Pasientinformasjon: Stress og akupunktur

Stress er en følelse av å være under for mye mentalt, fysisk eller følelsesmessig press som gjør det vanskelig å takle livssituasjonen. Vi har alle forskjellige måter å reagere på stress. Noe som føles belastende for en person kan være motiverende for andre. Stress er den vanligste helseplagen etter muskel- og skjelettplager (1). I Norge opplever 25% at stress på arbeidsplassen ikke blir håndtert på en god måte. Faktorer som påvirker stressnivået kan være alkohol, røyking, eksamener, graviditet, skilsmisse, flytting, død i familien, livsstil, narkotika, dårlig ernæring og arbeidsledighet (2). Stress kan være en utløsende faktor til andre sykdommer og kan vise seg fysisk som tretthet eller slapphet, såre stramme muskler, høyt blodtrykk, hjertebank, matt hud, tynt hår, smerter eller søvnproblemer. Psykisk stress kan føre til depresjoner, humørsvingninger, sinne, frustrasjon, forvirring, paranoide tanker, sjalusi eller tilbaketrekning. Stress behandles med angstdempende medisiner, kognitiv atferdsterapi og avspenningsteknikker.

Stress og akupunktur

Stress er en vanlig plage som pasienter oppsøker akupunktur for. Akupunktur har en lang historie i å dempe eller lindre plager som kategoriseres som psykiske lidelser, slik som stress, søvnforstyrrelser, depresjon og angst/uro. Mange pasienter oppsøker også akupunktører med andre tilstander som påvirkes av stress som ryggsmerter, nakkesmerter, kronisk smerte, hodepine, migrene, søvnløshet, irritabel tarm, plager i overgangsalder, premenstruelt syndrom og urininkontinens.

Hvordan stilles en kinesisk medisinsk diagnose?

Akupunktur er en persontilpasset behandling der diagnostikk, behandling og oppfølging er skreddersydd for hver pasient med sine egne særtrekk, symptomer og preferanser under hvert trinn av behandlingen. Under første konsultasjon blir det foretatt et grundig intervju som sammen med de funnene man gjør i klinisk undersøkelse. En generell observasjon, palpasjon (kjenne/undersøkes med hendene), vurdering av puls og tunge gir akupunktøren et grunnlag for å stille diagnose. Opplysningene som kommer frem blir ført i en journal. Akupunkturforeningens medlemmer plikter å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Diagnosen er utgangspunktet for akupunktørens behandlingsstrategi og valg av akupunkturpunkter, og hvordan disse skal stimuleres.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

I akupunkturbehandlingen brukes svært tynne, sterile engangsnåler som settes inn i spesielle punkter som finnes spredt i et system over hele kroppen. Vi har i underkant av fire hundre slike akupunkturpunkter på kroppen. Det er viktig at nålene settes inn på riktig måte – i forhold til retning og dybde på de forskjellige punktene. Nålene kan stå urørt under behandlingen, men like vanlig er det at nålene blir manipulert, varmet opp med moxa eller stimulert med strøm. Nålene står vanligvis inne i 20-40 minutter og varierer i antall. Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand; type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Er akupunktur trygt og gjør det vondt?

Effekten av akupunktur er godt dokumentert for en rekke lidelser. Studier viser også at akupunktur er en trygg behandlingsform i hendene på kvalifiserte akupunktører som praktiserer etter trygge og solide standarder (MacPherson 2001). Akupunkturforeningen stiller strenge krav til sine medlemmer når det gjelder forståelse og kunnskap både i biomedisin, og i kinesisk medisinsk teori og kunnskap, i tillegg til kompetanse i farlige og sikre innstikk og hygiene.

De fleste synes akupunktur er en veldig avslappende og behagelig både under og etter behandling. Likevel er noen urolige for at det skal gjøre vondt å få akupunktur. Mange blir overrasket over hvor lite smertefullt det er å få nåler av en akupunktør som har lært seg god nåleteknikk. Når nålen er riktig plassert i akupunkturpunktet skal pasienten kjenne et press eller en litt dump følelse i området der nålen står. Dette kalles De Qi – ”nålefølesen”.

Er det bivirkninger forbundet med akupunktur?

Akupunktur er en svært trygg behandlingsform med få bivirkninger når den utføres av godt utdannede behandlere som praktiserer etter trygge og solide standarder. Du kan oppleve å få milde og selvkorrigerende bivirkninger som et blåmerke etter nålene Noen kan oppleve å få en oppblussing av symptomene etter nålestimuleringen. Under og etter behandling opplever noen pasienter trøtthet, mens andre kan oppleve økt energi og livsglede. Andre følelser kan også dukke opp – og er helt naturlig. Mange kjenner en svak prikkende eller nummen følelse der nålene sitter – eller ømhet rundt stikket etter behandling.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta medisinen slik legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behov for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om stress og akupunktur, se Faktaark for helsepersonell

Referanser:

(1) https://www.unio.no/no/nyheter/nyheter-2014/en-av-fire-misfornoeyd-med-stresshaandtering-paa-arbeidsplassen

(2) https://www.nhs.uk/Conditions/stress-anxiety-depression/Pages/understanding-stress.aspx