Pasientinformasjon: Ryggsmerter og akupunktur

Mennesker i alle aldre kan rammes av ryggsmerter og mange vil oppleve dette èn, eller flere ganger i løpet av livet. Ryggsmerter er den nest mest vanlige årsak til uføretrygd (1) og er en av hovedårsakene til arbeidsrelatert sykefravær.

Rundt 34% av den voksne norske befolkningen plages med ryggsmerter (2) og de fleste av disse sliter med smerter i korsryggen, såkalt lumbago. Korsryggsmerter står for 11,9% av uføreytelsene i Norge (1).

Årsaken til korsryggsmerter er som regel ikke alvorlig skade eller sykdom, men vridning, strekk, forstuing, mindre skader eller nerveirritasjon.

Korsryggsmerter kan også oppstå ved graviditet, stress, virusinfeksjon eller nyresykdommer.

Akupunktur og ryggsmerter

Akupunktur anbefales som behandling i de nasjonale kliniske retningslinjene ved langvarige uspesifikke korsryggsmerter (3). Akupunktur kan redusere smerter og bedre bevegelighet i muskel- og skjelettsystemet og er spesielt nyttig som tilleggsbehandling til konvensjonell behandling. Dette gjelder både for pasienter med alvorligere symptomer og for de som ikke ønsker å bruke smertestillende medikamenter. Akupunktur kan også redusere ryggsmerter under svangerskap.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og ryggsmerter, les faktaark for helsepersonell.

 

Referanser:

(1)https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/AAP+nedsatt+arbeidsevne+og+uforetrygd+-+statistikk/Tabeller/mottakere-av-uføretrygd-etter-hoveddiagnose-primærdiagnose-alder-og-kjønn.pr.31.12.2013.kvinne

(2)Tidsskrift for Den norske legeforening: «Forekomst av muskel- og skjelettlidelser i Norge». http://tidsskriftet.no/article/2049068

(3) http://www.muskelskjeletthelse.no/wp-content/uploads/2016/06/Nasjonale-kliniske-retningslinjer-korsryggsmerter-2007-Fullversjon.pdf