Pasientinformasjon: Stress og akupunktur

Vi skiller mellom sunt og usunt stress. Sunt stress er en type stress som oppleves som opprømthet eller spenning, mens usunt stress er når det blir kronisk. Stress som kommer fra plutselige situasjoner og som trenger en rask reaksjon, trenger ikke være negativt så lenge personen raskt finner en egnet måte å reagere på, eller har gode måter å slappe av på etter hendelsen.

Kronisk stress oppstår ofte når man har en følelse av å være under for mye mentalt eller følelsesmessig press. Man har ofte følelsen av at det blir stilt for store krav og forventninger, og at man føler seg ute av stand til å takle situasjonen.

Kronisk stress kan føre til mange helseplager, både fysisk og psykisk. Plager som hodepine, nakkesmerte, smerter generelt i muskel- og skjelettsystemet, mage-tarmproblemer, hudproblemer, søvnproblemer, dårlig hukommelse, angst og depresjon er ikke uvanlig. Kronisk stress kan også være en utløsende faktor til flere sykdommer som for eksempel hjerte-/karlidelser, overvekt, diabetes type 2, metabolsk syndrom og fibromyalgi (1, 2, 3).

Her kan du også lese hva som skjer i kroppen når den responderer på stress.

Behandling av stress vil i første omgang være å prøve å gjøre noe med den situasjonen som utløser stresset. I tillegg finnes det ulike verktøy og teknikker for å redusere stress (4, 5).

Stress og akupunktur

Stress er en vanlig plage som pasienter oppsøker akupunktur for. Akupunktur har en lang historie i å dempe eller lindre plager som kategoriseres som psykiske lidelser, slik som stress, søvnforstyrrelser, depresjon og angst/uro. Mange pasienter oppsøker også akupunktører med andre tilstander som påvirkes av stress som ryggsmerter, nakkesmerter, kronisk smerte, hodepine, migrene, søvnløshet, irritabel tarm, plager i overgangsalder, premenstruelt syndrom og urininkontinens.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan behandle med nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen. Finn din kvalifiserte akupunktør MAF her.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om forskning på akupunktur og stress, se faktaark for helsepersonell.


Referanser:
(1) https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/stress-og mestring/Stress%20og%20mestring.pdf/_/attachment/inline/11df8af9-831e-4535-aaef-43178fa9b389:faf7b30a63b6004ff91eb7d4bbf2c6a89c4d4718/Stress%20og%20mestring.pdf
(2) https://snl.no/stress
(3) https://www.arbeidstilsynet.no/tema/stress/
(4) https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen/til-deg-som-onsker-hjelp/den-mentale-tannborsten/2-bruk-teknikker-som-reduserer-stress-og-skaper-avspenning-ukentlig
(5) https://nhi.no/psykisk-helse/psykiske-lidelser/stress-og-sykdom/?page=9
Sist oppdatert: 30. januar 2023.