Pasientinformasjon: Fibromyalgi og akupunktur

Fibromyalgi er en tilstand med diffust utbredt smerte, samt en rekke uspesifikke symptomer med varighet i minst 3 måneder. Tilstanden utvikler seg over tid og finnes hos cirka tre prosent av befolkningen i Norge. Norge er blant de land som har høyest forekomst av fibromyalgi og det er flest kvinner som får diagnosen og andelen pasienter som faller ut av arbeidslivet på grunn av fibromyalgi er relativ stor. Pasienter med fibromyalgi utgjør en stor andel av nye uføretrygdede.

Noe av forklaringen av fibromyalgi er en forstyrrelse i sentralnervesystemets regulering av smerte. Mange som har fibromyalgi kan fortelle at de utviklet smertetilstanden etter langvarige ytre fysiske og psykiske påkjenninger, som for eksempel etter et alvorlig sykdomsforløp, en opprivende skilsmisse eller etter en ulykke.

Diagnosen blir definert etter bestemte kriterier, og baserer seg på pasientens fortelling og legens undersøkelse av pasienten. Kriteriene krever utbredte muskelsmerter med varighet i minst 3 måneder. Vanlige plager i tillegg til muskelsmertene er søvnforstyrrelser, humørsvingninger, indre frost, hodepine, nummenhet, hovenhetsfølelse, synsforstyrrelser, opplevelse av å ha «klump» i halsen, forverring ved psykisk press/uro eller stress, øresus, munntørrhet, svimmelhet og kvalme. Noen kvinner har også en smertefull og sensitiv urinblære og må tisse ofte.

En rekke tilstander, slik som irritabel tarm, kronisk underlivssmerte, endometriose, kjeveleddsdysfunksjon, revmatiske sykdommer, migrene, depresjon, angst og posttraumatisk stresslidelse kan forekomme samtidig med fibromyalgi. Irritabel tarm syndrom er særlig hyppig hos personer med fibromyalgi.

Det ser ut til at totalt fravær fra arbeid ofte fører til økning av plagene på sikt, sammenlignet med personer som fortsetter i jobb. Det kan derfor være av stor betydning å klamre seg til arbeidet, for eksempel ved gradert sykmelding eller gradert uførhet i stedet for fullstendig fravær.

Det finnes ingen helbredende medisinsk behandling, og tradisjonelle smertestillende medikamenter har hos de aller fleste liten effekt. Det er vist at medisiner av gruppen trisykliske antidepressiver kan være nyttig, selv om man ikke er deprimert.

Best vitenskapelig bevis for lindring med ikke-medikamentell behandling finnes for fysisk trening. Kognitiv terapi kan redusere smerte, heve stemningsleiet og bedre livskvalitet. Akupunktur kan bidra til smertelindring. Mindfulness kan være nyttig for noen. Treningsformen Tai Chi (Taijiquan) viser seg og ha samme, eller bedre effekt, enn aerob trening (1, 2, 3).

Kan akupunktur hjelpe ved fibromyalgi?

I april 2021 ble NICE Guidelines for kroniske smerter oppdatert. Trening, kognitiv terapi, akupunktur og/eller antidepressiva er anbefalt behandling ved kroniske smerter.

I Norge blir akupunktur nevnt som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere i Norge, blant annet kroniske korsryggsmerterTMD-kjeveleddssmerterbekkenleddsmerte (bekkenløsning)episodisk spenningshodepinenakkesmerter, migrene og fibromyalgi.

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med fibromyalgi. Målet med behandlingen består i å forsøke å lindre smerte. Dersom pasienten har andre plager som for eksempel søvnforstyrrelser, slitenhet, irritabel tarm, stress etc. vil akupunktøren også forsøke å bedre dette gjennom behandlingen.

En akupunktør vil ofte gi forslag til livsstilsendringer dersom dette kan bidra til at pasienten blir bedre. Mange kan i tillegg til akupunkturbehandling, ha nytte av opptrening i samarbeid med en fysioterapeut eller en personlig trener. Avspenningsøvelser og psykoterapi kan også være til god hjelp for å bygge opp ny tro på egen helse og finne bedre mestringsstrategier, noe som kan ha en positiv innvirkning både på humør og symptomer.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen. Finn din akupunktør MAF her.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om forskning på akupunktur og fibromyalgi, se faktaarket for helsepersonell.

Sist oppdatert: 16/9 2021.

 

Referanser:
(1) https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/ulike-muskelsykdommer/fibromyalgi-oversikt/?page=all
(2) https://www.helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/fibromyalgi/#behandling
(3) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/fysmed-og-rehab/tilstander-og-sykdommer/ulike-sykdommer/fibromyalgi