Pasientinformasjon: Øvre luftveisinfeksjon og akupunktur

Akutt øvre luftveisvirusinfeksjon er den sykdommen som hyppigst rammer mennesker (1). Småbarn har i gjennomsnitt 7-9 forkjølelser i året, mens voksne har ca. 1-2 forkjølelser per år (2). Forkjølelse er oftest forårsaket av rhinovirus (3). Det er en mild sykdom med kort forløp hvor tidlige symptomer er: hodepine, nysing, frysing, sår hals og etterhvert utvikles symptomer som rennende og tett nese, hoste og generelt ubehag (1). Vanligvis kommer symptomene raskt med en topp 2-3 dager etter smitte, og en gjennomsnittlig varighet av symptomer på 7-10 dager, hvor noen symptomer kan vare mer enn 3 uker.

Influensa er en infeksjon forårsaket av influensa type A og B-virus. Influensa er en hyppig årsak til legebesøk oftest fordi man frykter at det kan være en mer alvorlig årsak og at man derfor vil trenge behandling (2). Sykdommen kan påvirke både øvre og nedre respirasjonskanal og er ofte ledsaget av symptomer som for eksempel: brå innsettende feber, kuldefrysninger, ikke-produktiv hoste, smerter i kroppen, hodepine, tett nese, sår hals og generell tretthet (4). Dette kan kompliseres ved for eksempel; mellomørebetennelse, bakteriell bihulebetennelse, bakteriell lungebetennelse, hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse eller forverring av andre sykdommer (5). Rundt 1,3 % av personer med influensalignende sykdom må innlegges på sykehus er hvert år (6).

Personer som er utsatt for fysisk eller psykisk stress, blir lettere syke enn andre. Barnehagebarn smittes ofte. Det samme gjelder spedbarn med eldre søsken. Faren for å bli syk øker også dersom du fryser eller på andre måter får svekket motstandskraft. Spesielt ser det ut til at vi lettere blir syke dersom vi fryser på føttene (1).

Målet med behandling er å redusere antall dager og alvorlighetsgrad av symptomene og unngå komplikasjoner, samt minimere bivirkninger av behandling. Tiltak kan for eksempel være smertestillende medisiner eller antivirale midler.

Akupunktur og øvre luftveisinfeksjon

Akupunktur kan trygt benyttes i forbindelse med plagene som oppstår ved en vanlig forkjølelse. Behandlingen går i  forsøk på å dempe det generelle ubehaget og smerten den enkelte har. I tillegg kan det se ut til at behandling med akupunktur kan være med på påvirke kroppen til å redusere inflammasjon.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser: 

(1) Eccles R. Understanding the symptoms of the common cold and influenza. Lancet Infectious Diseases 2005; 5:718-25

(2) http://nhi.no/foreldre-og-barn/ungdom/sykdommer/forkjolelse-1741.html

(3) HeikkinenT, Jarvinen A. The common cold. Lancet 2003; 361: 51-9.
Johnston S, Holgate S. Epidemiology of viral respiratory infections. In: Myint S, Taylor-Robinson D, eds. Viral and other infections of the human respiratorytract. London: Chapman & Hall, 1996: 1-38.

(4) Cox NJ, Fukuda K. Influenza. Infect Dis Clin North Am 1998; 12: 27-38.

(5) Departmentof Health, 2010a. Immunisation againstinfectious disease – Chapter 19Influenza [online]. Available: http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_118923.pdf

(6) Cooper NJ, Sutton AJ, Abrams KR, et al. Effectiveness of neuraminidase inhibitors intreatment and prevention of influenza A and B: systematic review and metaanalysesof randomised controlled trials.BMJ 2003; 326: 1235-9.

For flere referanser og mer informasjon om øvre luftveisinfeksjon og akupunktur, se faktaark for helsepersonell.