Pasientinformasjon: Angstlidelser og akupunktur

Angstlidelse er en tilstand der hovedsymptomet er angst eller frykt. Symptomene utløses lett og reaksjonen er sterkere enn det situasjonen tilsier. Hjertebank, skjelving, svette, brystsmerter, svimmelhet og pusteproblemer er vanlige symptomer ved angst. Ca 25% av befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet (2).

Angstlidelser deles ofte inn i undergruppene separasjonsangst, spesifikke fobier, generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse, panikkangst, tvangstanker – og handlinger og posttraumatisk stress-syndrom (2). Depresjon og angst opptrer ofte sammen, men angstlidelser utvikles oftere tidligere enn depresjon. Angst kan uttrykke seg som vedvarende bekymringer, uro, rastløshet og irritabilitet (generalisert angst), eller kan komme som plutselige anfall (panikkangst) (1). De fleste som opplever angst utvikler unnvikelsesatferd og unngår ofte steder eller situasjoner de tror vil fremkalle angsten. Unnvikelsesatferden er en sentral årsak til at angsten opprettholdes (1).

Hensikten med behandling er å få kontroll over angsten og lære mestringsstrategier som gir en følelse av større kontroll. Dette kan ta tid. Kognitiv terapi har vist seg å være mer effektiv enn annen psykoterapi og like god som medikamentell behandling (3). Den mest vanlige behandlingen er medikamenter (3,1 %), etterfulgt av samtaleterapi (2,9 %) og innleggelse (0,8 %). Alle medikamenter som brukes for lidelsen (psykofarmaka) har bivirkninger, og mange av bivirkningene er så store at pasientene slutter med behandlingen. 

Akupunktur og angstlidelser

Akupunktur kan trygt kombineres med den vanlige medisinske behandlingen for angst, som medikamenter eller kognitiv terapi. Dersom man er plaget med ubehagelige bivirkninger fra medikamentell behandling, kan akupunktur også benyttes i forsøk på å redusere plagene.

Akupunktur kan anses som et mulig behandlingsalternativ ved siden av eksisterende behandlingstiltak. Det antas at man med akupunktur kan stimulere nervesystemet og deler av hjernen, slik at man får en følelse av fysisk og psykisk velvære.

I tillegg å gi akupunktur vil akupunktøren også en gi veiledning i forhold til eventuelle kostholdsendringer, trening, bedre søvnrutiner og livsstilsendringer som kan være nyttig for å redusere stress.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling en til to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan behandle med nåler. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Dette er kravene for at en akupunktør kan bli fullverdig medlem i Akupunkturforeningen i dag.

Finn din akupunktør MAF her.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om angstlidelser og akupunktur, se faktaark for helsepersonell.

Referanser:

(1) http://www.fhi.no/tema/angstlidelser/fakta-om-angstlidelser

(2) http://www.fhi.no/dokumenter/68675aa178.pdf Denne koster 140 kr å laste ned

(3) http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/psykisk-helse/generalisert-angst-behandling-9093.html

(4) http://tidsskriftet.no/article/3274444

https://nhi.no/symptomer/psyke-og-sinn/angst-veiviser/