Pasientinformasjon: Graviditet, fødsel og akupunktur

Det varierer hvordan kvinner opplever endringene i kroppen i et svangerskap og om de opplever plager i svangerskapet. Noen ganger er plagene små og til å leve med, mens det i andre tilfeller kan være behov for egne tiltak.

Typiske plager i svangerskapet er kvalme, oppkast, tretthet, søvnproblemer, halsbrann, humørsvingninger, forstoppelse, bekkenløsning og ryggsmerter. Det kan også være plager som urininkontinens – eller ufrivillig vannlating som kan ramme kvinner både før og etter fødsel, utflod, soppinfeksjon i underliv, åreknuter, hemoroider, leggkramper og ødemer (1).

Mellom 7 prosent og 13 prosent av fødende kvinner utvikler fødselsdepresjon. I Norge betyr dette at mellom 4000 og 8000 kvinner utvikler fødselsdepresjon hvert år. Selv om denne tilstanden ofte omtales som fødselsdepresjon eller barseldepresjon, starter rundt en tredjedel av disse depresjonene i svangerskapet (2, 3).

Førstegangsfødende og kvinner med høyt blodtrykk før svangerskapet har økt risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning. Enkelte kvinner får høyt blodtrykk i graviditeten uten at det utvikles videre til svangerskapsforgiftning. Svangerskapsforgiftning oppstår som oftest i siste halvdel av svangerskapet og rammer 2-3 prosent av alle gravide i Norge (2).

Noen medisiner påvirker fosterutviklingen på uheldig måte. Derfor er det viktig å være forsiktig og ikke bruke medisiner uten god grunn. Tommelfingerregelen er at leger ikke skal skrive ut legemidler for svangerskapskvalme i første trimester, altså de første tre månedene av svangerskapet. Behandlingen ved svangerskapskvalme (som oftest er verst de tre første månedene) er selvhjelp som å spise lite og ofte, drikke rikelig med væske etc. Ingefær og akupunktur kan også forsøkes (4).

Ryggsmerter og smertefull bekkenløsning plager mange gravide. Tilrettelagt behandlingsopplegg med øvelser hos fysioterapeut kan være til hjelp. Øvelser i vann, akupunktur og massasje kan også vurderes for å lindre smertene (1).

For mer informasjon om tips og råd ved svangerskapsproblemer, kan du lese her.

Fødselen starter for de fleste innen 2 uker, før eller etter, den estimerte termindato som er i uke 40 av svangerskapet. Fødselen starter som oftest med rier. Hvor lang tid fødselen vil ta, vil variere fra kvinne til kvinne. Kvinner opplever fødselsforløpet svært forskjellig, og behovet for å lindre smertene vil derfor variere.

Smertelindrende tiltak under fødsel uten legemidler er blant annet varmt bad eller dusj, massasje, steriltvannspapler, avspenning og akupunktur.

Regional bedøvelse, epidural- eller fødespinalbedøvelse benyttes ved om lag en tredjedel av fødslene i Norge (5).

Graviditet, fødsel og akupunktur

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere i Norge. Akupunktur er blant annet anbefalt i de norske retningslinjer for behandling av svangerskapskvalme (6).

I revidert utgave av Legeforeningens veileder i fødselshjelp (februar 2020), står blant annet akupunktur nevnt som behandling ved smertelindring under fødsel, stimulering av rier som dermed kan forkorte fødselsforløpet, ved fastsittende placenta etter fødsel og ved smertelindring ved bekkenleddsmerte (bekkenløsning) (7).

Norsk legemiddelhåndbok nevner også akupunktur ved behandling av bekkenløsning og kvalme (8, 9).

Flere fødeavdelinger i Norge tilbyr akupunktur som behandling. Det er jordmødre med spesialkompetanse i akupunktur og fødsel som utøver behandlingen.

En akupunktør MAF har kompetanse i behandling av gravide, både for deres plager i svangerskapet og ved smertelindring under fødsel.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen. Finn din akupunktør MAF her.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om forskning på akupunktur, graviditet og fødsel, se faktaarket for helsepersonell.

Referanser:

1) https://www.helsenorge.no/gravid/vanlige-plager-under-graviditeten/
2) https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/svangerskap/
3) https://www.helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/fodselsdepresjon/
4) https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/gynekologi/svangerskapskvalme
5) https://www.helsenorge.no/fodsel/smertelindring-under-fodsel/
6) https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/palliasjon/symptomer-og-tilstander/kvalme
7) https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/?fbclid=IwAR3SmSYigf9C6of0k0TnftX9IrNK6n1bNQyRa7Bn4sPIuAVtB3DLk3_O8WI
8) https://www.legemiddelhandboka.no/T15.1.6/Bekkenl%C3%B8sning
9) https://www.legemiddelhandboka.no/T15.1.1/Kvalme