Pasientinformasjon: Frozen shoulder og akupunktur

Frozen shoulder (adhesiv kapsulitt) er en vanlig, smertefull og noen ganger invalidiserende tilstand som kan vare i måneder eller år. Rundt 2% av voksne (1) får frozen shoulder. De karakteristiske symptomene er smerte, stivhet og begrensning i både aktive og passive skulderbevegelser (spesielt ekstern rotasjon av leddet)(2). Dette kan være alvorlig nok til å gjøre vanlig aktivitet vanskelig som for eksempel ved bilkjøring og ved påkledning, og mange har problemer med å få nok søvn på grunn av smerten. Noen har også utfordringer med å jobbe.

Det er ingen universell akseptert definisjon av frozen shoulder og årsaken vet man ikke med sikkerhet (3,4). Frozen shoulder er mest vanlig hos personer i alderen 40-60 år, og inntil 20 % av de som rammes vil senere utvikle frozen shoulder også i den andre skulderen (5). Risikofaktorer inkluderer alder, skulder traumer og kirurgi, diabetes, hjerte og kar sykdommer og stoffskiftesykdommer. Kvinner er mer utsatt for å få frozen shoulder (6).

Behandlingen tar sikte på å lindre smerte og øke bevegelighet i leddet (2). Vanlige behandlingsmetoder er smertestillende og ikke-steroide antiinflammatoriske medikamenter, lokal kortisoninjeksjon og fysioterapi.

Akupunktur og frossen skulder

Akupunktur kan redusere smerte, betennelse, muskel- og leddstivhet og kan derfor hjelpe i behandlingen av frozen shoulder ved å øke blodsirkulasjonen og stimulere nerver i muskler og vev. Akupunktur kan også benyttes i kombinasjon med fysioterapi og eventuell medikamentell behandling.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og frozen shoulder, se faktaark for helsepersonell.

 

Referanser:

(1) Lundberg BJ. The frozen shoulder. Acta Orthop Scand 1969; 119: 1-59.

(2) Need patients be stuck with frozen shoulder. DTB 2000; 38: 86-8

(3) Neviaser TJ. Adhesive capsulitis. Orthop Clin North Am 1987; 18: 439-43.

(4) Bunker TD. Frozen shoulder: unravelling the enigma. Ann R Coll Surg Engl 1997; 79: 210-3.

(5) Harryman DT et al. The Stiff Shoulder. In: Rockwood Jr CA, Matsen III FA (Eds). The Shoulder. Second edition. USA: WB Saunders, 1998.

(6) Speed C. Shoulder Pain. Clinical Evidence. Search date February 2006.