S19.

(3) FavaMDiagnosis and definition of treatment-resistant depression. Biol Psychiatry 2003; 53: 649- 59.  http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3223(03)00231-2

(4) https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/depresjon/depresjon-en-oversikt/?page=5